SRL

Kerro kaverille:

Työnantajuus

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan 1.1.2016.Työnantajan on otettava vakuutus, jos työantajan maksamaksi sovitut palkat ylittävät kalenterivuodessa 1 200 euroa. Raja on työantajakohtainen, joten kaikki työnantajan saman kalenterivuoden aikana maksamat palkat lasketaan yhteen. Työnantajan tulee ottaa tapaturmavakuutus työntekijöilleen ennen vakuutettavan työn alkamista. Vakuutusta ei voi ottaa taannehtivasti.


Lisätietoja: http://www.lahitapiola.fi/yritys/vakuutukset/lakisaateiset-henkilovakuutukset/tyotapaturmavakuutus


  • Maaseudun Työnantajaliittto:http://www.tyonantajat.fi/fi/

  • Palkka.fi auttaa pientyönantajia
    Palkka.fi - palvelu Internetissä palvelee pientyönantajia kuten alle viiden työntekijän yrityksiä, yhdistyksiä ja kotitalouksia. Palvelussa voi laskea ja maksaa työntekijän palkan, hoitaa verojen ennakonpidätykset sekä ilmoittaa ja maksaa lakisääteiset tapaturma- ja eläkevakuutusmaksut. Palvelussa voi myös ilmoittaa verottajalle kotitalousvähennyksen saamiseen tarvittavat tiedot. Lisätietoja https://www.palkka.fi/

  • Puu- ja eritysalojen liitto
    Puu- ja eritysalojen liitto on toisena osapuolena neuvotellut hevosalaakin sitovan maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen. Lisätietoja http://www.puuliitto.fi/

  • ELY-keskukset (entinen TE-keskus), rahoitustietoa, työvoimapalveluita, koulutusta http://www.ely-keskus.fi/fi/Sivut/default.aspx

  • Työministeriön sivut, avoimia työpaikkoja, työnhakijoita, tietoa työntekemisestä, työharjoittelusta jne. http://www.mol.fi/etusivu/index.html