SRL

Kerro kaverille:

Ratsastusradan tiet

Ratsastusrata on suorakaiteen muotoinen ja siinä on kaksi lyhyttä ja kaksi pitkää sivua. Pitkien sivujen on oltava vähintään kaksi kertaa lyhyiden sivujen pituisia.

Ratsastuskentän reunoja kiertää kavioura. Uran kääntöpisteet merkitään kirjaimin, ne sijaitsevat lyhyiden ja pitkien sivujen keskellä, sekä pitkillä sivuilla kuuden metrin päästä kulmista.

Kaarto radan poikki


Kaarto radan poikki voidaan suorittaa mistä kohdasta tahansa. Tällöin ratsastaja kääntää hevosensa kohtisuoraan 90 asteen kulmassa vastakkaiselle sivulle. Kaarto radan poikki suoritetaan esim. kehoituksesta "N.N. ensimmäisenä seuraavalta pitkältä sivulta kaarto radan poikki".

Koko rata leikkaa / lävistäjä


Lävistäjälle käännytään kuusi metriä lyhyen sivun jälkeisestä kulmasta, kuljetaan vinottain radan poikki ja päädytään vastakkaiselle sivulle kuusi metriä ennen kulmaa. Ratsastuksen suunta vaihtuu. Kehoituksesta "Koko rata leikkaa" lähinnä kääntöpistettä oleva ratsastaja kääntää lävistäjälle ja muut seuraavat. Vastaantulevat ratsastajat ohitetaan oikealta.

Kulmankatkaisu

Kulmankatkaisu suoritetaan kehoituksesta "kulmankatkaisu" siten, että ratsastajat kääntävät lyhyen sivun keskipisteestä edellisen pitkän sivun keskipisteeseen, jolloin suunta vaihtuu. Kulmankatkaisun suorittaneet ratsastavat uran sisäpuolella kunnes kaikki ovat kääntyneet.

Puoli rataa leikkaa

Kehoituksesta "puoli rataa leikkaa" ratsastajat kääntävät kuusi metriä lyhyen sivun kulman jälkeen vastakkaisen pitkän sivun keskipisteeseen.

Ympyrät

Ympyrän halkaisija on lyhyen sivun mittainen, eli ympyrällä ratsastettaessa käydään ympyrän lakipisteissä pitkillä sivuilla. Ratsastusradalla on kaksi pääty-ympyrää ja yksi keskiympyrä. Ympyröillä on neljä kääntöpistettä: kaksi keskihalkaisijan leikkauspisteissä ja kaksi siellä missä ympyrä sivuaa kaviouraa. Kehoituksina voidaan käyttää esim. "Siirrytään keskiympyrälle (pääty-ympyrälle)".

Voltti

Voltti on pienempi ympyrä kuin pääty- tai keskiympyrä, voltin halkaisija on vähintään kuusi metriä. Kehoituksesta "voltti - mars" ratsastaja tekee voltin siinä kääntöpisteessä, jossa hän on.

Voltti- ja ympyräkahdeksikot

Kahdeksikot muodostuvat kahdesta erisuunnassa ratsastettavasta ympyrästä tai voltista. Ympyräkahdeksikko tehdään jatkuvina ympyränvaihtoina, volttikahdeksikko jatkuvina ympyrän leikkauksina.

Ympyrän vaihto

Ympyrän vaihto ratsastetaan siten, että ratsastajat vaihtavat toiselta pääty-ympyrältä toiselle. Samalla ratsastuksen suunta vaihtuu. Kehoituksella "N.N. ensimmäisenä vaihdetaan ympyrää" ratsastajat suorittavat ympyränvaihdon.

Ympyrä leikkaa

Ympyrä leikkaa suoritetaan siten, että ympyrän kääntöpisteistä käännetään s:n muotoinen ura vastakkaiseen kääntöpisteeesen. Kehoituksena voidaan käyttää esim: "Avoimelta sivulta ympyrä leikkaa." Ympyrän avoin sivu on kentän keskustaan päin oleva sivu ja suljettu sivu seinään päin oleva sivu.

Kiemuraurat

Kiemurauria voidaan ratsastaa pitkää sivua pitkin tai radan poikki useammalla kaarteella. Kehoituksia ovat esim. "Kiemuraura seuraavalla pitkällä sivulla" tai "N.N. ensimmäisenä kiemuraura kolmella kaarteella radan poikki".

Loiva kiemura
Tämä kiemuraura on mm. K.N. Special -kouluohjelmassa. Tie kulkee kirjainten M-I-B (peilikuva B-I-M) tai H-I-E (E-I-H) -kautta. Ratsastettaessa mennään kulmiin ja kieumura alkaa M:stä ja H:sta (B:stä ja E:stä). Käydään I:ssä ja hevosta asetetaan kaaren keskellä sisäänpäin ikään kuin oltaisiin ympyrällä.

Keskihalkaisija

Keskihalkaisija kulkee radan poikki lyhyiden sivujen keskipisteestä. Kehoituksesta "rata pituussuuntaan leikkaa" ratsastajat kääntävät lyhyen sivun keskipisteestä vastakkaisen lyhyen sivun keskelle. Jollei toisin mainita, suunta pysyy samana. Jos osastossa on kaksi kärkeä, käännetään metri aikaisemmin ja ohitetaan vastaantulijat oikealta.

Täyskaarto

Täyskaarto suoritetaan siten, että jokainen ratsastaja omalta kohdaltaan tekee puoli volttia, minkä jälkeen ratsastetaan viistosti uralle ja vaihdetaan suunta. Kehoituksena käytetään esim. "Kaikki yhtäaikaa täyskaarto - mars".

Vastakaarto

Vastakaarto ratsastetaan kuten täyskaarto, mutta vastakkaiseen suuntaan.