SRL

Kerro kaverille:

Ratsastusterapia


Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta. Ratsastusterapia tukee asiakkaan kokonaiskuntoutusta. Ratsastusterapiassa ihminen on koko kehollaan, ajatuksillaan ja tunteillaan jatkuvassa
kosketus-, liike- ja tunnevuorovaikutuksessa terapiahevosen ja sen elinympäristön kanssa.

Liikevuorovaikutus on ratsastusterapiassa keskeinen tekijä. Hevosen liike vaikuttaa tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmään. Se vahvistaa kehotietoisuutta, joka on perustana motoriselle ja psyykkiselle kuntoutumiselle. Toimiminen hevosen kanssa antaa itsetuntoavahvistavia kokemuksiajatukeekuntoutuksen tavoitteita. Tavoitteet liittyvät aina kehon, mielen tai toiminnan parempaan hallintaan.

Lisätietoa aiheesta Suomen ratsastusterapeutit ry:n sivuilta: LINKKI