SRL

Oman seuran analyysi – apua seuran kehittämiseen


Oman seuran analyysi on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva helppokäyttöinen kysely, jonka avulla voi kartoittaa seuran toimivuutta. Seura voi tilata sähköisen kyselyn käyttöönsä, lähettää sen jäsenistölleen, joka arvioi seuraansa kahdeksasta eri seuratoiminnan ulottuvuudesta. Kyselyn tulokset ovat automaattisesti seuran käytössä.

Oman seuran analyysi -työkalu on ilmainen tapa käynnistää seurassa keskustelu seuran nykytilanteesta ja kehitystarpeista. Tuloksien analysoinnissa auttavat ratsastuksen seurakehittäjät.

Oman seuran analyysi löytyy täältä.

Kerro kaverille:

Seurakehittäminen


Ratsastajainliitolla on valtakunnallisesti toimivia seurakehittäjiä. Seurakehittäjien työryhmä on kehittänyt ratsastukselle oman Ratsastuksen toimintalinja -vihkosen sekä luonut seurakehittämisvalmennussarjan, joka toteutetaan vuosittain.

Ratsastusseurat voivat tilata veloituksetta SRL:n seurakehittäjän vierailemaan omassa seurassaan. Seurakehittäjät auttavat seurakäynneillään laatimaan seuralle oman kehityssuunnitelman ja/tai strategian yhdessä seuratoimijoiden kanssa. Seurakehittäjän vierailujen sisällöt liittyvät kehitystavoitteiden eteenpäin viemiseen ja niiden seuraamiseen.
Ratsastuksen seurakehittäjät:


 • Nina Kaipio, nina.kaipio@ratsastus.fi, puh. 040 1974 572
 • Jaana Ahteela, jaana.ahteela@gmail.com, puh. 0400 511 574
 • Janne Lappi, janne.lappi@ratsastuskeskus.fi, puh. 045 899 7638
 • Kirsi Siivonen, siivonen.kirsi@gmail.com, puh. 044 3424888
 • Mirja Herttua-Ruuskanen, mirja.herttua@luukku.com, puh. 0400 127 738
 • Ulla Alanko, ualanko@gmail.com, puh. 040 5070682
 • Jouni Karnasaari, jouni.karnasaari@otavanopisto.fi, puh. 044 794 3516
 • Mila Munsterhjelm, mila.munsterhjelm@gmail.com, puh. 050 3678342
 • Marja Nuuttila, marja.nuuttila@phnet.fi, puh. 050 3236763
 • Tapani Riddarström, tapani.riddarstrom@gmail.com, puh. 040 7591367
 • Teija Ryhtä, teija.ryhta@hotmail.com

Seurakehittämisvalmennus:


Ratsastajainliiton seurakehittämisvalmennuksen aikana paneudutaan seuran toiminnan kannalta tärkeään teemaan ja sen kehittämiseen. Valmennuksen tarkoituksena on kehittää seuraa sen omista lähtökohdista ja tarpeista. Tarkoituksena on innostaa ja motivoida seuratoimijoita miettimään seuran tulevaisuutta ja kehittämiskohteita. Valmennuksessa kartoitetaan seuran vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä suunnitellaan tärkeimpien painopistealueiden jatkokehittämistä seurassa omin voimin ja/tai yhdessä seurakehittäjän kanssa.

Seurakehittäjä auttaa seuraa laatimaan pitkän ajanjakson toimintalinjan seuratoiminnan jatkuvuuden tukemiseksi. Yhteisten verkostotapaamisten tavoitteena on vahvistaa seuraverkostoa, luoda uusia yhteistyömalleja ja toimintatapoja, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea seuroja toiminnassaan. Valmennuksen avulla tuodaan seuratoimintaa lähemmäksi ja kehitetään sitä yhdessä muiden seuratoimijoiden kanssa.

Seurat sitoutuvat mukaan valmennusprosessiin ja yhteisiin tavoitteisiin. Yhteisiä valmennuskertoja järjestetään erikseen sovittu määrä. Yhteisten valmennuskertojen lisäksi seurakehittäjät vierailevat jokaisessa valmennukseen sitoutuneessa seurassa erikseen.


Seurakehittämisvalmennus 2017-2018

Mukana olevat ratsastusseurat:

o Siikalatvan Hevosurheilijat ry
o Keurusseudun Ratsastajat ry: TOIMINTALINJA
o Kauniaisten Ratsastajat – Grankulla Ryttare ry: TOIMINTALINJA, PÅ SVENSKA
o Haminan Ratsastajat ry: TOIMINTALINJA
o Husön Ratsastajat ry