SRL

Kerro kaverille:

Lajimerkit

Merkkisuoritussäännöt löytyvät kokonaisuudessaan materiaalisalkun sääntökansiosta.

ASKELLAJIRATSASTUSMERKKI

Osasuoritukset:
*
Osallistuminen teoriatunnille
* Hevosen varustaminen
* Hyväksytty ratsastuskoe

Teoriatunti
• Islanninhevosen erityispiirteet
• Askellajiratsastuksen perusmerkin suorituksen läpikäyminen teoriassa

Ratsastuskoe:

• Aidattu vähintään 20 x 40m alue.
• Arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
• Käytetään vakiorataa:
- Kaarrosta käyntiä vasempaan kierrokseen ohjat kontaktilla
- Käynnissä koko rata leikkaa.
- Oikeaan kierrokseen, siirtyminen tölttiin lyhyen sivun keskellä
- 1 kierros tölttiä (lyhyillä sivuilla hidasta tölttiä, pitkillä sivuilla tempon lisäys).
- Töltissä koko rata leikkaa (tempo hitaasta keskitempoon).
- Vasempaan kierrokseen 1 kierros tölttiä (lyhyillä sivuilla hidasta tölttiä, pitkillä sivuilla temponlisäys) – siirtyminen käyntiin lyhyen sivun keskellä.
- Laukan nosto pitkän sivun lopussa, lyhyt ja pitkä sivu laukkaa. Hidastus ravin / töltin kautta käyntiin
- Siirtyminen pitkän sivun alussa raviin. Ravia 1 kierros. Siirtyminen käyntiin.
- Käynnissä koko rata leikkaa – suunnan vaihto.
- Laukan nosto pitkän sivun lopussa, lyhyt ja pitkä sivu laukkaa. Hidastus ravin / töltin kautta käyntiin
- Siirtyminen pitkän sivun alussa raviin. Ravia 1 kierros. Siirtyminen käyntiin,
- Käynnissä pitkän sivun keskeltä kaartoon.

Suoritus päättyy hylkäämiseen, jos
• Hevosen varustamisessa vakava, turvallisuuteen vaikuttava virhe.
• Hevosen huono kohtelu maastakäsin / ratsain.
• Hevosen vakava tottelemattomuus.
• Satulasta suistuminen / hevosen kaatuminen.
• Jos suorituskohdassa esitetään vaadittua askellajia alle puolet vaaditusta määrästä.
• Ratsukko ei suorita radan tehtäviä, tai suorittaa ne väärässä kohdassa.

LÄNNENRATSASTUSMERKKI

Osasuoritukset:

• Satulointi ja suitsitus lännenvarustein
• Hyväksytty ratsastuskoe

Satulointi ja suitsitus:
• käytetään lännenratsastuksen kilpailusääntöjen mukaista lännensatulaa ja –suitsia

Ratsastuskoe:
• Aidattu vähintään 20 x 40m alue
• Käytetään vakiorataa
• Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty


MAASTORATSASTUSMERKKI

Osasuoritukset:
• osallistuminen teoriatunnille
• vapaaehtoinen teoriakoe
• käytännön koe ratsastuskentällä tai maneesissa
• Käytännön koe, maasto-osuus

Teoriatunti
• turvallinen toiminta hevosen kanssa maastossa
• liikennesääntöjä hevosen kanssa liikuttaessa
• toiminta onnettomuustilanteessa
• teoriatunnin pohjana käytetään SRL:n internetsivuilta löytyvää tuntirunkoa materiaaleineen

Käytännön koe aidatulla alueella (ratsastuskenttä/maneesi):
• hevosen varustaminen käytännön koetta varten
• ratsautuminen (satulavyön kiristys, jalustimien säätäminen oikealle pituudelle)
• ratsastus osastosta välimatkat säilyttäen
• alkukäynti
• kevyttä ravia 10 minuuttia
• laukkaa kevyessä istunnassa 200-400 metriä

Käytännön koe, maasto-osuus:
Maasto-osuuteen voi osallistua kun on osallistunut teoriatunnille sekä suorittanut hyväksytysti käytännönkokeen aidatulla alueella.
• ratsastus osastossa välimatkat säilyttäen
• käynti, ravi ja laukka maastossa
• ojan ylitys
• ala- ja ylämäen ratsastaminen
• matalan tukin (40-50 cm) ylitys

Maastoratsastusmerkin teoriatunnin runko, powerpoint sekä teoriakoe löytyvät nettisivujen Materiaalit-osiosta Lomakkeet-sivulta: www.ratsastus.fi/Lomakkeita.

VALJAKKOMERKKI

Osasuoritukset:
• osallistuminen teoriatunnille
• käytännön koe: valjaiden sovittaminen, valjastaminen sekä valjaista riisuminen
• käytännön koe: koulu- ja tarkkuusajot

Teoriatunti
• valjastaminen
• ajurin istunta ja varusteet
• liikennesäännöt valjakkona liikuttaessa
• turvallisuusohjeet, onnettomuustilanteissa toimiminen
• teoriatunnin pohjana käytetään SRL:n internetsivuilta löytyvää tuntirunkoa materiaaleineen

Valjastus
• Yksivaljakon valjastaminen vaunun eteen sekä valjaista riisuminen (valjastusjärjestys, valjaiden sovittaminen, taluttaminen, valjastaminen vaunujen eteen, ohjien käsittely, vaunuun nouseminen, vaunuista laskeutuminen, valjaista riisuminen).

Kouluosuus
• Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Aloitus radalta oikeassa kierroksessa
H - C - M - R - B - L/A ravia oikeaan
L/A - X pääty-ympyrä
L/A - E - S- C- M ravia
M - X - E koko rata leikkaa
E - L - B - R - M - C ravia vasempaan
C - X pääty-ympyrä
H - S välillä käyntiin
S vasemmalle
X pysähdys, käyntiä
R oikealle
R - B ravia
A - X ravia (tai jos radan lyhyt sivu alle 30 metriä E - X ravia)
X käyntiä
G pysähdys, tervehdys

Tarkkuus-osuus
• Pääsääntöisesti ravissa
• Vakiorata: joka suoralle sivulle yksi keilapari sekä diagonaalille yksi keilapari