SRL

Kerro kaverille:

Vinkkejä merkkisuorituksiinAlkuvalmistelut

 • Sopikaa merkkisuorituspäivä ja hankkikaa tuomari hyvissä ajoin ennen suorituspäivää.
 • SRL:n jäsenseurat ja -tallit voivat halutessaan tilata merkit etukäteen ja jakaa merkit heti hyväksytyn merkkisuorituksen päätteeksi. Merkit on hyvä tilata viimeistään kaksi viikkoa ennen merkkisuoritusta.
 • Merkkisuorituksen järjestäjä vastaa, että merkkisuorittajien SRL-jäsenyys on varmistettu esimerkiksi jäsenkorttien avulla. Merkkien luovuttaminen muille kuin jäsenille on kielletty.
 • Merkkisuorituksia kannattaa yrittää siinä vaiheessa, kun merkkiin vaadittavat asiat ovat jo hyvässä hallinnasa. Jos samassa ryhmässä on eritasoisia suorittajia, kannattaa tämä huomioida valitsemalla heille kullekin oman tasoisensa merkki, jonka suoritusta yrittävät.
 • Merkkisuorituksen vaatimukset on hyvä käydä etukäteen läpi suorittajien kanssa ja kertoa myös, millaisista virheistä suoritus hylätään. Nuorimpien suorittajien kohdalla nämä asiat on hyvä käydä läpi yhdessä vanhempien kanssa.
 • Merkkisuoritustilaisuus on suorittajille tärkeä asia, ja ainakin nuoremmat osallistujat ilahtuvat, jos paikalla ovat myös vanhemmat ja muita tuttuja kannustamassa. Tätä varten vanhemmille kannattaa antaa hyvissä ajoin kutsu tulla seuraamaan merkkisuoritusta.

Hevostaitomerkkisuoritukset

 • Käytännönkoe on helpointa suorittaa osissa esim. hevoskerhon, ratsastusleirien tai hevostaitokurssien yhteydessä.
 • Merkkisuoritus voidaan tehdä myös tehtäväpisteradalla, jossa käsitellään yksi tehtäväalue aina yhdessä suorituspisteessä. Merkkisuorituksen vastaanottava tuomari voi käyttää apunaan tehtäväpistetuomareita. Tuomari ohjeistaa tehtäväpistetuomarit etukäteen.
 • Kannattaa välttää aikaa vieviä tehtäviä sekä nippelitiedon testaamista.
 • Tuomarin kannattaa käydä tehtävät mielessään läpi ennen suorituksia ja päättää minkälaiset karkeat virheet johtavat suorituksen hylkäämiseen. Virheet on hyvä oikaista heti suorituksen jälkeen.
 • Hevostaitomerkkisuoritusta voidaan käytännön kokeen lisäksi halutessa täydentää teoriakokeella. Valmiita teoriakoepohjia saa tilata SRL:sta.
 • Hevostaitomerkkisuorituksia voidaan järjestää myös hevostaitokilpailujen yhteydessä, jolloin käytännöntehtävät suunnitellaan merkkivaatimuksien mukaisiksi.

Ratsastusmerkkisuoritukset

 • Ratsastusmerkkisuoritukset voidaan järjestää joko kilpailumuotoisesti tai ratsastamalla radat esimerkiksi ratsastustuntien päätteeksi.
 • Kouluosuuksien arvioinneissa on hyvä kiinnittää huomio positiivisiin seikkoihin ja kannustavuuteen ja täydentää arviointia 1-2 kehityskohteella.
 • Koska ratsastusmerkit suoritetaan kokonaisina ratoina, kannattaa myös radan ratsastamista harjoitella tunnilla riittävästi etukäteen yksittäisten liikkeiden ja taitojen hiomisen ohella.

Merkkisuorituksien jälkeen

 • Jos merkkisuoritus ei mennyt läpi, asia on hyvä käydä suorittajan kanssa läpi kahdenkesken heti suorituksen jälkeen ja kertoa missä asioissa on parannettavaa. Jos vain mahdollista, suorittajalle on hyvä kertoa milloin hän voi yrittää suoritusta uudelleen (merkkisääntöjen mukaan aikaisintaan viikon kuluttua).
 • Jos merkkejä ei jaeta suoritustilaisuuden päätteeksi, sopikaa suorittajien kanssa kimppatilauksesta tai ohjeistakaa suorittajia merkkisuoritustilauksen tekemiseen SRL:sta esimerkiksi esitäyttämällä merkki-ilmoituslomake.
 • Merkkien kimppatilaukset säästävät rahaa, sillä merkkitilaukseen lisätään postiennakkokuluja 7 euroa/tilaus riippumatta merkkien määrästä.
 • Merkkisuorituksen järjestäjä ilmoittaa merkkisuoritukset SRL:n toimistoon heti suoritusten jälkeen.