SRL

Ilmaismateriaaleja ratsastusseurojen käyttöön


Ratsastajainliitto tarjoaa seuraavia ilmaismateriaaleja ratsastusseurojen käytettäviksi, esim. messuilla, seuran tapahtumissa, kilpailuissa, jäsenhankintakampanjassa jne. Materiaalit ovat tulostettavissa ja niitä voi tilata valmiina painoversioina veloituksetta käyttöönsä.


Jäsenedut 2018

Miksi kuulua ratsastusseuraan -esite


Tervetuloa ratsastamaan
-esite
Perusesite lajin aloittamisesta ja harrastamisesta kaikille kiinnostuneille. Oiva messutuote myös seurojen jäsenhankintaan.

Tulostettava versio

Nouse Ratsaille -opas
Nouse Ratsaille -opas kertoo ratsastusharrastuksesta kaiken oleellisen uudelle harrastajalle sekä syventää jo toiminnassa mukana olevien tietoja.

Tulostettava versio
På svenska

Ratsastuksen terveysprofiili
Ratsastuksen terveysprofiilissa lajia tarkastellaan ratsastajan terveysliikunnan ja urheilumuodon näkökulmasta. Terveysprofiili kertoo lajista terveyttä edistävänä liikuntana sekä tuo esille ratsastuksen sosiaalista puolta. Ratsastuksen terveysprofiili on tarkoitettu kenelle tahansa asiasta kiinnostuneelle seuraihmiselle, talliyrittäjälle, ratsastuksenopettajalle ja muille lajin parissa toimijoille.


Muut oheisliikuntaan liittyvät materiaalit
Yhtä jalkaa - ratsastuksen Reilu Peli

Yhtä jalkaa - ratsastuksen Reilu Peli -työkirja on suunnattu ratsastajien, seurajohdon, lasten vanhempien, talliyrittäjien, ohjaajien, kouluttajien, valmentajien ja koko liiton organisaation käyttöön. Teosta hyödynnetään myös Ratsastajainliiton koulutusmateriaalina.

Lisätietoja ja tilaukset: SRL/Sari Siltala, sari.siltala@ratsastus.fi, puh. 09 2294 5249

Kerro kaverille:

Vinkkejä seuratoimintaanSeuran toimintalinja


Ratsastajainliito suosittelee, että kaikki ratsastusseurat laativat seuratoiminnan kehittämiseksi seuran toimintalinjan. Seuran toimintalinja selkeyttää seuran koko toimintaa. Se selvittää jäsenille ja muille toiminnasta kiinnostuneille, miksi seura on olemassa, millaisille arvoille seuran toiminta perustuu, miten käytännön asiat seurassa hoidetaan ja millaisia palveluja seura tarjoaa.

Seuran toimintalinjan avulla seura pystyy jäsentämään päämääränsä ja oman kehityskulkunsa. Monien tukihankkeiden saanti helpottuu, kun seura pystyy selkeästi osoittamaan visionsa ja toiminnan eettiset periaatteet. Seuran toimintalinjaukset ovat myös osa seuran imagoa. Toimintalinja kannattaakin julkaista nettisivuilla, jotta se on varmasti kaikkien luettavissa.

Ratsastuksen seurakehittäjät ovat laatineet ratsastusseurojen käyttöön Ratsastusseuran toimintalinja -työvihkosen. Työvihkosen avulla jokainen ratsastusseura voi laatia käyttöönsä toimintalinjan ja miettiä toimintansa tarkoitusta ja tavoitteita. Ratsastusseuran toimintalinja on ladattavissa ja tulostettavissa alla olevan linkin kautta. Materiaalin voi tilata myös valmiina oppaana veloituksetta osoitteesta nina.kaipio@ratsastus.fi.


Ratsastusseuran toimintalinja

SRL/alueet, liikunnan aluejärjestöt ja seurakehittäminen

SRL:n alueet järjestävät ratsastukseen liittyen erilaisia koulutus-, seurakehittämis- ja seminaaritilaisuuksia. Tutustu rohkeasti oman alueesi toimintaan ja kysy lisää ratsastuksen seurakehittämisestä Ratsastajainliiton Ninalta (nina.kaipio@ratsastus.fi). Lisätietoja seurakehittämisestä löytyy täältä.

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat monipuolisia palveluja ja seuratoiminnan koulutuksia eri toimijoille. Tutustu koko liikunta- ja urheilumaailman yhteisiin seuratoiminnan hankkeisiin ja materiaaleihin täällä.
Seuran varainhankinta

Muistattehan olla tarkkaavaisia seurojenne varainhankinnassa. Liikunta- ja urheiluseurat ovat perinteisesti aatteellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on toteuttaa yhdistyksen säännöissä mainittua aatteellista tehtävää. Aatteellisten urheiluseurojen perimmäisenä tarkoituksena ei ole yksittäisten seuran jäsenten taloudellisen edun tavoittelu, vaan ne tavoittelevat koko ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan "yhteistä hyvää" edistämällä koko väestön liikuntaharrastusta tai lasten sekä nuorten kilpailutoimintaa. Kulutustavaroiden myynti katsotaan verolliseksi toiminnaksi erityisesti, kun se kohdistuu asiakaskuntaan, joka ei ole pelkästään jäsenistöä, ja jos se ei mahdu tuloverolain alla oleviin varainhankintamuotoihin:

1) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa;
2) jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa;
3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa;
4) sairaaloissa, vajaamielilaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa;
5) bingopelin pitämisestä saatua tuloa.


Lisätietoja Päätä oikein - seurajohtajan käsikirjasta


Tietoa yhdistystoiminnasta

Yhdistystieto.fi on ilmainen, yhdistyksille suunnattu tietopalvelu. Palvelu on kehitetty tukemaan suomalaista yhdistystoimintaa sekä jakamaan neuvoja ja parhaita käytäntöjä yhdistysaktiiveille. Sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi hallituksen jäsenten rooleista ja tehtävistä. Yhdistystieto sisältää myös vinkkejä, ideoita ja toimintamalleja kaikenlaiseen yhdistystoimintaan. Yhdistykset voivat esitellä ja markkinoilla sivuilla myös omaa toimintaansa.www.yhdistystieto.fi

Taloudellinen tuki seuratoimintaan


Seuratuki
Ratsastusseuroilla on mahdollisuus hakea joka vuosi valtakunnallista tukea seuratoiminnan kehittämiseksi. Tuella pyritään vahvistamaan seuratoimintaa, houkuttelemaan lisää liikkujia mukaan sekä parantamaan jäsenten tyytyväisyyttä seuran toimintaan. Tuen avulla seurat voivat tehdä uudenlaisia ja rohkeita avauksia uusille toiminta-alueille tai uusiin kohderyhmiin. Tukea voi hakea vuosittain. Tukirahan myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö. Tukea voi anoa myös päätoimisen palkkaamiseen.


Unelma-Arpa
Urheilun-Unelma arpa on ympärivuotinen varainhankinnan keino seuroille. Seurat saavat talkoilla myydyistä arvoista puolet verotonta tuloa.


Yhteistyö alueen/liiton kanssa, harraste- ja seuratuet
SRL:n alueiden kanssa yhteistyö kannattaa, sillä liitto tukee alueella tapahtuvaa seuratoimintaa erilaisin tukimuodoin. Alue voi välittää liiton maksaman harraste- ja seuratuen käytännön toiminnan toteuttajalle, eli seuralle. Tämä on yleistä esim. erilaisten koulutusten yhteydessä. Lisätietoja omalta alueelta.


Tähtiseurojen edut

Ratsastuksen Tähtiseurat nauttivat valtakunnallisten etujen lisäksi myös Ratsastajainliiton omista eduista. Näihin kuuluvat erilaiset stipendit ja tukimuodot.
Jäsenetuideoita

Kun houkutellaan uusia jäseniä seuraan, ei kannata olla turhan vaatimaton - toisaalta ei myöskään lupailla sellaista, mitä ei ole tarjolla. Muista mainita myös SRL:n tarjoamat jäsenedut seuran omien jäsenetujen lisäksi.

* Jäsentiedotteet (sähköpostilla/kotisivujen/Facebookin kautta)
* Alennus maneesin/kentän käyttömaksuista
* Mahdollisuus seuran estekaluston/maastoesteradan käyttämiseen
* Alennetut tai ilmaiset ratsastus- ja hevostaitomerkit
* Alennukset seuran järjestämille kursseille, retkille ja tapahtumiin
* Mahdollisuus valmennuksiin, seuran jäsenille edullisemmat hinnat ja etuoikeus osallistumiseen, valmennustuet
* Hevoskerhotoiminta edullisemmin/ilmaiseksi seuran jäsenille
* Sopia tallin kanssa ratsastustuntien alennushinnasta
* Seuran oma jäsenetukampanja - jos seuran jäsen hankkii tietyn määrän uusia jäseniä seuraan, saa siitä jonkin palkinnon.
* Alennukset ja edut paikallisiin liikkeisiin (hevostarvike- ja lemmikkieläinliikkeet jne. - kannattaa hyödyntää myös sellaisia liikkeitä/yrityksiä, joiden omistaja on mahdollisesti seuran jäsen!)
* Alennukset seuran tuotteista (vaatteet yms.)


Alennushinta seuran jäsenille voi olla myös normaalihinta, jos muilta osallistujilta peritään korotettua maksua. Alennuksen on hyvä olla sen verran huomattava, että se houkuttelee liittymään jäseneksi. Osan alennuksista voi kohdistaa vain junioreille tms.

Vapaaehtoisten palkitseminen


Diplomi vapaaehtoiselle
Seurat voivat tilata veloituksetta diplomeita vapaaehtoisille toimijoilleen. Diplomit ovat myös tulostettavissa oheisen linkin alta.

LINKKI

Tilaukset: sari.siltala@ratsastus.fi
Tapahtuma- ja toimintavinkkejä


*Lemmikien päivä: match show, tietoiskuja, esittelyjä, leikkimielisiä kisoja...
*Hevostarvikekirpputori esim. jonkin tapahtuman yhteyteen.
*Kilpailu seniorit vastaan juniorit. Ratsastuksen lisäksi kisaan voi kuulua osakilpailuja myös esim. hevostaidoista ja erilaisissa kisailuissa.
*Paloharjoitus tallilla yhteistyössä paikallisen VPK:n kanssa. Samassa yhteydessä voi järjestää myös luennon paloturvallisuudesta.
*Kummitoiminta: kauemmin seurassa toiminut jäsen opastaa vastatullutta seuratoiminta-asioissa.
*Eri urheiluseurojen välinen liikuntacup, jossa kokeillaan eri liikuntalajeja ja kerätään pisteitä leikkimielisissä kisailuissa, joissa ei tarvita kovin paljoa varsinaisia lajitaitoja.
*Tutustumistapahtuma esim. kerholaisille ja muille innokkaille hevosten vuorokauteen. Yöpyminen tallilla, osallistuminen aamutallista iltatalliin, hevosen päivärytmin oppiminen...
*Äitien- ja isänpäivän tapahtumat: perheen yhteinen tapahtuma esim. edellisenä päivänä leikkien ja yhdessä tekemisen merkeissä.
*Estekisoissa ensimmäinen luokka voisi olla avoin keppihevosilla sekä koiran kanssa agility-tyyliin. Näin kaikilla olisi mahdollisuus osallistua jollain muotoa ja pitää hauskaa kisan yhteydessä.
*Hiihtoesteratsastuskilpailut, jotka voi liittää vaikkapa laskiaisriehaan.
*Naamiaisratsastus, vaikkapa vapun tienoilla. Pukuja miettiessä kannattaa huomioida turvallisuusasiat.
*Ajo-opastusta, valjastuksen opettelua. Raviharrastajat tulevat varmasti mielellään opastamaan!
*Seuravierailut. Naapuripaikkakunnan seuran kanssa voi järjestää vaikkapa yhteisen illanvieton. Tutustumisen jälkeen yhteydenpito ja yhteistyökin tuntuvat helpommilta.
*Seuran tai esim. hevoskerhon oma kummivarsa, jonka elämää ja kasvamista seurataan kerhossa tai vaikkapa seuran Facebook-sivuilla.
*Kiitos vapaaehtoistyöstä jää usein sanomatta. Hyvä idea on kirjata kiitokset seuran hallituksen pöytäkirjaan - tuo kiitokseen myös lisää painoarvoa. Pienetkin teot kannattaa muistaa! Esim. Seurakilpailut 21.12. Kiitokset: portinavaaja - Anne, kanttiininpitäjä - Tuula, Esteradan rakentaminen - Petri, Emmi ja Saara jne.


Huom. tapahtuman järjestämisestä:
Seuranne tarvitsee hygieniaosaamista, mikäli se esimerkiksi pitää kahvilaa tallilla tai kilpailujen yhteydessä. Lisätietoa löytyy Elintarvikevirastosta. Lisätietoa yleisestä järjestyksenvalvonnasta löytyy helposti seuraavan otsikon alta: Yleisötilaisuuden järjestämisestä poliisin nettisivuilla.
Hyödyllisiä linkkejä seuratoiminnan avuksiUrheiluseuran viestintäopas

Patentti- ja rekisterihallitus

Hevostaito- ja ratsastusmerkit

Tietoa hevosalan ammattilaisille

Linkki matkakorvauksiin

SRL palkitsemisjärjestelmä

Reilu Peli