SRL

Kerro kaverille:


Matkakorvaukset


Matkakustannusten korvausten osalta SRL noudattaa valtion matkustussääntöä. Matkakustannusten korvaukset valtion matkustussäännön ja myös verohallituksen ohjeiden mukaan:Vuoden 2017 korvaukset

Kokopäiväraha 41 €
Osapäiväraha 19 €
Kilometrikorvaus 41 snt/km
Lisämatkustaja 3 snt/km
Ateriakorvaus (yksi ruokailu) 10 €
Yömatkaraha 12 €

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä. Vapaaehtoisille toimihenkilöille ei makseta päivärahoja.

- Matkan kesto yli 10 tuntia (kokopäiväraha)
- Matkan kesto yli 6 tuntia (osapäiväraha)

kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
- vähintään 2 tunnilla 19,00
- yli 6 tunnilla 41,00
- Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21 - 07 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta.

Jos korvauksensaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ulkomaan päivärahat valtion matkustussäännön mukaan.

Matkalaskulomakkeen löydät materiaalisalkusta kohdasta LomakkeitaRatsastusseurojen maksamat matkakorvaukset
Ratsastusseurat maksavat matkakorvauksia pääsääntöisesti tuomareille, valmentajille ja ratamestareille. Maksetut korvaukset tulee ilmoittaa vuosittain verottajalle työnantajan vuosi-ilmoituslomakkeella. Yleishyödylliseltä yhteisöltä saadut majoittumiskorvaukset ja julkisella kulkuneuvolla tehdyt matkat ovat tositetta vastaan rajoituksetta korvattavissa. Lisäksi verovapaata tuloa on myös päiväraha enintään 20 päivältä sekä matkustamiskustannusten korvauksesta muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta enintään 2 000 euroa kalenterivuodelta.

Seuran on pidettävä muistiinpanoja maksamistaan matkakorvauksista ja ilmoitettava ne sekä maksamansa palkat ja muut työkorvaukset verottajalle työnantajan vuosi-ilmoituslomakkeella (Veroh 7801). Vuosi-ilmoitus jätetään verottajalle pääsääntöisesti kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Lisätietoa vuosi-ilmoituksen täyttämisestä

Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset