SRL

Kerro kaverille:
09.02.2017


Esteratsastuskomitean toiminnan jatkuminen ja juoksutusraipan käyttö maajoukkuekatsastuksessa

Ratsastajainliiton hallitus on käsitellyt kokouksessaan 8.2.2017 Ypäjän Hevosopistolla pidetyn esteratsastuksen maajoukkuekatsastuksen tapahtumia, esteratsastuskomitean jäsenen Aisa Aarnio-Wihurin sosiaalisessa mediassa julkaisemaa videomateriaalia sekä esteratsastuskomitean puheenjohtajan Markus Backlundin kirjettä hallitukselle.

Hallitus totesi kokouksessaan, että hevosen hyvinvointi on lajin ydinarvo. Kaikkiin siihen liittyviin kysymyksiin suhtaudutaan aina vakavasti.

Maajoukkuevalmennus on osa Ratsastajainliiton urheilutoimintaa, joka liiton vahvistetun organisaation mukaan kuuluu huippu-urheilun johtoryhmälle, HUJOlle. HUJOn puheenjohtaja on puhutellut maajoukkuevalmentajia ja antanut käsityksensä tapahtuneesta.

Ratsastajainliitto järjestää HUJOn johdolla laajan koulutus- ja valmennusseminaarin. Lähtökohtana on hevosen hyvinvoinnin varmistaminen toiminnan joka tasolla. Tilaisuudessa käydään läpi käytännön valmennustilanteita ja kirkastetaan liiton valmennustoiminnan pääperiaatteet. Hallitus haluaa HUJOn kiinnittävän erityistä huomiota valmennustapoihin ja -menetelmiin ja edellyttää, että HUJO koulutuksen ja valistuksen kautta huolehtii, että hevosen hyvinvointi ja asiallinen kohtelu toteutuu kaikissa tilanteissa.

Hallituksen työvaliokunta järjesti keskustelutilaisuuden keskiviikkona 1.2.2017 esteratsastuskomitean puheenjohtajan Markus Backlundin ja komitean jäsenen Aisa Aarnio-Wihurin kanssa komitean toimintaedellytyksistä.

Hallituksen työvaliokunta on keskustellut Aarnio-Wihurin kanssa hänen sosiaalisessa mediassa julkaisemastaan videotallenteesta. Hallitus katsoi, että Aarnio-Wihuri on ollut oikeutettu nostamaan esille havaitsemansa asian, mutta huomioiden Aarnio-Wihurin aseman komitean luottamushenkilönä hänen toimintatapansa sosiaalisessa mediassa ei ollut liiton Hyvä hallintotapa -ohjeistuksen mukainen.

Hallitus totesi vastaanottaneensa Markus Backlundin kirjelmän hallitukselle. Kirjelmässään Backlund vaatii Aarnio-Wihurin erottamista komiteasta. Hallitus katsoi, ettei yhteistyön rikkoutuminen kahden esteratsastuskomitean jäsenen välillä ole liiton sääntöjen mukaan riittävä peruste toisen komitean jäsenen erottamiseen. Mitä tulee muihin perusteluihin, joita Backlund on kirjeessään esittänyt, hallitus katsoi, että ne ovat vaatimuksia, joiden käsittely on siirrettävä kilpailusääntöjen yleisen osan kurinpitosääntöjen nojalla kurinpitolautakunnalle. Mikäli Backlund pysyy vaatimuksissaan, hänen tulee maksaa liiton sääntöjen edellyttämä kurinpitolautakunnan käsittelymaksu.

Esteratsastuskomitean puheenjohtaja Markus Backlund on luovuttanut hallitukselle kirjallisen eroilmoituksensa, jonka hallitus vahvisti kokouksessaan 8.2.2017. Komitean uudeksi puheenjohtajaksi pyydetään esitystä kansallisen urheilun johtoryhmältä, KUJOlta. Komitean väliaikaisena puheenjohtajana toimii siihen saakka Harri Nordström.