SRL

Kerro kaverille:
24.04.2017

VARUSMIESPALVELUS PUOLUSTUSVOIMIEN URHEILUKOULUSSA
SANTAHAMINASSA HELSINGISSÄ JA KAINUUN PRIKAATISSA KAJAANISSA


Urheilukoulun tehtävänä on antaa varusmiespalvelustaan suorittaville motivoituneille ja lahjakkaille urheili-joille (ml naiset)
mahdollisuus toteuttaa sotilaskoulutuksen ohessa systemaattista valmentautumista. Vuo-desta 1979 alkaen Urheilukoulussa
on palvellut jo 6150 urheilijaa 58:stä eri lajista. Urheilukoulu tarjoaa hyvät harjoitteluolosuhteet sekä riittävästi aikaa nousujohteista harjoittelua varten varusmiespalveluksen ohessa.

Urheilukoulun kesälajien sekä Kainuun prikaatiin hakeutuvien hiihtolajien palveluksenaloitus

Kesälajien urheilijat aloittavat varusmiespalveluksen IV/17 saapumiserässä Kaartin jääkärirykmentissä 16.10.2017
(pl. hiihtolajien urheilijat, jotka hakevat III/18 saapumiserään, heillä palvelus alkaa 16.4.2018).

Valmennus

Urheilukoulussa on valmennukseen varattu aikaa päivittäin 2-8 tuntia (yhteensä noin 12–30 h/vko). Har-joitteluun on lisäksi käytettävissä
lähes kaikki illat ja viikonloput (pl. sotaharjoitukset). Urheilukoulu tarjoaa kahdeksan leiriviikkoa valmentautumiseen varuskunnassa tai
urheiluopistoilla. Valmennustoiminta toteu-tetaan koulutettujen sotilasvalmentajien koordinoimana. Pääosassa lajeista osallistuu
pääkaupunkiseudun urheiluakatemian järjestämään valmennustoimintaan sekä lumilajien urheilijat Vuokatti-Ruka akatemian valmennustoimintaan,
myös erilaisilla yhteistyömalleilla lajiliittojen kanssa voidaan valmennusta järjestää. Valitut urheilijat sitoutuvat lajiliiton valmennukseen.
Urheilukouluun valitut suorittavat valmennuskurssin palveluksensa aikana. Urheilukoulun oma fysioterapeutti tekee urheilijoille lihastasapainokartoituksen
pal-veluksen aikana, lisäksi hän on urheilijoiden käytettävissä vammojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä palveluksen aikana.

Muita tietoja
Urheilijat palvelevat Urheilukoulussa joko 165 vrk tai 347 vrk. Heidät koulutetaan miehistötehtäviin ja ali-upseereiksi. Parhaiten menestyneet
saavat reserviupseerikoulutuksen. Myös reserviupseerikurssi pide-tään Urheilukoulussa (Santahamina) ja urheilijat voivat kurssin aikana harjoitella säännöllisesti.

Hakeutuminen
Urheilukoulun hakijoiden tulee edustaa ikäluokkansa kansallista tai kansainvälistä huippua. Urheilulajin tu-lee olla Olympia- tai MM-kilpailujen
ohjelmassa tai lajin tulee olla laajasti harrastettu Suomessa/ulkomailla. Valinnat suoritetaan eri lajien asiantuntijalausuntojen sekä psykologisten
ja fyysisten testien tulosten pe-rusteella. Urheilukouluun voi hakea myös hierojan ammattitutkinnon suorittaneet varusmiesikäiset henki-löt.

Lokakuun saapumiserään hakevien kesälajien urheilijoiden, joiden kansallinen kilpailutoiminta ajoittuu syksystä kevääseen (mm. jalkapallo,
vesilajit, moottoriurheilu, yleisurheilu, suunnistus) sekä hiihtolajien urheilijoiden on jätettävä hakemuksensa 1.6.2017 mennessä.
Valintakokeet järjestetään Kaartin jääkäri-rykmentissä, Helsingissä 26. -29.6.2017.

Erillisiä hakulomakkeita erikoisjoukkoihin saa aluetoimistoista ja Urheilukoululta (www.puolustusvoimat.fi/asiointi/lomakkeet)


Tiedustelut
Valmennuspäällikkö
0299 421815


Osoite
Kaartin jääkärirykmentti/Urheilukoulu, PL 6, 00861 Helsinki