SRL

Kerro kaverille:
16.03.2017

KUJOn kokouspäätöksiä 1/2017

Kansallisen urheilun johtoryhmä (KUJO) kokoontui Helsingissä torstaina 9.3.2017.

Kilpailuasiat

KUJO puoltaa valjakon SM 2017 kategorioiksi valjakkokomitean esityksen mukaisesti. SM mitalit jaetaan Hevosvaljakot (hevosyksiköt ja –parit), Ponivaljakot (poniyksiköt ja –parit) ja Juniori- ja nuoret valjakot (yksikkö- tai parivaljakot).

Matkaratsastuksessa on vähän tuomari- ja stewardiharjoittelujen vastaanottajia. Lajikomitealta pyydetään nimeämään harjoittelujen vastaanottajista.


Koulutusasiat


Kouluratsastuksessa kokeneille, koulutuomariksi aikoville, ratsastajille on tehty poikkeussäännös.
Koulujaos voi harkintansa mukaan myöntää kokeneelle ratsastajalle hakemuksesta oikeuden päästä nk. Fast Track – koulutuomarikoulutukseen. Minimivaatimuksena on vähintään viisi yli 65 % kokonaistulosta Inter I-tasolla. Suoritukset tulee olla vähintään kahdelta eri vuodelta ja vähintään 3-tason kilpailuista.
Fast Track – koulutukseen hyväksytty tuomarikokelas saa osallistua III K-luokan koearvosteluun koulutuomarin uraputkessa tarkemmin kuvatulla tavalla (linkki päivitettyyn uraputkeen).
Fast Track -koulutukseen halukkaiden ratsastajien tulee tehdä kirjallinen hakemus koulujaokselle. Hakemuksessa tulee esittää tarvittavat tulokset sekä mahdollinen muu pätevöityminen sekä perustelut. Hakemus on vapaamuotoinen.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on sopimus SPR:n kanssa EA-koulutusten järjestämisestä. Ministeriöllä ei ole muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä tämän tiimoilta. SRL:n ensiapukoulutuksiin hyväksytään vain SPR:n pätevyyden (kortin) antavat koulutukset.

Matkaratsastustuomarikoulutuksen pääsyvaatimuksiin on hyväksytty muutos, jossa aiempi lajikokemus on vähintään 2 vuotta (aiempi 5 vuotta) kilpailijana, valmentajana, toimihenkilönä. Oikeuden myöntämiseen vaaditaan 4 harjoittelua vähintään kahdelle eri tuomarille.

Koulutusjärjestelmää tulee käydä lajeittain läpi komiteoissa.

Mikäli koulutuksiin on enemmän osallistujia kuin on osallistumispaikkoja, valinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

Matkaratsastuksen KV-koulutusta komitea tiedustelee onko Ruotsi järjestämässä FEI koulutusta. Mikäli Ruotsi ei järjestä, tarjotaan koulutuksen järjestämismahdollisuutta Ypäjälle.

Kouluttajalista tarkistetaan syksyn kokouksessa. Komiteat tarkistavat oman lajinsa osalta kouluttajalistan läpi.

Sääntökoulutus pienten lajien osalta osaaminen on komiteoilla. Sääntökoulutuksia suositellaan järjestettäväksi ja koulutusmateriaalille on tarve.


Seuraava kokous

KUJO kokoontuu seuraavan kerran erikseen ilmoitettuna päivänä.


Kokouksessa läsnä: Osmo Metsälä, pj, Jutta Koivula, Hanna Talvitie, Heikki Kela, Liisa Siitonen, Jenni Oinonen, Viivi Aaltovesi, Ben Simonsen ja Tuula Tella

Poissa: Päivi Anttila, Kati Honkanen, Harri Nordström, Tuija Rosenqvist, Mia Weckman ja Linda Åberg