SRL

Kerro kaverille:
08.11.2016

Lajikomiteoiden ehdokasasettelu


Ratsastajainliiton kotimaan kilpailutoiminnan ohjauksesta vastaavat lajikomiteat. Lajikomitea on asiantuntijaelin.
Liiton hallitus nimeää lajikomiteat järjestäytymiskokouksessaan kuultuaan mm. vanhan komitean PJ:tä ja lajiseminaaria,
joka voi esittää ehdokkaita komiteaan. Lajiseminaarit järjestetään ensi viikolla Helsingissä Ratsastusfoorumin yhteydessä.

Komiteaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi noin kuusi jäsentä. Kunkin jäsenen toimikausi kestää kaksi vuotta.
Toimikausien määrää ei rajoiteta. Lajikomiteat työskentelevät itsenäisesti hallituksen alaisina ja raportoivat hallitukselle,
KUJO:lle, HUJO:lle ja urheilujohtajalle Aki Ylänteelle. Jäsenten tulee olla kotimaisen kilpailutoiminnan asiantuntijoita
edustaen ainakin kilpailijoita, kilpailujen järjestäjiä, tuomareita sekä SRL:n hallitusta.

Lajiseminaarien osallistujat voivat esittää käytettävissä olevia henkilöitä komiteaan.
Lajikomiteaehdokkaita pyydetään täyttämään oheinen taustatietokysely 20.11. mennessä:

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja ne annetaan koostetusti SRL:n hallitukselle sekä komiteoiden puheenjohtajille.


Lajikomiteat
• laativat toiminnalleen vuosisuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion, jotka toimitetaan KUJO:lle
• linjaavat kansallisen kilpailukalenterin rakentamista sekä sarjakilpailutoimintaa
• vahvistavat kotimaiset arvokilpailut ja tähtikilpailut
• kehittävät koko kotimaan kilpailutoimintaa seura- ja aluekilpailut mukaan lukien
• laativat ohjeita olosuhteiden parantamiseksi
• rekrytoivat uusia kilpailupaikkoja ja -järjestäjiä sekä kilpailutoimihenkilöitä
• tekevät esityksiä sääntömuutostarpeista sääntövaliokunnalle
• esittävät hallitukselle sääntövaliokuntaan lajin sääntövastaavaa
• tekevät esityksiä koulutustyöryhmälle lajin koulutustarpeista
• kokoavat toiminnastaan vuosikertomuksen.


Vuoden 2016 lajikomiteat löytyvät SRL:n nettisivuilta