SRL

Kerro kaverille:
22.12.2015


Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 10/2015

Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui jouluisissa tunnelmissa Helsingissä keskiviikkona 16.12.

Kokouksessa käsiteltiin liiton taloutta ja toimintaa. Vuoden 2015 on jäämässä alijäämäiseksi.

Urheilun organisaatiouudistus astuu voimaan vuoden 2016 alusta. Uusi linjajohtaja valitaan tammikuun alussa. Hakijoiden haastattelut ovat käynnissä.

Vahvistettiin uusi talliluokitus hevosavusteisiin palveluihin.
Vuoden 2016 toiminta ja talous: säästötoimia kiristettävä
Pääsihteeri selvensi hallitukselle liiton taloudellista tilannetta. Vuoden 2015 tulos on jäämässä alijäämäiseksi. Urheilu ei pystynyt toteuttamaan säästötavoitetta ja urheilun kustannukset ylittivät budjetoidun.

Vuoden 2016 budjetti on haastava ja vaikea saada pysymään ylijäämäisenä. Toimintoja on karsittava.

Urheilun organisaatiouudistus astuu voimaan 1.1.2016. Urheilun linjajohtajan haastattelut ovat käynnissä. Linjajohtaja valitaan tammikuun alussa.Vuoden 2015 jäsentilanne, KPMG-tutkimus julkaistaan alkuvuodesta

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 45 831 (2014: 46 395). Green Card -jäseniä oli 3028 (3067). Lisävakuutuksen lunastaneiden määrä oli 6891 (6630).

Ratsastajainliitto toteutti syksyllä laajan harrastajatutkimuksen KPMG:n johdolla. Tutkimus harrastajasegmenteistä ja -profiileista on nyt valmistunut. Tutkimuksesta tiedotetaan alkuvuonna Hippos-lehdessä. KPMG:n tutkimus osoittaa, että harrastajien mielikuva Ratsastajainliiton palveluista on kilpailu-keskeinen. Kynnys jäsenyyteen on korkea. Jäsenpalvelujen kehitystyö on jo alkanut. Vuonna 2016 tehostetaan erityisesti jäsenviestintää.Ratsastuksen Reilu Peli -työryhmän kokous marraskuussa

Ratsastuksen Reilu Peli -työryhmä kokoontui 26.11. Kokouksessa käytiin mm. läpi Laura Laukkasen opinnäytetyötä, liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä Reilu Peli -käsikirjan aikataulua ja syyskokouksen palautetta.

Työryhmä kävi myös tilannekatsauksen ajankohtaisista toimenpiteistä. Valo ry on päivittänyt Lupa välittää – lupa puuttua -oppaan sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi. Valolla on myös ennestään toimintamalli seuran ja liiton yhteistyöhön häirintätapauksen käsittelyssä. Valo on myös työstämässä kaikkien lajien ohjaaja- ja valmentajakoulutuksiin koulutuspakettia aiheesta. Valon tasa-arvotyöryhmä on myös käynnistämässä laajan tutkimuksen häirinnän ennaltaehkäisystä liikunta- ja urheilujärjestöissä. Tutkimukseen haetaan rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tutkimus toteutetaan (rahoituksen järjestyessä) vuonna 2016. Tuloksia hyödynnetään Ratsastajainliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa.

Kiusaamisen ehkäisemistyö näkyy jo nyt Ratsastajainliiton eri koulutuksissa. Arvokas Kasvatus -hankkeen menetelmät ovat mukana hevoskerhon ohjaajan jatkokursseilla, Sinettiseurojen toiminnassa ja seurakehittämisessä.

Liiton nettisivuilla on julkaistu lomake, johon voi esittää Reiluun Peliin liittyviä huomioita. Mahdolliset ratkaisua vaativat tilanteet tuodaan Reilu Peli -työryhmän edelleen arvioitavaksi. Reilun Pelin huomiot saa jättää nimettöminä, mutta lomakkeella vastaajaa kehotetaan jättämään omat yhteystietonsa.

Reilu Peli -työryhmä esitti liiton hallitukselle, että alaikäisiä valmentavilta liiton valmentajilta ja lasten kanssa toimivilta liiton työntekijöiltä pyydetään rikosrekisteriote. Hallitus hyväksyi esityksen.

Lisätietoja Reilu Peli -työstä: www.ratsastus.fi/reilu_peli
URHEILUASIAT:


Urheilufoorumi sai erinomaisen arvosanan

Ratsastajainliiton Urheilufoorumi kokosi ratsastusurheiluväen yhteen ajankohtaisten asioiden äärelle, kehittämään ja verkostoitumaan. Viidettä kertaa järjestetyn tapahtuman teemana oli valmennus. Tilaisuus oli suunnattu kaikkien ratsastuksen lajien kilpailijoille, valmentajille, kilpailujenjärjestäjille, seuratoimijoille ja toimihenkilöille.

Urheiluväki kiitteli erityisesti Aki Riihilahden puheenvuoroa. Psyykkisen valmennuksen osuus oli kiinnostanut eniten tietoiskujen ohjelmassa. Urheilufoorumin puheenvuoroista ja tietoiskuista on laadittu tallenteet liiton YouTube-kanavalle: https://www.youtube.com/user/ratsastajainliittoKilpailujärjestelmän uudistusraportti

Urheilujohtaja esitteli hallitukselle kilpailujärjestelmän täsmennyksiä ensi vuodelle.

Kilpailujärjestelmä on päivitetty liiton nettisivuille lajisääntöjen ja uudistuvan organisaation mukaisesti. Rankingpisteet ja kilpailuluvat on tarkistettu vuodelle 2016. Kilpailuluokat nimetään jatkossa tasojen mukaan.

Liiton syyskokous kehotti liiton hallitusta uudelleen arvioimaan kilpailujärjestelmän toimivuutta. Ensi vuodelle suunnitellut muutokset vastannevat syyskokouksen toiveisiin.Kurinpitoasiat ja rangaistukseto Vahvistettiin rikesakko, kurinpitomaksu ja valitusmaksu vuodelle 2016. Rikesakko on 50 euroa, kurinpitomaksu 100 euroa ja valitusmaksu 200 euroa.

o Vuoden 2016 alusta alkaen kurinpitolautakunnan päätökset julkaistaan kokonaisuudessaan liiton nettisivuilla. Sivuilla julkaistaan linkki koko päätökseen ja lyhyt luettelonomainen selostus siitä, mitä tapaus kokee. Kurinpitolautakunnan ratkaisujen lyhennelmät on vuonna 2015 julkaistu liiton nettisivuilla: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/jaostot_ja_valiokunnat/kurinpitovaliokunta
MUUT URHEILUASIAT:


o Päätettiin, että GP-finaalin päivämäärää siirretään myöhäisemmäksi Ylen televisioinnin vuoksi. Finaali järjestetään Helsingissä 9.-11.9.2016. Finaalille etsitään edelleen järjestäjää.

o Vahvistettiin este-, koulu-, kenttä-, lännen-, matka- ja vammaisratsastuksen ja sekä vikellyksen ja valjakkoajon lajisäännöt vuodelle 2016.

o Vahvistettiin sääntövaliokunnan ja koulu-, kenttä-, lännen-, matka- ja vammaisratsastuksen sekä vikellyksen ja valjakkoajon lajikomiteoiden kokoonpanot vuodelle 2016. Esteratsastuksen komitean kokoonpano vahvistetaan viimeistään tammikuussa.

Kokoonpanot päivitetään liiton nettisivuille: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/jaostot_ja_valiokunnat

o Vahvistettiin rankingtaulukko vuodelle 2016.
SEURA- JA TALLIPALVELUTUusi talliluokitus vahvistettiin

Hyväksyttiin uusi talliluokitus SRL/jäsentalli – hevosavusteiset palvelut. Talliluokitus astuu voimaan vuoden 2016 alusta. Uusi luokitus mahdollistaa liiton tallijäsenyyden yrityksille, jotka tarjoavat hevosavusteisia palveluja, kuten esimerkiksi ratsastusterapiaa, sosiaalipedagogista hevostoimintaa tai vammaisratsastusta. Kriteereissä korostuvat palvelujen tarjoajien koulutus ja ammattitaito.

MUUT ASIAT:


o Vuoden 2016 aluepäivät järjestetään 29.–31.1.2016 hotelli Pyhätunturissa. Päätettiin hallituksen edustuksesta paikalla.

o Hevostoimijoiden hanke, Mahdollisuuksien hevonen, on hyväksytty juhlavuoden 2017 Suomi 100 -ohjelmaan. Hevosalan toimijat tuovat Suomi 100 -vuonna 2017 hevoset kylille, tapahtumiin ja ihmisten lähelle muistuttamaan hevosen tärkeästä roolista yhteiskunnan historiassa ja nykyhetkessä. Hevosen tarina avataan historiasta kohti uusia tehtäviä muun muassa hyvinvointipalveluissa ja mielen kuntouttajana. Yhteiskunta muuttuu, mutta ihmisen ja hevosen välinen kumppanuus säilyy.

Lisätietoja: http://suomifinland100.fi/project/mahdollisuuksien-hevonen/


o Pääsihteeri tiedotti hallitusta, että Henrik Arle on valittu FEIn tribunaalin eli tuomioistuimen varapuheenjohtajaksi. Arle on myös kutsuttu FEIn edustajana Rion olympialaisiin.

Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/henrik_arle_valittiin_fein_tribunaaliin_rio_de_janeiroon


o Ratsastajainliiton pääsihteeri osallistui Säätytalolla 7.12. pidettävään Piikkarit-palkintojen ja Pro Urheilu -tunnuspalkintojen jakotilaisuuteen, jossa Kyra Kyrklundille myönnettiin Pro Urheilu -palkinto ja 20 000 euron arvoinen stipendi.

Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/kyra_kyrklundille_pro_urheilu_-tunnustuspalkinto

ILMOITUSASIATEdunvalvonta, lausunnot ja lausuntopyynnöt

Ratsastajainliitto on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.

Liitto on myös lausunnon Oulun kaupungille tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävään tunnustuspalkintoon liittyen sekä Rovaniemen kaupungille koskien yleiskaavamuutosta.

Pääsihteeri lähestyy Helsingin kaupunkia Tuomarinkylän tilanteesta.Ansiomerkkien myöntäminen

o Myönnettiin Kangasalan Ratsastajat ry:n hakemuksesta pronssinen ansiomerkki Eeva Laurilalle sekä hopeinen ansiomerkki Henna Rangell-Viikarille.

o Myönnettiin Jokelan Ratsastajat ry:n hakemuksesta pronssiset ansiomerkit Linda Erikssonille, Tiina Lähteenarolle, Heidi Mäkisalolle, Heli Raskille ja Eija Varikselle.

o Myönnettiin Pohjois-Suomen Ratsastusjaoston hakemuksesta hopeiset ansiomerkit Ulla Alangolle, Ossi Moilaselle ja Mari Päivärinnalle.Juhlivat yhteisöt, seurat ja henkilöt

o Etelä-Pohjanmaan Urheiluratsastajat ry:n 40-vuotisjuhlat, Seinäjoki, 19.12.2015, Carina Nyholm osallistuu.

o Väst-Nylands Ryttare rf:n 70-vuotisjuhlat, Tammisaari, 16.1.2016, pääsihteeri osallistuu.Kokoukset, seminaarit ja edustustehtävät

o Hevosenlannan hyötykäyttö -seminaari, Säätytalo, 14.1.2016, tallipäällikkö, pääsihteeri ja Carina Nyholm osallistuvat tilaisuuteen.

o Evidensia Eläinlääkäripalveluiden ennakkolanseeraus, Vantaa, 28.1.2016, pääsihteeri osallistuu tilaisuuteen.Uudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoon


Uudet jäsenseurat:

o Equus Prima ry, Etelä-Suomi
o Helaratsastajat ry, Pohjanmaa
o Onnenpotkun Ratsastajat ry, Etelä-Suomi
o Ratsastusseura Aino ry, Etelä-Suomi
o Wasaborgin Hevosurheilijat ry, Lounais-Suomi


Uusi yhteisöjäsen ja kilpailunjärjestäjä:
o YmpäristöPalvelut Tuominen Oy


Uusi jäsentalli:

o Ratsastuskeskus Aino, ratsastuskoulu, Etelä-Suomi


Uudet Laatutallit:

o Heponiityn Ratsastuskoulu/ Hyvinkään Ratsastuskeskus, ratsastuskoulu, Etelä-Suomi
o Punkin talli, harrastetalli, Lounais-Suomi

Lisätietoja Laatutalleista: http://www.ratsastus.fi/tallien_laatuportaatLopettavat/lepäävät seurat ja tallit ja mahdolliset erottamiset


Toimintansa lopettaneet jäsenseurat:

o Mäentaustan Ratsastajat ry, Etelä-Suomi
o Soisalon Ratsastajat ry, Itä-Suomi


Lepäämään jäävä ratsastusseura:

o Team Ratsuniemi TRN ry, Kaakkois-Suomi


Toimintansa lopettaneet jäsentallit:
o Mäentaustan talli, harrastetalli, Häme
o Ratsutalli Tuomikoski, ratsastuskoulu, Pohjois-SuomiVahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet

o Rikala Maria, KyRat, C-PJ-estetuomari
o Autio Tarja, PRIMA, esteratamestari C
o Luukkanen Kitta, I-SUR, esteratamestari C
o Siekkinen Maria, RusRa, esteratamestari C
o Enjala Jonna, EnRa, estetaitotuomari B
o Juntunen Suvi, KRS, estetaitotuomari B
o Kangasaho Oili, VirRat, estetaitotuomari B
o Nisula Noora, ESRC, estetaitotuomari B
o Seppänen Jaana, SuoVaRi, estetuomari
o Uusi-Maahi Kirsi, SRS, valjakkoajotuomari, koulu
o Juntunen Suvi, KRS, valmentaja, taso II (este)
o Enjala Jonna, EnRa, valmentaja, taso II (este, kenttä)
o Nisula Noora, ESRC, valmentaja, taso II (este, koulu)Hallitus kokoontuu seuraavan kerran tammikuussa

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran uudella kokoonpanollaan Helsingissä tiistaina 12.1. klo 14.00 alkaen.

Hallituksen vuoden 2015 kokoustiedotteet on julkaistu liiton nettisivuilla: http://www.ratsastus.fi/hallituksen_kokoukset_2015

Ratsastajainliiton hallitus kiittää jäsenistöään kuluneesta vuodesta ja toivottaa oikein rauhallista joulunaikaa!


Kokouksessa läsnä: Laura Airaksinen, pj, Susanna Kallioinen, Antti Linna, Osmo Metsälä, Carina Nyholm, Sofia Vikman ja Johanna Örndahl

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Aki Ylänne ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)