SRL

Kerro kaverille:
22.12.2014

Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 12/2014


Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui Valo-talossa keskiviikkona 17.12. klo 12.30 alkaen. Kokouksen alkuun hallitus ja toimiston henkilökunta juhlistivat joulua.

Kokouksessa käsiteltiin liiton taloutta, uudistunutta kilpailujärjestelmää sekä toimiston organisaatiossa tapahtuvia muutoksia.

Ratsastukselle vahvistettiin neljä uutta lasten ja nuorten toimintaan keskittynyttä laatuseuraa.
Säästökuuri

Budjetoidun varainhankinnan toteutumisen epävarmuuden johdosta liitto jatkaa vuoden 2014 syksyn aikana käynnissä ollutta säästökuuria keväällä 2015. Pääsihteeri esitteli hallitukselle säästökohteita. Säästötoimia toteutetaan henkilöstöjärjestelyillä, tukien leikkaamisella sekä liiton tilaisuuksien (mm. Urheilufoorumi, Ratsastusgaala) budjettia kiristämällä. Liiton taloudellista tilannetta seurataan. Mahdollisista uusista säästötoimenpiteistä päätetään hallituksen maaliskuun kokouksessa, kun alkuvuoden jäsentilanne ja kilpailulupien sekä valtionavustuksen määrät ovat tiedossa.Toimiston organisaatiomuutos päätökseen

Ratsastajainliiton toimiston sisäinen organisoituminen on vaatinut vielä hienosäätöä. Suunnitelmat Hanna Talvitien toimenkuvasta koulutuskoordinaattorina eivät toteudu. Talvitie tekee jatkossa vain vammaisratsastuksen työtehtäviä, ja hänen työaikansa puolittuu nykyisestä 22,5 tunnista 10–12 tuntiin. Talvitien muut työtehtävät jaetaan seurapalvelutiimin sisällä. Koulutuskokonaisuus jaetaan puolestaan Sport Officessa.

Muutokset sinetöivät toimiston organisaatiomuutoksen. Tarkempi organisaatiokaavio julkaistaan tammikuussa.Jäsenmäärää seurattava edelleen huolella, aikuisten määrä kasvussa

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 46 362 (2013: 46 513). Green Card -jäseniä oli 3066 (2013: 3408). Lisävakuutuksen lunastaneita oli 6619 (2013: 6571). Jäsenmäärä laskee lasten ja nuorten kohdalta. Jäsenmäärä laskee lasten ja nuorten kohdalta. Aikuisten määrät kasvavat edelleen.

Syksyllä oli käynnissä jäsenhankintakampanja, joka toi noin 50 uutta jäsentä. Jäsenkampanjan tulokset on esitelty liiton nettisivuilla: http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/jasenhankintakampanjassa_suositeltiin_ratsastusseuran_jasenyytta_yli_50_henkilolle

Lahjajäsenyys -käytäntö on otettu seuroissa hyvin vastaan. Lisätietoja lahjajäsenyydestä: http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/lahjaksi_ratsastusseuran_jasenyysRatsastajainliitto hyväksytty Valon jäseneksi, toiminnot kehittymässä
Valo on hyväksynyt Ratsastajainliiton jäsenhakemuksen. Jäsenyys astuu voimaan 1.1.2015 alkaen. Myös muut suuret lajiliitot ovat liittyneet Valoon.

Aikuisliikunnan kehittämistyö on Valossa edennyt hienosti. Ratsastajainliitto on saanut paljon kiitosta aktiivisuudestaan aikuisliikunnan konseptin rakentamiseksi. Valo hakee parhaillaan harrasteliikunnan asiantuntijaa, joka vastaa aikuisten ja nuorten harrasteliikunnan kehittämisestä seuroissa osana liikunnallista elämäntapaa ja Liikkujan polku -verkostoa.

Lisätietoja: http://www.sport.fi/valo/keita-olemme/avoimet-tyopaikat/tyopaikat-valossa-ja-olympiakomiteassaAikuisurheilun suurkisat suunnitteilla: European Masters Games 2019 ja "FinnMasters Open"

Valo ry suunnittelee European Masters Games 2019 -kilpailukonseptin toteuttamista yhdessä lajiliittojen kanssa Suomessa vuonna 2019. Helsinki ja Lahti toimivat kilpailukaupunkeina. Oikeudet tapahtuman järjestämiseen myöntää International Masters Games Association (IMGA). Valon tavoitteena on suomalaisen mastersurheilun kehittäminen ja yhteisen kansallisen kisatapahtuman luominen sekä lajien yhteistyön ja tuotekehityksen vahvistaminen.

European Masters Games (EMG) on neljän vuoden välein järjestettävä, yhdeksän päivää kestävä monilajitapahtuma. Se kerää yhteen n. 6000–8000 aikuisurheilijaa ympäri Eurooppaa. Alaikäraja lajista riippuen on noin 30–40 vuotta. Kilpailut on järjestetty kaksi kertaa: Ruotsin Malmössä vuonna 2008 ja Italian Lignanossa vuonna 2011. Vuonna 2015 kilpailut järjestetään lokakuussa Ranskan Nizzassa, johon odotetaan yhteensä 26 lajin urheilijoita. EMG 2019 -tapahtuman lisäksi Valo suunnittelee kansallista vuosittaista monen lajin masterstapahtumaa, ”Finnmasters Open”.

Hallitus päätti, ettei ratsastus sitoudu tapahtumaan vielä tässä vaiheessa. Mahdollinen päätös tehdään syksyllä 2015, kun Valo on päättänyt itse, hakeeko se kilpailuja vai ei. Tapahtuman talous on siinä vaiheessa paremmin hahmoteltavissa.URHEILUASIAT:Kilpailujärjestelmän uudistus viimeistelyvaiheessa

Urheilujohtaja esitteli hallitukselle uudistuvan kilpailujärjestelmän nykytilannetta. Projekti on viimeistelyvaiheessa. Uuden järjestelmän mukaisia muutoksia on tehty Kipaan.

Keskusteltiin järjestelmän mukaisista kilpailuluvista. Kilpailujen järjestäjiä ohjeistetaan merkitsemään kutsuun, mille luparyhmälle luokka on vähintään auki. Mestaruuskilpailuissa ja liiton sarjakilpailuissa vaaditaan aina A-lupa. Päätettiin lisäksi, että lajisääntöihin lisätään 1000 euron palkintorahakatto 1-tasolle.Huippu-urheilun kehittämisohjelmaa jalkautetaan

Urheilujohtaja raportoi hallitukselle huippu-urheilun kehittämisohjelman käytännön vaiheista. Uusi 365-ohjelma keskittyy valmennusjärjestelmän uudistamiseen. Uudistustyössä panostetaan myös valmentajien laadun kehittämiseen.

Ratsastusvalmentajaklubi, Equestrian Trainers Finland, on rekisteröitymässä. Yhdistyksen ensimmäinen kokoontuminen järjestetään Hervé Godignonin valmennusklinikkavalmennuksen yhteydessä tammikuussa.

Yhteistyöhanke Ride My Horse Ypäjän Hevosopiston, Ratsastajainliiton ja Ratsujalostusliiton kanssa etenee. Hankkeen tiimoille on perustettu ohjausryhmä. Hanketta koordinoi jatkossa projektityöntekijä Ypäjän Hevosopistolta. Ride My Horse -hankkeen tavoitteena on yhteistoiminnan lisääminen hevosenomistajien, kasvattajien ja lahjakkaiden ratsastajien välillä sekä parantaa mahdollisuuksia saada hyville ratsastajille heille parhaiten sopivia, laadukkaita hevosia.
MUUT URHEILUASIAT:o Vahvistettiin kenttäratsastuksen SM-kilpailut senioreiden osalta: Finnderby, 4.-7.6.2015, Ypäjä.


o Vahvistettiin este-, kenttä-, koulu-, lännen-, matka- ja vammaisratsastuksen ja valjakkoajon kilpailusäännöt vuodelle 2015. Vammaisratsastuksen osalta hyväksyttiin sääntömuutos, jossa lajimestaruuskilpailu korvataan muiden lajien tapaan SM-kilpailulla. Muutos on kirjattu vammaisratsastuksen lajisääntöihin. Uudet säännöt on julkaistu täällä: http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot


o Urheilujohtaja osallistui Pohjoismaiden urheilujohtajien palaveriin 16.12. PM-sääntöihin on tulossa tarkennuksia.


o Tanskan liitto on tehnyt videosarjan (noin tunnin mittainen) oikeanlaisesta ratsastuksesta ja hevosen käsittelystä. Ensimmäinen videosarja on laadittu kouluratsastuksesta. Video on laadittu yhdessä eläinsuojelun edustajien kanssa. Videota voidaan hyödyntää myös Suomessa.


o Hallitus vahvisti vuoden 2015 lajikomiteoiden kokoonpanot. Lajikomiteat päivitetään liiton nettisivuille: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/jaostot_ja_valiokunnat. Hallituksen edustus komiteoissa ja muissa liiton toimielimissä päätetään hallituksen tammikuun järjestäytymiskokouksessa.
SEURA- JA TALLIPALVELUTVahvistettiin neljä uutta Sinettiseuraa

Ratsastajainliiton hallitus vahvisti ratsastukselle neljä uutta Sinettiseuraa:

o E.S. Riding Club ry, Kouvola

o Etelä-Vantaan Ratsastajat ry, Vantaa

o Keurusseudun Ratsastajat ry, Keuruu

o Tawast Riders ry, Hämeenlinna

Sinettiseuroja on 616 kpl kaikkiaan 44 eri lajista. Ratsastuksella on vuoden 2015 alusta alkaen 27 Sinettiseuraa.

Lisätietoja Sinettiseuratoiminnasta: http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/sinettiseurat
Kysely ikääntyville antoi hyviä kehittämisehdotuksia

Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä laati syksyllä kyselyn ikääntyvien ratsastuksesta ja siihen suunnattavista palveluista. Kyselyllä kartoitettiin ikääntyvien ratsastajien toiveita ja kokemuksia käytännön harrastamisesta. Kyselyssä huomioitiin lajin psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset näkökulmat. Kysely oli suunnattu kaikille yli 60-vuotiaille.

Kyselyyn vastasi 139 kohderyhmään kuuluvaa. Suurin osa oli aloittanut ratsastusharrastuksen vasta aikuisiällä. Vastaajien joukosta löytyi kaikkien ratsastuksen lajien paitsi vikellyksen harrastajia. Vastaajista suurin osa mieltää itsensä tavalliseksi harrastajaksi, mutta muutamia kilpailijoitakin löytyi joukosta. Ratsastus koettiin kaiken kaikkiaan elämää rikastuttavaksi harrastukseksi ja terveyteen positiivisesti vaikuttavaksi asiaksi.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Ratsastajainliiton seura- ja tallipalveluiden suunnittelutyössä sekä yhteistyöneuvotteluissa LähiTapiolan kanssa. Aihetta käsitellään myös Hippos-lehdessä ensi vuonna.
ILMOITUSASIATAnsiomerkkien myöntäminen


o Myönnettiin Ratsastusseura Majoran ry:n hakemuksesta pronssiset ansiomerkit Camilla Fyhrqvist-Kokkoselle, Leena Silfverberg-Issakaiselle ja Maija Virtaselle.

o Myönnettiin Ratsastusseura Skara ry:n hakemuksesta pronssiset ansiomerkit Marja Karoliina ”Karo” Aarnio-Wihuri-Auviselle, Noora Lambergille ja Janna Pietikäiselle.

o Myönnettiin Oulunsalon Ratsastajat ry:n hakemuksesta pronssinen ansiomerkki Tuija Lindahl-Luomalalle.

o Myönnettiin Hämeen Ratsastusjaoston ja Urjalan Hevosurheilijat ry:n hakemuksesta hopeinen ansiomerkki Heidi Sindalle

o Myönnettiin Ratsastusseura MT-Team ry:n hakemuksesta hopeiset ansiomerkit Merja ja Mauno Mäentaustalle.

o Myönnettiin Kangasalan Ratsastajat ry:n hakemuksesta pronssinen ansiomerkki Saija Leppäselle.

o Myönnettiin Hyvinkään Ratsastajat ry:n hakemuksesta hopeinen ansiomerkki Pirjo Marjaselle.
MUUT ASIAT:o Pääsihteeri selvensi hallitukselle hevosalan järjestöjen, Trafin ja Poliisihallituksen edustajien kanssa käytyä vuoropuhelua kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyysvaatimuksesta hevoskuljetuksissa. Lobbaustyö on tuottanut tulosta ja asia on kääntymässä ratsastajien hyväksi. Asiasta tiedotetaan lähiaikoina.


o Pääsihteeri ja puheenjohtaja edustivat Ratsastajainliittoa Kansainvälisen Ratsastajainliiton kokouksessa 10.–14.12. Belgialainen Ingmar De Vos valittiin 14.12. Kansainvälisen Ratsastajainliiton, Fédération Equestre Internationale (FEI), puheenjohtajaksi. Kansainvälisen liiton merkittävimmät haasteet tulevina vuosina ovat ratsastuksen kilpailumuotojen nykyaikaistaminen, jotta ratsastuksen paikka olympialajina varmistetaan jatkossakin. Ratsastajainliiton Jukka-Pekka Leskinen ja FEI:n entinen puheenjohtaja, prinsessa Haya valittiin uudelleen FEI:n solidaarisuuskomiteaan.


o Päätettiin, että Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 2015 järjestetään Helsingissä 20.–22.11.ILMOITUSASIATUudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoon


Uudet jäsenseurat:

o Finnish Carriage Driving Club ry, Etelä-Suomi
o Elämysratsastajat ry, Lounais-Suomi
o Hellesby Sporthorses rf, Lounais-Suomi
o Prima Riders ry, Pohjois-Suomi
o Riding Club Motive ry, Kaakkois-Suomi

Jäsenseuran nimenmuutos:
Riding Club RR ry --> Riding Club HH ry, Pohjois-Suomi


Uudet jäsentallit:

o Cypis-talli, yksityistalli, Etelä-Suomi
o Koivukaaren Ponitalli, harrastetalli, Kaakkois-Suomi
o Onnen Aarteet, harrastetalli, Kaakkois-Suomi
o Peltolan Ratsutila, ratsastuskoulu, Kaakkois-Suomi
o Päivölän Ratsutila, harrastetalli, Kaakkois-Suomi
o Rabbelugn Ranch, yksityistalli, Kaakkois-Suomi
o Vesannon talli, yksityistalli, Lounais-Suomi
Lopettavat/lepäävät seurat ja tallit


Lepäämään jäävät jäsenseurat:

o Kuortaneen Urheiluratsastajat ry, Pohjanmaa
o Länsirannikon Ratsastajat ry, Lounais-Suomi
o Team Eurohorses ry, Etelä-Suomi (toiminnot siirtyvät Vikingskeppet 113 Oy:lle, joka jatkaa Team Eurohorses ry:n toimintaa aputoiminimellä Team Eurohorses)


Toimintansa lopettaneet jäsenseurat:

o Eurokummun Hevosharrastajat ry, Häme
o Juupajoen Hevosystävät ry, Häme
o Keuruun Urheiluratsastajat ry, Keski-Suomi
o Kosken Seudun Ratsastajat ry, Lounais-Suomi
o Pohjois-Forssan Ratsastajat ry, Häme
o Racing Riders Team ry, Pohjanmaa
o Turengin Ratsastuskoulun Ratsastajat ry, Etelä-Suomi


Toimintansa lopettaneet jäsentallit:

o Aario Equisport, ratsastuskoulu, Itä-Suomi
o Ratsastuskoulu Castello, ratsastuskoulu, Lounais-Suomi
o Tommin Talli, ratsastuskoulu, Pohjanmaa


Erotettava jäsentalli:

o ÄRC Kellon Ratsastuskoulu, ratsastuskoulu, Pohjois-Suomi
Vahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet


o Keistinen Pauli, TuuR, aluepuheenjohtajatuomari

o Hynninen Kirsi, KyRa, esteratamestari alue

o Uotila Aki, JSR, esteratamestari alue

o Metsälä Johanna, EKR, estestewardi

o Vättö Arja-Liisa, TKR, estetuomari

o Airaksinen Sirpa, KoR, koulustewardi

o Metsälä Johanna, EKR, koulustewardi

o Syvärinen Susanna, POR, koulustewardi

o Karkkolainen Tiina, DC, koulutuomari, FEI, 4*

o Colliander Riina, KuoR, koulutuomari, taso IV

o Riekko Eija, JSR, koulutuomari, taso IV

o Mikkonen Anni, LvR, stewardi

o Visakoivu Kirsi, UrHu, valjakkostewardi

o Tuomola Natalia, PHR, valmentaja, taso I


Osmo Metsälä jääväsi itsensä toimihenkilöiden vahvistamisen yhteydessä.
Hallituksen seuraava kokous tammikuussa

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran uudella miehityksellä Valo-talossa Helsingissä torstaina 22.1.2015 klo 11.00 alkaen. Kevään muut kokouspäivät päätetään tammikuun kokouksessa.Kokouksessa läsnä:

Hallituksesta: Jukka-Pekka Leskinen, pj, Laura Airaksinen, Antti Linna, Marjukka Manninen, Osmo Metsälä, Carina Nyholm ja Johanna Örndahl

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Aki Ylänne ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)Ratsastajainliiton hallitus haluaa kiittää jäsenistöä kuluneesta vuodesta ja toivottaa oikein rauhaisaa joulunaikaa!

Kuvaaja Heini Vanhanen