SRL

Kerro kaverille:
17.01.2014

Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 1/2014

Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui ensimmäistä kertaa uudella kokoonpanolla Valo-talossa tiistaina 14.1. Uudet hallituksen jäsenet, Carina Nyholm ja Johanna Örndahl, toivotettiin mukaan toimintaan. Urheilun uusi kehitysjohtaja Kari Niemi-Nikkola esittäytyi myös kokouksen alussa. Hallituksen kokouksessa käsiteltiin urheiluorganisaation uudistusta, vahvistettiin hallituksen jäsenten vastuualueet, työryhmien ja komiteoiden kokoonpanot sekä kerrattiin liiton strategiatyön etenemistä. Loppuvuoden 50 000 jäsenen tavoite jäi harmillisen lähelle.


Vuoden 2013 jäsenmäärä ei ylittänyt maagista rajaa

Vuoden 2013 lopussa ratsastusseuran jäseniä oli 46 560 (2012: 45 589). Green Card -jäseniä oli vuoden lopussa yhteensä 3410 (2012: 4077). Lisävakuutuksen lunastaneita oli 6572 (2012: 2189). 50.000 jäsenen rajan rikkoutuminen jäi 30 jäsenestä kiinni. Jäsenmäärän kehitys kautta vuosien on nähtävillä täällä: www.ratsastus.fi/tilastotietoa


Liiton vuoden 2013 taloudellinen tulos lähellä nollaa
Vuoden 2013 taloudellinen tulos näyttää tässä vaiheessa hieman alijäämäiseltä, kuitenkin lähellä plus miinus nollaa. Liiton likviditeetti on hyvä. Vuoden 2014 budjetti on alijäämäinen. Hippos-lehden postimaksujen korotukset aiheuttavat budjettiin lisähaasteita. Jäsenmäärän kehitys vaikuttaa tilanteeseen. Säästötoimiin on ryhdyttävä keväällä, mikäli kustannukset kasvavat merkittävästi.


Uusi hallitus järjestäytyi
Kokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenten vastuualueet ja toiminnan painopisteet vuodelle 2014. Hallituksen kokoonpano ja edustus eri työryhmissä on avattu täällä: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitus


Liiton strategiatyö etenee
Liiton strategiatyö jatkuu Jukka Pekkalan johdolla. Strategiatyötä esitellään tammikuun aluepäivillä sekä liiton kevätkokousviikonloppuna. Hyvä hallintotapa -materiaalia pitää tarkentaa. Työryhmä kutsutaan koolle kevään aikana.URHEILUASIAT:


Vahvistettiin lajikomiteoiden ja valiokuntien kokoonpanot
Hallitus vahvisti koulu-, kenttä-, matka- ja lännenratsastuksen sekä vikellyksen ja valjakkoajon komiteoiden kokoonpanot kuultuaan marraskuun lajiseminaarien esityksiä. Koulutus- ja sääntövaliokunnan kokoonpanot vahvistettiin myös siltä osin kuin ne olivat tiedossa. Kurinpitolautakunnan vuoden 2013 kokoonpano vahvistettiin jatkamaan vuodelle 2014. Kokoonpanot täydennetään liiton nettisivuille: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/jaostot_ja_valiokunnat


Talent Program -organisaatio vuodelle 2014
Hallitus lakkautti Talent Program -ohjausryhmän, joka koottiin vuodelle 2013. Päätettiin, että Talent -toiminnasta vastaa vuoden 2014 alkukauden pienryhmä, johon kuuluvat Tom Gordin, Aki Ylänne ja Kari Niemi-Nikkola. Pienryhmä tekee esityksen hallitukselle työtehtävien ja projektin organisoinnista jatkossa. Esitys tehdään Talent -pilottiseurojen ja valmentajapalaverin palautteen ja valmennusjärjestelmän kokonaistarkastelun perusteella.MUUT URHEILUASIAT LYHYESTI:

• Vahvistettiin esteratsastuksen sääntömuutokset 1.2.2014 alkaen.

• Vahvistettiin seuraavat muutokset/korjaukset koulusääntöihin:

- Kohdassa 422.6 Lisäys
- Aluekilpailuissa lapsiratsastaja saa kilpailla sen vuoden alusta, jona hän täyttää 10 vuotta.

- Kohdassa 422.7 lisäys
- Aluekilpailuissa lapsiratsastaja saa osallistua avoimiin ja junioreille avoimiin vaativa B luokkiin.

- Kohdassa 422.8 lisäys
- Aluekilpailuissa juniorin alaikäraja on 12 vuotta.

- Oikaistaan kohdan 446.2.2 kohtaa seuraavasti:
- Kansalliset tuomarit
- I-luokka kaikki luokat
- II-luokka Intermediaire I ja luokat siitä alaspäin
- III-luokka vaativat A-luokat ja luokat siitä alaspäin
- IIIK-luokka vaativa B-luokka ja luokat siitä alaspäin
- IV-luokka helpot luokat
- IVK-luokka helpot luokat – ei nuoret hevoset


• Rikesakkomaksuksi vuodelle 2014 vahvistettiin 50 euroa, valitusmaksuksi 200 euroa.

• Vahvistettiin kenttäratsastuksen SM-kilpailut, 5.-8.6., 41. Finnderby
- CDI3* -koulu
- SM J/N/S -este
- SM N/S -kenttäSEURA-, ALUE- JA TALLIPALVELUT:

Vuoden Ratsastusseurat 2013 -kilpailu käynnissä
Vuoden Ratsastusseurat -kilpailu on alkanut. Kilpailussa palkitaan kolme valtakunnallista vuoden seuraa sekä jokaisen alueen paras seura. Voittajien valinnassa huomioidaan vuoden 2013 toiminnan laadukkuus. Parhaimpien seurojen palkitseminen toteutetaan liiton kevätkokousviikonlopun Ratsastusgaalassa 26.4.2014. Lisätietoja: www.ratsastus.fi/vuodenratsastusseurat


Ratsastajainliitto vahvasti mukana Tampereen Hevoset -messuilla
Tampereen Hevoset-messut kokoavat 5.-6.4. kaikki hevosalan ihmiset yhteen. Messut ovat laajentuneet kahteen näyttelyhalliin. Messujen kävijämäärän ennustetaan nousevan entisestään. Ratsastajainliiton yhteistyö messujärjestäjän kanssa jatkuu entistä merkittävämmin vuonna 2014. Liitto on vaikuttanut messuohjelmaan sekä järjestää kokous- ja koulutustilaisuuksia paikan päällä. Uutena merkittävänä jäsenetuna jokainen liiton täysjäsen saa Hippos-lehden mukana maaliskuussa ilmaisen kutsukortin messuille. Alueiden toivotaan järjestävän paikalle kimppakyytejä.


Aluepäivät kokoavat alueväen yhteen
SRL:n Keski-Suomen Ratsastusjaoston järjestämille aluepäiville Jyväskylään on ilmoittautunut yhteensä 65 aluetoimijaa, SRL:n toimiston ja hallituksen edustajaa. Aluepäivillä päätetään alueiden yhteisistä suunnitelmista tulevalle vuodelle sekä arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista. Viikonloppuna aluetoimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa liiton strategian työstöön.MUUT ASIAT LYHYESTI:

• Vahvistettiin aluevalmennuksen ohjausryhmä vuodelle 2014. Ohjausryhmässä jatkavat Osmo Metsälä (pj), Marja Nuuttila ja Aki Ylänne. Uudeksi jäseneksi Mari Hyytiäisen tilalle vahvistettiin Teija Mukala.

• Vahvistettiin matkakustannusten korvaukset vuodelle 2014. Päätettiin, että noudatetaan matkakustannusten korvausten osalta valtion matkustussääntöä. Vapaaehtoisille toimihenkilöille ei makseta päivärahoja. Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/matkakorvaukset

• Hallitus päättää mahdollisesta Valo-jäsenyydestä myöhemmin kevään aikana. Valon aikuis- ja seuratoiminnan painotuksiin ei olla tyytyväisiä.Ansiomerkkien myöntäminen

o Myönnettiin Varkauden Urheiluratsastajat ry:n hakemuksesta pronssinen ansiomerkki Heikki Haukalle.

o Myönnettiin Lohjan Seudun Ratsastajat ry:n hakemuksesta pronssinen ansiomerkki Tuula Malinille sekä hopeiset ansiomerkit Hanna Seppäselle, Sanni Voutilaiselle, Anna-Leena Mellerille ja Pasi Mellerille.Kokouksia, edustajien nimeäminen


o Suomen Urheilugaala, Hartwall Areena, 14.1.2014. Gaalaan osallistuu Hevoset Stadikalla -projektiryhmä.

o Suomen Olympiakomitean ja Valon järjestämä yhteinen matka urheilu- ja yritysjohdolle talviolympialaisiin Sochiin 7.-12.2.2014. Ei edustusta.

o Extraordinary General Assembly (FEI Sports Forum), Lausanne, 29.4.2014. Puheenjohtaja osallistuu kokoukseen.Uudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoon


Uudet jäsenseurat:
Wasteland Riding Team ry, Häme
Ratsastusseura Verraton, HämeLopettavat/erotettavat/lepäävät seurat ja tallit

Toimintansa lopettaneet jäsenseurat:
o Ratsastusseura TEHO ry, Pohjanmaa
o Pohjois-Kainuun Ratsastajat ry, Pohjois-Suomi
o Rautalammin Ratsastajat ry, Itä-Suomi

Toimintansa lopettanut jäsentalli:
o Jokirannan Tila - Riverbank Stable, yksityistalli, Etelä-SuomiVahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet

• Kalemaa Anne-Mari, KuRat, alueratamestari
• Laine Tiina, CR, estestewardi
• Petersen-Skotte Tua, CR, estestewardi
• Vaskela Anne-Mari, UrHu, estetuomari
• Kalemaa Anne-Mari, KuRat, estetuomari
• Hynynen Tanja, OR, tyylituomariHallituksen seuraava kokous helmikuussa
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Valo-talossa Helsingissä perjantaina 7.2.2014 klo 12.00 alkaen. Hallituksen kevään kokoukset on julkaistu täällä: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitusKokouksessa läsnä:

Hallituksesta: Jukka-Pekka Leskinen, pj, Osmo Metsälä, Carina Nyholm ja Johanna Örndahl

Poissa: Laura Airaksinen, Antti Linna ja Marjukka Manninen

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Kari Niemi-Nikkola, Marian Seppälä ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)