SRL

Kerro kaverille:
28.01.2015

Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 1/2015


Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui uudella kokoonpanollaan Ratsastajainliiton tiloissa Valo-talossa torstaina 22.1. klo 11.00 alkaen.

Kokouksessa vahvistettiin liiton organisaatio, päätettiin hallituksen jäsenten vastuualueista sekä määriteltiin toiminnan suuntaviivat vuodelle 2015. Liiton toimiston muuttuneet työtehtävät ja toimenkuvat vahvistettiin.

Toiminnan suunnitteluun vaikuttaa vahvasti taloudellinen tilanne. Jäsenmäärän ja kilpailulupien kehitys määrittelee toimintasuunnitelman toteutumisen vuonna 2015. Isompiin säästöratkaisuihin varaudutaan keväällä.

Huippu-urheilun kehitysohjelma ja Kipa-uudistus etenee vuosikokoukselle esitetyn suunnitelman mukaisesti.Säästötoimia luvassa, toimintaa suunnitellaan maltillisesti

Kaikesta toiminnasta säästetään -10 %, kunnes jäsenmäärän kehitys on selvillä. Hallituksen tavoitteena on, ettei vuoden 2015 syyskokoukselle esitetä mitään korotuksia.

Taloustilanteeseen vaikuttaa myös liiton yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävät sopimukset. Yhteistyösopimusten arvo pysynee samantasoisena kuin vuonna 2014.

Liiton taloudellista tilannetta ja jäsenmäärän kehitystä seurataan. Mahdollisista uusista säästötoimenpiteistä päätetään hallituksen maaliskuun kokouksessa, kun alkuvuoden jäsentilanne ja kilpailulupien sekä valtionavustuksen määrät ovat tiedossa.

Pääsihteeri selvensi hallitukselle vuoden 2014 tulosta. Vuoden 2014 tulos on noin 150 000 euroa alijäämäinen (budjetti 100 620 euroa alijäämäinen). Säästötoimenpiteitä toteutettiin onnistuneesti tiedotuksessa, matka- ja kokouskuluissa sekä hallituksen projekteissa.

Valmentajaan liittyvät oikeudenkäyntikustannukset rasittivat vuoden 2014 tulosta 50 000 eurolla. Vastuuvakuutus korvannee nämä kulut pääosiltaan. Hippos-lehden kustannukset nousivat vähentyneen ilmoitusmyynnin ja kohonneiden postituskustannusten johdosta.Vahvistettiin liiton organisaatio 2015, päätettiin hallituksen vastuualueista
Vahvistettiin kaikki hallituksen alaiset toimielimet ja niiden jäsenet. Päätettiin samalla hallituksen jäsenten vastuualueista vuonna 2015. Vahvistettu organisaatio ja hallituksen vastuualueet on esitelty erillisessä liitteessä.


Toimiston työtehtäviä jaettu muutosten vuoksI
Toimiston sisällä on tehty sisäisiä siirtoja työtehtävien jakamisen yhteydessä. Koulutuskokonaisuus siirretään Marian Seppälältä Tuula Tellalle. Tella vastaa koulutuskokonaisuudesta 1.5. alkaen. Työtehtäviä siirretään hiljalleen jo sitä ennen. Hevosopiston kanssa jatketaan yhteistyötä koulutusjärjestelyiden suhteen. Yhteistyötä tiivistetään jatkossa.

Seura- ja tallipalveluiden tiimissä on jaettu Hanna Talvitien työtehtäviä Talvitien siirryttyä tekemään vain 12 viikkotuntia. Emmi Kupiainen ja Sanna Sassi vastaavat jatkossa hevostaitokilpailuista (Kupiainen) ja hevoskerhotoiminnasta (Sassi). Alueassistenttien titteli muutetaan aluekoordinaattoreiksi.

Toimiston organisaatiokaavio on esillä täällä: www.ratsastus.fi/srl/toimisto_ja_yhteystiedot


Jäsenmäärä laski lasten ja nuorten osalta vuonna 2014
Vuoden 2014 kokonaisjäsenmäärä oli 49 462 (2013: 49 970). Pudotusta oli edellisvuoteen 508. Jäsenmäärät vähenivät lasten ja nuorten kohdalla sekä Green Cardeissa. Aikuisten jäsenten määrä kasvoi. Vuoden 2015 jäsentilannetta pystytään arvioimaan tammi-helmikuun vaihteessa. Jäsenetuja on kehitetty ja kehitetään edelleen vuoden aikana. Toimintoja kohdennetaan erityisesti lapsiin ja nuoriin. Talleja on ohjeistettu Green Card -jäsenyyksien markkinoinnissa.


Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu huhtikuussa Lahdessa

Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään 17.–19.4. Lahdessa. Tapahtuma-paikkana toimivat Scandic Lahti ja Ratsastusgaalan osalta Lahden Sibeliustalo. Perjantaina 17.4. pidetään eri työryhmien kokouksia (liiton hallitus, alueiden puheenjohtajisto, KUJO). Lauantaina 18.4. järjestetään seura- ja talliseminaari sekä lajien koordinointikokous. Ratsastusgaalassa lauantai-iltana palkitaan vuoden 2014 ansioituneita. Liiton kevätkokous järjestetään sunnuntaina 19.4.

Liiton toimintakertomus valmistuu 1.4. mennessä. Samana päivänä postitetaan kevätkokouskutsu jäsenseuroille ja -talleille.

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/kevatkokous


URHEILUASIAT:Raportti kilpailujärjestelmän uudistuksesta
Urheilujohtaja raportoi hallitukselle kilpailujärjestelmän uudistuksen vaiheista. Kilpailunjärjestäjille on valmistumassa ohjeistus parin viikon sisällä. Kilpailuluvat eri luokissa ovat herättäneet kysymyksiä. Kilpailukutsussa pitää täsmentää, mille luvalle kilpailu on auki. Kilpailukutsujen tarkistajia pitää ohjeistaa huolellisesti.


KSI:n tarkennus Maksuturvaan liittyen

Kipan Maksuturvan käytöstä aiheutuvat kustannukset katetaan ensisijaisesti SRL:n maksuturva-maksulla (kilpailutoimitusmaksu), jonka suuruus määritellään vuosittain (2015 = 2 euroa) ja joka peritään kilpailuun/valmennukseen maksettavan maksun yhteydessä.

Maksuturvan palautukset kilpailujen peruutuksissa pitää täsmentää yleisiin kilpailusääntöihin. Hallitus päätti, että kilpailusääntöjen yleiseen osaan lisätään ja kevätkokoukselle esitetään seuraavaa:

Osallistumisen peruutus:
Mikäli kilpailija peruu osallistumisensa, ei maksuturvamaksua palauteta, vaan se jää kattamaan aiheutuneita kuluja.

Kilpailun/luokan/valmennuksen peruutus:
Mikäli kilpailun/valmennuksen järjestäjä peruu kilpailun/kilpailuluokan/valmennuksen minkä tahansa syyn vuoksi, palautetaan maksuturvamaksu kilpailijalle/valmennukseen ilmoittautuneelle ja SRL laskuttaa ko. kilpailuun/luokkaan/valmennukseen ilmoittautuneiden määrän mukaisen maksuturvamaksun tapahtuman järjestäjältä.


Yritysten kanssa tehdään kirjalliset sopimukset, joihin peruutusehdot kirjataan.


Huippu-urheilun kehittämisohjelma toteutetaan käytännössä

HUJO kokoontui 20.1. ja käsitteli myös huippu-urheilun kehittämisohjelman suuntauksia. HUJO laatii yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman vuosille 2015 ja 2016.

Huippu-urheilun 365-ohjelma tähtää valmennusjärjestelmän uudistukseen. Suunnittelutyö on käynnissä. Equestrian Team Finland -hankkeen tiimoilta on tarjolla tällä hetkellä henkisen valmennuksen palveluita. Ratsastusvalmentajien klubi, Equestrian Trainers Finland, on käynnistänyt toiminnan. Ride My Horse -projektissa aloittaa työntekijä 1.2. alkaen. Ohjausryhmä on kokoontunut kerran.MUUT URHEILUASIAT:

o Vahvistettiin rankingpisteet vuodelle 2015.

o Vahvistettiin vuoden 2015 rikesakkomaksuksi 50 euroa, valitusmaksuksi 200 euroa.

o Hallitus vahvisti matkaratsastuskomitean sääntömuutosesityksen, jossa tasoluokitusta muutetaan siten, että taso 1 on 12–29 km ja taso 2 on 30–79 km.

o Vahvistettiin kouluratsastussääntöihin tehtävät tarkennukset koskien mm. kilpailuasua, luokkien rajaamista ja lapsiratsastajan määritelmää.


SEURA- JA TALLIPALVELUT


Vuoden Ratsastusseurat 2014 -kilpailu on käynnistynyt
Hallitukselle esiteltiin Vuoden Ratsastusseurat 2014 -kilpailun konsepti. Parhaimmat seurat palkitaan liiton kevätkokouksen yhteydessä pidetyssä Ratsastusgaalassa 18.4. Vuoden Ratsastusseurat -kilpailu jatkuu 16.3. saakka.

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/vuodenratsastusseurat
ILMOITUSASIAT


Lausunnot ja lausuntopyynnöt
Ratsastajainliitolla on mahdollisuus antaa lausunto Honkalan alueen kaavaluonnoksesta Ypäjän kunnanhallitukselle. Kunnan tavoitteena on asemakaavan laadinnassa luoda hevosyrittäjyyttä ja sitä kautta työpaikkoja lisäävää maankäyttöä Ypäjälle. Pääsihteeri laatii lausunnon.


Kokoukset, seminaarit ja edustustehtävät

o Järjestöjohdon Avaruusseikkailu 2015, 27.–28.1.2015, Korpilampi. Pääsihteeri osallistuu. Lisätietoja: www.soste.fi/tapahtumat/jarjestojohdon-foorumit/jarjestojohdon-korpilampi-2015.html


Ansiomerkkien myöntäminen

o Päätettiin esittää kevätkokoukselle, että Matti Sorvarille myönnetään kultainen ansiomerkki. Sorvari ei jatka liiton tallineuvojana vaan on jatkossa käytettävissä hevosalan edunvalvonnan kysymyksissä.


MUUT ASIAT:

o Valtakunnalliset aluepäivät järjestetään 24.–25.1. Seinäjoella Pohjanmaan Ratsastusjaoston johdolla. Liiton hallituksesta paikalla ovat puheenjohtaja, Susanna Kallioinen, Osmo Metsälä ja Carina Nyholm. Toimistoa edustavat Nina Kaipio, Emmi Kupiainen ja Aki Ylänne.

o Hallitus päätti, että matkakustannusten korvausten osalta noudatetaan valtion matkustussääntöä. Vapaaehtoisille toimihenkilöille ei makseta päivärahoja. Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/matkakorvaukset

o Paavo Huttusen tapaus on maaliskuussa hovioikeuden käsittelyssä. Toinen lehdissä esillä ollut tapaus on käräjäoikeudessa tammikuun loppupuolella. Toiminnan eettisyys on hallituksen kokouksen asialistalla tästä eteenpäin joka kokouksessa.
ILMOITUSASIATUudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoon


Uudet jäsenseurat:

o Auran Seudun Hevosharrastajat, Lounais-Suomi
o Golden Key Riders ry, Lounais-Suomi
o Sandbackan Ratsastajat ry, Etelä-Suomi

Uudet jäsentallit:

o Brynhildr, vaellustalli, Etelä-Suomi
o Kauhajoen Hevosurheilukeskus, ratsastuskoulu, Pohjanmaa
o Talli Divine, ratsastuskoulu, Kaakkois-SuomiLopettavat/lepäävät seurat ja tallit


Lepäämään jäävä jäsenseura:

o Yrjänän Ratsastajat ry, Pohjois-Suomi

Toimintansa lopettaneet jäsenseurat:

o Länsirannikon Ratsastajat ry, Lounais-Suomi
o Kvikant Western Riders ry, Pohjanmaa
o Suomen Ravuriratsastajat ry, Lounais-Suomi

Toimintansa lopettaneet jäsentallit:

o 5G-talli, harrastetalli, Etelä-Suomi
o Taulunkylän Harrastetalli, harrastetalli, Lounais-SuomiVahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet


o Jäppinen Reeta, EVR, estetaitotuomari
o Mäntysalmi Mari, VirRat, estetaitotuomari
o Patrikainen Laura, P-KUR, estetaitotuomari
o Siekkinen Maria, RusRa, estetaitotuomari
o Smolsky Nora, ESRC, estetaitotuomari
o Laukkanen Minna, EVR, estetuomari
o Argillander Minna, ÄseRa, kenttätuomari A
o Koivisto Pirjo, MyRat, stewardi
o Jokela Salla, TT, valmentaja, taso I
o Aaltonen-Ollila Ira, PoM, valmentaja, taso II (este, koulu)


Hallituksen seuraava kokous maaliskuussa

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Valo-talossa Helsingissä tiistaina 17.3. klo 14 alkaen. Helmikuussa pidetään tarvittaessa sähköpostikokouksia. Pääsihteeri lomailee 9.2.–3.3. välisen ajan.

Kevään muut kokouspäivät on julkaistu täällä: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitusKokouksessa läsnä:

Hallituksesta: Laura Airaksinen, pj, Susanna Kallioinen, Osmo Metsälä, Carina Nyholm, Sofia Vikman ja Johanna Örndahl

Mukana etäyhteyden avulla: Antti Linna

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Aki Ylänne ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)