SRL

Kerro kaverille:
18.01.2016


Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 1/2016Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui uudella kokoonpanollaan Helsingissä tiistaina 12.1.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskityttiin liiton talouteen. Hallitus järjestäytyi ja päätettiin uusista vastuualueista vuoden 2016 toiminnassa.

Liiton talous asettaa haasteita toimintaan.

Urheilun linjajohtajan valinnasta päätetään helmikuun kokouksessa.
Toiminta ja talous: säästötoimia jatketaan tulevina vuosina
Pääsihteeri raportoi hallitukselle liiton taloudellisesta tilanteesta.

Vuoden 2015 tulos on jäämässä reilusti alijäämäiseksi. Alijäämän syinä ovat mm. urheilun ja IT-palvelujen kustannukset, jotka ylittivät budjetoidun. Vuodelle 2015 asetettu -10 % säästösuunnitelma ei toteutunut suunnitellusti. Jäsenmäärä laski 600 henkilöllä, kun taas jäsentallien määrä kasvoi hiukan. Green Card -jäsenten määrä oli budjetin mukainen. Vuoden 2015 tulos tarkentuu tammikuun aikana. Tilinpäätös on parhaillaan työn alla.

Säästötoimet jatkuvat vuonna 2016. Likviditeettipuskuria tarvitaan tuleville vuosille. Suunnitelmat vaativat seuraaville vuosille vahvaa ylijäämäistä tulosta (säästöä 200 000 euroa). Vuosi 2017 on juhlavuosi, jolloin liitto on sitoutunut yhdessä ravijärjestöjen kanssa Suomi 100 -hankkeeseen. Liiton tulee myös varautua vuoden 2018 Kanadassa järjestettäviin MM-kilpailuihin. Hallitus linjaa tarkemmat säästökohteensa helmikuun kokouksessa.

Urheilun linjajohtajaksi haki 18 henkilöä. Hallitus päätti ottaa lisäaikaa linjajohtajan rekrytoinnissa. Puheenjohtaja ja pääsihteeri jatkavat rekrytointiprosessia.

Hallitus järjestäytyi vuoden 2016 toiminnan osalta. Hallituksen jäsenten vastuualueet on julkaistu liiton nettisivuilla: http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitusVuoden 2015 jäsentilanne

Hallitukselle esiteltiin vuoden 2015 kokonaisjäsentilanne. Ratsastusseuran jäseniä oli 45 857 (2014: 46 395). Green Card -jäseniä oli 3027 (3067). Lisävakuutuksen lunastaneiden määrä oli 6901 (6630). Kokonaisjäsenmäärä oli näin 48 884 (49 462). Vuoden 2016 jäsentilanteesta pystytään tekemään ensimmäinen arvio helmi-maaliskuussa.MUUT ASIAT:


o Vahvistettiin urheilun valintakriteerit vuodelle 2016.


o Vahvistettiin myöhästyneiden kilpailukutsujen sakkomaksuksi 50 euroa. Asia on määritelty kilpailusäännöissä (§ 25.2.).


o Laura Laukkasen opinnäytetyö ratsastuksen Reilusta Pelistä on valmistunut. Opinnäytetyö on julkaistu liiton nettisivuilla: http://www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/ratsastajilla_kaikki_hyvin_vai_onko

Reilu Peli on esillä vuoden ensimmäisessä Hippos-lehdessä. Aiheesta keskustellaan myös tammikuun aluepäivillä.


o Ratsastajainliiton Hyvä hallintotapa -materiaalin sisältöä tarkennetaan vuoden 2016 aikana. Työ aloitetaan helmikuussa.


o Vahvistettiin, että noudatetaan matkakustannusten korvausten osalta valtion matkustussääntöä. Vapaaehtoisille toimihenkilöille ei makseta päivärahoja. Lisätietoja matkakorvauksista: http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/matkakorvaukset
ILMOITUSASIATJuhlivat yhteisöt, seurat ja henkilöt


o Luvian Ratsastajat ry:n 30-vuotisjuhlat,16.1.2016, Luvia: Lounais-Suomen Ratsastusjaoston puheenjohtaja Kirsi Siivonen osallistuu tilaisuuteen liiton edustajana.
Kokoukset, seminaarit ja edustustehtävät


o Pohjoismaiden pääsihteereiden yhteistapaaminen, 13.1.2016, Tukholma: pääsihteeri osallistuu tapaamiseen.

o Tuomarinkylän talvirieha ja keskustelutilaisuus yleiskaavaehdotuksesta, 17.1.2016, Helsinki: Johanna Örndahl osallistuu tilaisuuteen.

o Helsingin viheralueet ja yleiskaava -seminaari, 18.1.2016, Helsinki: tallipäällikkö osallistuu seminaariin.
Uudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoon

Uudet jäsentallit:

o AiKa-talli, SRL:n jäsentalli: hevosavusteiset palvelut, Etelä-Suomi
o Hyvinvointia Heiskalan Hoppalasta, SRL:n jäsentalli: hevosavusteiset palvelut, Itä-Suomi


Talliluokituksen vaihto:

o Toiskan Talli, muutos harrastetallista SRL:n jäsentalliksi: hevosavusteiset palvelut, Pohjanmaa
o TroijaTallit, muutos harrastetallista ratsastuskouluksi, Etelä-Suomi
Lopettavat/lepäävät seurat ja tallit ja mahdolliset erottamiset

Toimintansa lopettanut jäsenseura:

o Koillismaan Ratsastajat ry, Pohjois-Suomi


Lepäämään jäävä ratsastusseura:

o Pro Horse Races ry, Pohjanmaa
Vahvistettiin seuraava toimihenkilöoikeus
o Huttunen Hillevi, AR, estetaitotuomari B
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran helmikuussa

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Helsingissä tiistaina 9.2. klo 12.30 alkaen.

Hallituksen kevään kokousaikataulu on julkaistu liiton nettisivuilla: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitus

Kokouksessa läsnä: Laura Airaksinen, pj, Pirkko Herd, Carina Nyholm, Sofia Vikman ja Johanna Örndahl

Mukana etäyhteyden avulla: Antti Linna

Poissa: Marjukka Manninen

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Aki Ylänne ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)