SRL

Kerro kaverille:
14.03.2012

Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 2/2012

Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui torstaina 8.3.2012 SLU-talolla Helsingissä.

Hyvä hallintotapa -projekti ja organisaation uudistuminen
Aluetoiminnan organisoiminen on hyvä hallintotapa -projektissa seuraavana aiheena. Tavoitteena on vahvistaa liiton ja alueen yhteistyötä.

Urheiluorganisaation seurantaryhmä on miettinyt toimiston organisaation linjajohtajien nimeämistä. Työryhmä on pohtinut, että linjajohtajan sijaisena voi toimia luottamushenkilö, joka vastaa tietyistä kokonaisuuksista. Luottamushenkilö ei toimi palkkasuhteessa.

Hallitukselle ehdotettiin urheilupuolen linjajohtajaksi, vastuualueena esteratsastuksen huippu-urheilu, Tom Gordinia. Hallitus vahvisti työryhmän ehdotuksen ja nimesi Gordinin urheilupuolen linjajohtajaksi.

Henkilöstöasiat
Ulla Lindgren Fagerholm jää eläkkeelle 31.3.2012. Ulla toimii jatkossa liiton palveluksessa freelancer-pohjalta.

Liiton talous ja jäsenkertymä
Vuoden 2011 taloudellinen tulos on alijäämäinen. Liiton likviditeetti on vuoden alussa erinomainen.

Jäsenkertymä näyttää lupaavalta. Kokoukseen mennessä jäseniä oli 37 647 (2011: 38 280). Green Card -jäseniä oli kokoukseen mennessä yhteensä 3279 (2011: 3355) ja lisävakuutuksen lunastaneita 1711 (2011: 1222).

Vuoden 2011 jäsenkertymä on tarkistettu maaliskuun lopulla, minkä johdosta luvut poikkeavat toisistaan. Hallituksen kokouksessa 30.3. on mahdollista verrata jäsenkertymää täsmällisemmin edellisvuoteen.

Ruotsin liiton jäsenmäärä on laskenut. Ruotsin lähtöasetelmat ovat kuitenkin olleet hieman erilaiset. Ruotsissa on ollut iso jäsenkunta ja suuri prosentuaalinen osuus harrastajista.

Liiton kevätkokous

Liiton kevätkokousviikonloppua vietetään Tampereen Hevoset-messujen yhteydessä 21.–22.4.2012 Tampereella. Lauantaina pidetään seuraseminaari sekä lajien koordinointikokous. Iltajuhlassa Tampere Scandic Cityssä palkitaan vuoden ansioituneet. Liiton kevätkokous pidetään sunnuntaina 22.4.2012 Tampereen Messukeskuksessa.

Kevätkokouskutsut ja materiaalit lähetetään jäsenseuroille ja -talleille 5.4.2012. Materiaalit julkaistaan silloin myös liiton nettisivuilla.

Linkki kevätkokousviikonlopun ohjelmaan.

Urheiluasiat:

Koulutusvaliokunta
Koulutusvaliokunnan ensimmäinen kokous pidetään 21.3. klo 16. Hallitus vahvisti koulutusvaliokuntaan nuorisokoulutuksista vastaavaksi Hanna Talvitien. Lisätietoja koulutusvaliokunnasta: http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/jaostot_ja_valiokunnat/prime101.aspx

Kilpailusääntöjen yleinen osa KSI
KSI-muutoksia esiteltiin alkuvuoden lisenssikoulutuksissa ympäri maata sekä aluepäivillä Hyvinkäällä. KSI-muutokset olivat nähtävillä myös netissä, jonka välityksellä pystyi antamaan palautetta.

Hallitukselle jaettiin kirjallinen yhteenveto kyselystä. Sääntövaliokunta käsittelee kommentit ja tekee niistä selvityksen hallitukselle. Sääntövaliokunta kokoontuu 20.3.2012.

Vammaisratsastuksen lajikomitea
Vammaisratsastuksen lajikomiteaksi vahvistettiin seuraava:

Merja Alasjärvi
Päivi Anttila
Nina Halme, puheenjohtaja
Marja Mikola
Anneli Hämäläinen
Hanna Talvitie

Kilparatsastajan urapolku
Hallitukselle esitettiin vastavalmistunut kilparatsastajan urapolku.

Urapolkua voidaan hyödyntää valmennus- ja kilpailusuunnitelmien teossa sekä oman toiminnan suunnittelussa. Liitto käyttää urapolkua työkaluna muun muassa valmentajakoulutuksessa sekä maajoukkuetoiminnan suunnittelussa. Painettu urapolkujuliste jaetaan liiton lisenssivalmentajille ja maajoukkueratsastajille. Urapolusta on tehty myös pp-esitys. Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/urapolku

Hevoshullu -seurakilpailut

Hevoshullu -seurakilpailut (ex Pollux-kisat) käynnistyivät suurella suosiolla. Kaikki sponsorilaatikot varattiin alle viikossa ilmoittautumisen käynnistyttyä. Kisajärjestäjät löytyvät täältä: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/Hevoshullu-seurakisojen_jarjestajat

Vuoden palkittavat Ratsastusgaalassa
Hallitus vahvisti Ratsastusgaalan tuomariston. Tuomaristo koostuu mm. kilpailutuomareiden ja ratsastustoimittajien edustajista. Tuomaristossa ovat Seija Hacklin, Jutta Koivula, Matti Kuusi, Leena Mäenpää-Wirtz, Antero Salja, Irmeli Summanen, Fred Sundwall sekä Håkan Wahlman.

Ratsastusgaalan tuomaristo valitsee kolme parasta seuraavista kategorioista:

• Vuoden Ratsastaja
• Tulevaisuuden lupaus
• Vuoden Ratsastusteko
• Vuoden Ratsastuskilpailu/Kilpailunjärjestäjä
• Vuoden hevonen
• Tulevaisuuden hevonen
• Vuoden kasvattaja
• Vuoden hevosenomistaja
• Vuoden vapaaehtoinen

Myös yleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa nettiäänestyksessä.

Lontoo 2012
Suomelle on vahvistettu paikka kouluratsastuksessa Lontoon olympialaisissa. Kyseessä on maakohtainen paikka. Ratsastajainliitto ehdottaa maapaikkaa ensisijaisesti Mikaela Lindhille, Emma Kanervaa esitetään varalle. Kanervalla on myös mahdollisuus saada lisäpaikka Suomelle.

FEI jakaa vapautuneet olympiapaikat rankinglistan seuraaville 15. huhtikuuta. Liitto tekee saatujen paikkojen perusteella oman esityksensä Olympiakomitealle sen toukokuun valintakokoukseen.
Este- ja kenttäratsastajien pääsy olympialaisiin vaikuttaa epätodennäköiseltä. Paralympiapuolelta Katja Karjalainen ja Jaana Kivimäki ovat paikkansa jo varmistaneet.

Harrasteasiat:

Sosiaaalipedagogisen hevostoiminnan kehittämisprojekti
Ratsastajainliitto on mukana suunnittelemassa yhteistyössä Sosiaalipedagogisen Hevostoimintayhdistyksen kanssa laatukriteereitä toiminnalle. Samalla halutaan näkyvyyttä toiminnalle lisää. Yhä useampi jäsentalli järjestää sosiaalipedagogista toimintaa.

SLU:n seuratoiminnan laadun kehittämisen operatiivinen työryhmä
Seurapalvelupäällikkö on mukana SLU:n seuratoiminnan laadun kehittämisen operatiivisessa työryhmässä. Työryhmä on perustettu osana Suomen Liikunnan ja Urheilun yhteisiä valintoja, ja sen vastuulla on miettiä, mitä yhteisten valintojen toteuttaminen tarkoittaa käytännön seuratoiminnassa.

Ensimmäinen iso välietappi on SLU:n kevätkokous 12.6.2012, jolloin tarkoituksena on päättää 3 – 5 yhteistä tavoitetta valinnan toteuttamiseksi. Tätä tavoiteasetantaa varten työryhmä laatii kattavan kuvauksen nykytilasta, niistä palveluista, joita seuroille tarjotaan eri järjestöissä ja millaisilla panostuksilla toimenpiteitä eri organisaatioissa tehdään.

Yhteisessä seuratoiminnan laadun kehittämisen valinnassa on käynnissä nykytilan analyysi- ja tavoiteasetantavaihe. Työryhmä haastattelee parhaillaan jäsenjärjestöjä seurojen tukipalveluista. Tavoitteena on haastatella noin 60 jäsenjärjestöä, jotka edustavat erikokoisia toimijoita ja joilla on erilaisia perusfunktioita. Seurojen näkemyksiä haetaan kaikkien jäsenjärjestöjen käyttöön tarkoitetun työkalun avulla, jota myös Ratsastajainliitto hyödyntää mm. aluetapaamisissa sekä liiton kevätkokouksen seuraseminaarissa. Seuroja on lähestytty myös seurakyselyillä. Lisätietoja: http://www.slu.fi/visio2020liikkeella/viisi-valintaa/laatua-seuratoimintaan/

Vapaaehtoistoiminnan vuosi
Liiton vapaaehtoiskampanja on käynnistynyt. Seurat ja tallit voivat ilmoittautua mukaan ja kannustaa vapaaehtoisia mukaan pisteiden tavoitteluun. Vapaaehtoiskampanjaan oli hallituksen kokoukseen mennessä ilmoittautunut 54 jäsenseuraa ja -tallia. Vapaaehtoisuuden teemaa käsitellään kevätkokouksen seuraseminaarissa sekä kevään hyvinvointitapahtumassa. Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/prime141.aspx

Ratsastuksen terveysprofiili
Ratsastuksen terveysprofiilityö on lähes valmis. Työstä laaditaan viestintäkampanja. Opas toimitetaan sähköisenä myös kuntiin. Lisätietoja luvassa myöhemmin.

Hyvinvointiseminaari 5.5.2012 Långvikissä

Ratsastajainliiton Kuntotyöryhmä järjestää liiton vapaaehtoisvuoden innoittamana seuratoimijoille ja talliyrittäjille suunnatun valtakunnallisen hyvinvointiseminaarin Kirkkonummen Långvikissä lauantaina 5.5.2012. Hyvinvointiseminaarin teemana on vapaaehtoisena jaksaminen. Päivän aikana esitellään myös ratsastuksen uusi terveysprofiilityö.

Linkki hyvinvointiesitteeseen.


Projektit ja muut asiat:

• Liiton yhteistyösopimustilanne on hyvä.
• Helsingin kaupunki käynnistää kastelujärjestelmän rakennusprojektin Laakson ratsastusstadionilla toukokuussa.
• Ruotsin TDB-järjestelmään (Tävlingsdatabasen) tutustutaan huhti -toukokuussa. Liiton IT-päällikkö selvittelee Ruotsin järjestelmän soveltamista Suomen oloihin yhdessä KIPAn kehittäjän Tarmo Typin kanssa.

Lausunnot ja lausuntopyynnöt:

• Ratsastajainliitto on pyytänyt ja saanut Trafilta (Liikenteen turvallisuusvirasto) selvityksen hevoskuljetuksessa vaaditusta ammattipätevyydestä. Asiaa viedään eteenpäin.
• Ratsastajainliitolta on pyydetty lausuntoa koskien Loukinaisten ulkoilu- ja ratsastusreittiä. Tarkoituksena on rakentaa Liedon Loukinaisiin n. 2,8 km pitkä ulkoilu- ja ratsastusreitti, jossa on myös maastoesteitä kenttäratsastuksen harjoitus- ja kilpailutarkoituksiin.

Kokoukset ja edustustehtävät:

• Tähtikilpailujärjestäjille pidettiin koulutustilaisuus Tampereella 11.2.2012.
• Tomi Kaleva osallistuu Pohjanmaan aluejaoston kevätkokoukseen 26.3.2012. Kaleva luennoi ratsastajan turvallisuudesta ja vakuutuksesta.
• FEI Sports Forum järjestetään Lausannessa 30.4. – 2.5.2012. Tilaisuuteen osallistuvat puheenjohtaja Jukka-Pekka Leskinen, Tom Gordin ja Caesar von Walzel. Lisätietoja: http://www.fei.org/sportsforum


Uudet jäsentallit ja -seurat toivotetaan tervetulleiksi liittoon:

Uudet jäsenseurat:
Metsäkylän Urheiluratsastajat ry, Hamina, Kaakkois-Suomi
Ranuan Ratsastajat ry, Ranua, Pohjois-Suomi
Saviseudun hevosteam ry, Loimaa, Lounais-Suomi
Pirkanmaan Matkaratsastajat ry, Vesilahti, Häme

Nimeä muuttanut ratsastusseura:
Östersundomin Ponikoulun Ratsastajat ry, ESRA (entinen nimi: Östersundomin Kartanon Ratsastajat ry)

Uudet jäsentallit:
Jullaksen Kartanon talli, yksityistalli, Lounais-Suomi
Talman Talli, harrastetalli, Etelä-Suomi
Valoniityn talli, harrastetalli, Kaakkois-Suomi

Lopettavat/lepäävät seurat ja tallit:

Lepäämään jäävä ratsastusseura:
Provincia Riders ry, Tornio, Pohjois-Suomi

Lopettava jäsentalli:
Ratsastuskoulu Pedant, Lounais-Suomi

Vahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet:

Björklöf Dan, KMR, estetuomari, B-pj-tuomari
Höglund Johanna, TKR, koulutuomari, taso III
Nevalainen Sari, TKR, koulutuomari, taso III
Lehtikunnas Mari, Ki ry, koulutuomari, taso IV
Louko Seija, SuMaRa, matkaratsastustuomari
Mattila Emmi, MRA, steward, alue (este, koulu)
Kantola Satu, TRS, steward, kansallinen (este)
Heikkinen Minna, VUR, steward, kansallinen (este, koulu)
Kangasaho Oili, MRA, steward, kansallinen (este, koulu)
Väyrynen-Kunnas Mari, SIHY, valmentaja, taso II (askellajiratsastus)
Ripatti Tiina, WRF, valmentaja, taso II (lännenratsastus)
Altomaa Tarja, PPR, vammaisratsastusohjaaja
Arola-Liski Piia, TRS, vammaisratsastusohjaaja
Harju Auli, TRS, vammaisratsastusohjaaja
Koskinen Sanni, SIHY, vammaisratsastusohjaaja
Kulmala Tanja, LMR, vammaisratsastusohjaaja
Liukkonen Katja, SuoRa, vammaisratsastusohjaaja
Luukkonen Minnaliisa, PHR, vammaisratsastusohjaaja
Matela Saija, RTR, vammaisratsastusohjaaja
Niemistö Leena, HusR, vammaisratsastusohjaaja
Pulliainen Marjo, VehRa, vammaisratsastusohjaaja

Hallituksen kokoukset:
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 30.3.2012 klo 12.30 alkaen SLU-talolla Helsingissä. Hallituksen kevään kokouspäivämäärät: http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitus


Kokouksessa läsnä:

Hallituksesta: Jukka-Pekka Leskinen, pj, Laura Airaksinen, Tomi Kaleva, Marjukka Manninen, Ben Simonsén ja Tomas Stenius.

Poissa: Tomi Jalkanen

Toimistolta: Fred Sundwall, Nina Kaipio (kokouksen sihteeri), Marian Seppälä ja Aki Ylänne