SRL

Kerro kaverille:
23.03.2015

Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 2/2015


Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui Helsingissä Ratsastajainliiton tiloissa Valo-talossa tiistaina 17.3. klo 14.00 alkaen.

Kokouksessa käytiin aktiivista keskustelua liiton taloudellisesta tilanteesta. Jäsenmäärä on edelleen hienoisessa laskussa. Taloustilanteesta tehdään tarkennettuja ratkaisuja huhtikuun kokouksessa, kun jäsen- ja kilpailulupien määrät ovat täsmällisemmin tiedossa.

Helmikuinen kouluratsastuksen valmennustilaisuus sekä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hevosen kohtelu ovat herättäneet laajan keskustelun hevosen hyvinvoinnista. Vuoden 2016 teemavuodeksi vahvistettiin hevostaidot ja horsemanship.Taloudellinen tulos 2014 alijäämäinen
Pääsihteeri selvensi hallitukselle vuoden 2014 tulosta. Vuoden 2014 tulos on 143 000 euroa alijäämäinen (budjetti 100 620 euroa alijäämäinen). Valmentajaan liittyvät oikeudenkäyntikustannukset rasittivat vuoden 2014 tulosta 50 000 eurolla. Oikeudenkäynti jatkuu hovioikeudessa toukokuussa. Liiton vastuuvakuutuksesta on haettu korvausta kulujen korvausta.

Pääsihteeri raportoi hallitukselle liiton taloustilanteesta. Liiton rahatilanne on vakaa. Hallitus vahvisti ja allekirjoitti liiton tilinpäätöksen esitettäväksi vuosikokoukselle.


Säästötoimet edelleen käynnissä

OKM on myöntänyt kuluvan vuoden valtionavustukset liikuntajärjestöille. Ratsastajainliitto sai 640 000 euron toiminta-avustuksen, saman verran kuin vuonna 2014. Kaikesta toiminnasta säästetään edelleen -10 %, kunnes jäsenmäärän kehitys on selvillä.

Yhteistyökuvioiden tilanne vaikuttaa yhteiskunnan taloudellisesta tilanteesta huolimatta hyvältä. Pääsihteeri kertasi hallitukselle liiton yhteistyökumppaneiden nykytilanteen. Pääsihteeri on laatinut hallitukselle yhteenvedon kaikista yhteistyökumppaneista ja niiden arvosta.

Liiton taloudellista tilannetta ja jäsenmäärän kehitystä seurataan. Mahdollisista tarkennetuista säästötoimenpiteistä päätetään hallituksen huhtikuun kokouksessa, kun jäsentilanne ja kilpailulupien määrä ovat tiedossa.


Jäsenmäärän lasku huolestuttaa

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 39 055 (2014: 39 406). Green Card -jäseniä oli 2226 (2014:2460). Lisävakuutuksen lunastaneiden määrää pystytään arvioimaan huhtikuun kokouksesta alkaen.

Vuoden 2015 jäsentilanne huolestuttaa. Pudotusta viime vuoden jäsenmäärään on 585. Hallitus keskusteli koko yhteiskunnan tilanteesta sekä Ruotsin liiton suhdanteista.


Hevosen hyvinvointi vuoden 2016 teemaksi
Ratsastajainliiton tietoon saatettiin Suomessa 24.–27.2.2015 yksityisesti järjestetty kouluratsastuksen valmennustilaisuus, jossa ulkomainen kouluttaja oli käyttänyt kyseenalaisia koulutusmetodeja. Tilaisuudesta toimitettiin Ratsastajainliitolle videolinkki.

Ratsastajainliitto ryhtyi selvittämään asiaa ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Liitto informoi valmentajan kotimaan ratsastajainliittoa tapauksesta sekä oli yhteydessä Kansainväliseen Ratsastajainliittoon.

Keskustelu hevosen hyvinvoinnista ja hevostaidoista yhdisti ratsastavan väen. Hallitus linjasi hevostaidot vuoden 2016 teemaksi. Teemavuodelle suunnitellaan aktiivista toimintamallia/kampanjaa, jossa avataan hevosiin ja niiden kouluttamiseen liittyviä perustietoja sekä opastetaan oikeisiin hevostaitoihin. Liitto on tilannut käyttöönsä Tanskan liiton tekemän videosarjan oikeanlaisesta ratsastuksesta ja hevosen käsittelystä. Ensimmäinen videosarja on laadittu kouluratsastuksesta. Video on laadittu yhdessä eläinsuojelun edustajien kanssa. Videota hyödynnetään monipuolisesti eri koulutustilaisuuksissa. Marraskuinen Urheilufoorumi keskittyy myös aiheen ympärille.

Ratsastajainliitto päivittää parhaillaan yhdessä muiden alan toimijoiden (Hippolis, Suomen Hippos, Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto) kanssa hevosen hyvinvoinnista tietoa tarjoavaa sivustoa, http://www.hevoseni.fi. Yhteistyössä laadittua Hevosenomistajan opasta päivitetään samalla.

Liitto on myös mukana eläinsuojeluasiamiehen järjestämässä yleisölle avoimessa seminaarissa eläinten hyvinvoinnista. Seminaari järjestää Helsingissä 14.4. Seminaarissa kuullaan, mitä eläinten hyvinvoinnissa on meneillään Suomessa ja EU:ssa sekä keskustellaan muun muassa eläinten käyttäytymistarpeista, tunteiden mittaamisesta ja positiivisesta vahvistamisesta kouluttamisessa.

Helsinki Horse Show on myös tarttunut aiheeseen ja järjestää 24.3. yhdessä Ratsastajainliiton kanssa tiedotustilaisuuden Horse Show’ssa lokakuussa järjestettävästä seminaarista, jossa käsitellään kilpahevosen hyvinvointia ja kouluttamista.

Lisätietoja eläinten hyvinvointiseminaarista: http://elaintenhyvinvointikeskus.azurewebsites.net/ajankohtaista/2013/blogi/tervetuloa-elaeinten-hyvinvointiseminaariin-1442015.aspx


Eettisyys liiton toiminnassa, yhdenvertaisuus
Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015 alkaen. Uusi liikuntalaki astuu voimaan 1.5.2015. Lakiin tulee entistä voimakkaampi vaatimus yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Jatkossa valtionavustuksen jaon yhteydessä punnitaan, miten hyvin järjestö edistää yhdenvertaisuutta. Lajiliittojen on vuoteen 2016 mennessä avattava, miten yhdenvertaisuus näkyy omassa toiminnassa.

Ratsastajainliiton seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä on perustanut Reilun Pelin työryhmän, joka valmistelee asiaa ratsastuksen näkökulmasta. Hallituksen Susanna Kallioinen vastaa ryhmän vetämisestä.

Valo päivittää parhaillaan Reilun Pelin koodistoa. Valo, Olympiakomitea ja Paralympiakomitea ovat valmistelleet puolueiden käyttöön liikuntaa, urheilua ja kansalaistoimintaa koskevat hallitusohjelmatavoitteet.


Kevätkokousviikonlopun valmistelut käynnissä

Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu järjestetään 17.–19.4. Lahdessa. Viikonlopun järjestelyt ovat käynnissä. Liiton toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan 1.4. Samana päivänä postitetaan kevätkokouskutsu jäsenseuroille ja -talleille. Kaikki materiaali koostetaan liiton nettisivuille osoitteeseen www.ratsastus.fi/kevatkokous.URHEILUASIAT:


Kurinpitoasiat

Kurinpitolautakunnan varajäseneksi vahvistettiin Jasmin Villanen. Kurinpitolautakunnan laatimat lyhennelmät käsitellyistä tapauksista julkaistaan jatkossa liiton nettisivuilla osoitteessa http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/jaostot_ja_valiokunnat/kurinpitovaliokunta

Valituslautakunnassa on käsittelyssä yksi tapaus.


Kilpailu- ja valmennustoiminta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa

FEI on vetänyt kaikki kansainväliset ratsastuskilpailut pois Yhdistyneistä arabiemiirikunnista maassa matkaratsastuksen kilpailutoiminnassa tapahtuneiden eläinsuojelu- ja sääntörikkomusten sekä väärinkäytösten vuoksi.

Matkaratsastuskomitea on suunnittelut junioreiden ja nuorten PM-ehdokkaiden valmennusleiriä UAE:n alueelle. Hallitus linjasi jo aiemmin, ettei liitto suosittele valmennus- ja kilpailumatkalle lähtemistä viitaten FEI:n linjanvetoon. Liiton suosituksen perusteella suunniteltu valmennusmatka peruttiin.

Hallitus vastaanotti aiheeseen liittyvän kirjelmän matkaratsastusaktiiveilta, jotka kannattavat rajoituksen ja kiellon asettamista G7-alueella kilpailemiselle, kunnes FEI purkaa asettamansa rajoitukset.

Asia on ollut käsittelyssä HUJOssa. Asiasta on keskusteltu myös muiden Pohjoismaiden ja Euroopan Ratsastajainliiton kanssa. Liitto on tutkinut kilpailuoikeuden rajaamismahdollisuutta ulkomailla tapahtuvassa kansallisessa kilpailutoiminnassa ja on selvittänyt muiden Pohjoismaiden toimenpiteet kilpailujen suhteen.

FEI on lähettänyt tarkennukset boikotista kaikille jäsenmailleen. FEI:n boikotti ei kosketa UAE:ssa tapahtuvaa kansallista kilpailutoimintaa eikä FEI:llä tai SRL:lla ole juridista oikeutta kieltää kilpailemista kansallisissa kilpailuissa ulkomailla. SRL suosittelee, että kilpailutoimintaan UAE:ssa ei osallistuta, eivätkä SRL:n KV-toimihenkilöt toimi toimihenkilöinä UAE:ssa järjestetyissä kilpailuissa. Mahdollinen kilpailuedustus UAE:ssa ei tapahdu Suomen tai Suomen Ratsastajainliiton nimissä.


Kypäräsääntö sääntövaliokunnassa

Ratsastuskypäriltä vaaditaan jatkossa aiempaa suurempaa turvallisuutta. EU-komission uusi standardi edellyttää parempaa suojaa kuin aiemmin käytössä olleet standardit. Kypärän tulee kestää, mikäli hevonen kaatuu tai astuu kypärän päälle.

Asia on parhaillaan sääntövaliokunnan käsittelyssä. Muut Pohjoismaat ovat myös käsitelleet asiaa. Tanskassa uusien standardien mukaiset kypärät pitää ottaa käyttöön vuoden 2016 lopussa. Mikäli muutos astuu voimaan, kypärien hinta nousee merkittävästi.


Huippu-urheilun kehittämisohjelmaa jalkautetaan

HUJO kokoontui 16.3. Yhteistyöhanke Ride My Horse Ypäjän Hevosopiston, Ratsastajainliiton ja Ratsujalostusliiton kanssa etenee. Hankkeen tiimoille on perustettu ohjausryhmä. Hanketta koordinoi projektityöntekijä, Anneli Yrjö-Koskinen, Ypäjän Hevosopistolta. Hanke koskee lähinnä hevosenomistajuutta.

Jorma Vertainen toimii huippu-urheilun 365-ohjelman konsulttina kevään ajan. 365-ohjelma tähtää valmennusjärjestelmän kokonaisvaltaiseen uudistukseen. Ohjelman jalkauttamisesta on tehty aikataulusuunnitelma. Samassa yhteydessä on määritelty henkilökohtaisten valmentajien ja ryhmävalmentajien toimenkuvaa 365-työotteen osalta. Nykytilannetta on kartoitettu maajoukkuevalmentajien kyselyllä, johon saatiin valmentajilta hyvä palaute. Vastaava kysely on parhaillaan toteutuksessa aluevalmentajien osalta.

Urheilijakysely toteutetaan 365-teemojen osalta maaliskuussa. Hanketta on syvennetty talven aikana mm. kouluratsastuksen valmentajatapaamisessa. Maalis-huhtikuulle on lisäksi sovittu useita vastaavia tilaisuuksia. Teema on esillä myös kevätkokousviikonlopussa.

Valmentajasopimuksia uusitaan. Valmentajien toimenkuvaa ja tehtävänantoja päivitetään. Korvausten maksamisessa siirrytään maajoukkuevalmennuksessa vuorokausiveloituksesta vuosiveloitukseen.


MUUT URHEILUASIAT:


o Vahvistettiin sääntömuutos koskien KSI:n liitettä 3, rankingpisteet.

o Hallitus vahvisti, että esteratsastuksen SM-kilpailut kaikissa ikäryhmissä järjestetään Ypäjällä 30.7–2.8.2015. Järjestäjänä Ypäjän Hevosopisto. Lännenratsastuksen all-around ja reiningin SM-kilpailut järjestetään Kytäjällä 26–27.9.2015. Järjestäjänä lännenratsastuskomitea. Kouluratsastuksen SM-kilpailut lapsiratsastajien osalta järjestetään Lappeenrannassa 23.–26.7. Senioreiden kenttäratsastuksen SM-kilpailut järjestetään Ypäjällä 4.-7.6.

o Päätettiin esittää kevätkokoukselle muutosehdotusta kilpailusääntöjen yleiseen osaan koskien lapsiratsastajien osallistumisoikeutta SM-kilpailuihin.

o Hyväksyttiin Arctic Tour Oy Ratsastajainliiton yhteisöjäseneksi ja kilpailujen järjestäjäksi.

o Professori Terttu Katila nimitettiin Suomen FEI:n National Head Veterinarianiksi Ilkka Alitalon jättäydyttyä tehtävästä. Liisa Harmo vahvistettiin SRL:n edustajaksi Suomen Eläinurheilun Antidopingtoimikuntaan.

o Vahvistettiin Helsinki International Horse Show’n Amateur Tour -säännöt.SEURA- JA TALLIPALVELUT


Helsinki Horse Fair & Tampereen Hevoset-messut

Hallitukselle annettiin raportti Helsinki Horse Fair-messuista, jotka järjestettiin Helsingissä 7.-8.3. Messut onnistuivat hyvin ja SRL:n osastolla oli hyvin kävijöitä. Estekisat saivat noin 9000 henkilön katsojamäärän.

Tampereen Hevoset-messut järjestetään 11.–12.4. Messuilla on monipuolista ohjelmaa sekä areenalla että seminaaritiloissa. Ratsastajainliitto järjestää lukuisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja. Hallitus linjasi oman käytettävyytensä messuilla.

Lisätietoja Tampereen Hevoset-messuista: www.hevosmessut.fi.Sports Club for Health (SCforH), Ratsastajainliitto mukana kansainvälisessä hankkeessa

Ratsastajainliitto on mukana Valon johtamassa kansainvälisessä Sports Club for Health -hankkeessa, joka on saanut Erasmus+ -rahoituksen. Mukana on 19 partneria yhdeksästä EU-maasta. Suomesta lajeina ovat mukana voimistelu, nyrkkeily, ratsastus, uinti sekä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, Jyväskylän ja Turun yliopistot.

Kansainvälisen hankkeen tavoitteena on kartoittaa Urheillen terveyttä viitekehyksen soveltamisen nykytila EU-maissa, vaihtaa kokemuksia parhaista käytännöistä sekä kehittää toimintamallia kattamaan koko elämänkulussa tapahtuvaa harrasteliikuntaa seuroissa.

Ratsastajainliitolla on käynnissä oma urheillen terveyttä seurassa -hanke, johon on haettu mukaan pilottiseuroja. Hanke käynnistyy Tampereen Hevoset-messuilla 11.4. Ratsastajainliitto on myös mukana Valon koordinoimissa Liikkujan polku- ja alueellisten palvelu- ja osaamiskeskusten suunnitteluryhmissä.ILMOITUSASIAT


Lausunnot ja lausuntopyynnöt

Ratsastajainliitto on antanut lausunnon Tuomarinkylän kartanon alueen yleiskaavaluonnoksesta sekä Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntopyyntöä pyydetään hevostalouden tutkintotoimikunnan muutosesityksestä.


Kokoukset, seminaarit ja edustustehtävät

o Horse Show’n tiedotustilaisuus kilpahevosen hyvinvoinnista ja kouluttamisesta 24.3. Pääsihteeri osallistuu.
o Ratsujalostusliiton sääntömääräinen kevätkokous 11.4. Carina Nyholm osallistuu.
o Eläinten hyvinvointiseminaari 14.4. Tallipäällikkö osallistuu.
o EEF:n pääsihteereiden kokous 19.3. Pääsihteeri osallistuu. Ratsastajainliitto tulee ehdottamaan Jukka-Pekka Leskistä EEF:n hallitukseen.
o FEI Sports Forum 27.–28.4. Urheilujohtaja ja Tom Gordin osallistuvat. FEI:n ylimääräinen liittokokous järjestetään samassa yhteydessä. Tom Gordin valtuutettiin liiton edustajaksi.


Ansiomerkkien myöntäminen

o Päätettiin esittää kevätkokoukselle Poni-Haan Ratsastajat ry:n ehdotuksesta, että Sirpa Savasmaalle myönnetään kultainen ansiomerkki.MUUT ASIAT:

o Vahvistettiin Vuoden talli 2014 sekä Kyra Kyrklund -palkinnon saajat. Vuoden ratsastusseurat ja ratsastuksenopettaja sekä muut vuoden palkittavat vahvistetaan hallituksen sähköpostikokouksella viikolla 13. Palkinnot luovutetaan Ratsastusgaalassa 18.4.

o Paavo Huttusen tapauksen käsittely hovioikeudessa on siirtynyt toukokuulle. Toinen lehdissä esillä ollut tapaus on käräjäoikeudessa kesäkuussa.


ILMOITUSASIAT

Uudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoon


Uudet jäsenseurat:
o Kapina Ratsastajat ry, Pohjois-Suomi
o Pikkumetsän Ratsastajat ry, Pohjois-Suomi


Uudet jäsentallit:

o Klaukkalan Ratsastuskeskus, ratsastuskoulu, Etelä-Suomi
o Nohkuan Ratsutalli, harrastetalli, Häme
o Lukkosuon Ratsutila, harrastetalli, Häme
o Hevosen Vuoksi, yksityistalli, Kaakkois-Suomi
o Rissalan Ratsutila, yksityistalli, Itä-Suomi


Jäsenseuran nimenmuutos:

o Kitkan Ratsastajat ry, Pohjois-Suomi (entinen nimi: Posion Urheiluratsastajat ry)


Jäsentalliluokituksen muutos:

o Ilolan Talli, muutos harrastetallista ratsastuskouluksi, Häme


Lopettavat/lepäävät seurat ja tallitToimintansa lopettaneet jäsenseurat:

o Lakeuden Urheiluratsastajat ry, Pohjois-Suomi
o Lehtorannan Ratsastajat ry, Lounais-Suomi
o Rautilan Ratsastajat ry, Lounais-Suomi
o Östersundomin Ratsastajat ry, Etelä-Suomi


Vahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet

o Räisänen Outi, HA-71, C-PJ-estetuomari
o Finni Tea, ÄSeRa, esteratamestari C
o Kosunen Satu, KuoR, esteratamestari C
o Mäkelä Hanna, LR, Team esteratamestari C
o Koivula Jutta, DTT, koulutuomari, taso I
o Mehtälä Marja, K-GR, stewardi
o Vainionpää Riina, Järvi, stewardi
o Eklund Matti, MAJORAN, valmentaja, taso II (este)
o Ahtiainen Mia, TUR, valmentaja, taso II (koulu)Hallituksen seuraava kokous kevätkokousviikonloppuna

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Lahdessa perjantaina 17.4. klo 12 alkaen.

Kevään muut kokouspäivät on julkaistu täällä: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitusKokouksessa läsnä:

Hallituksesta: Laura Airaksinen, pj, Susanna Kallioinen, Osmo Metsälä, Carina Nyholm ja Johanna Örndahl

Mukana etäyhteyden avulla: Antti Linna

Poissa: Sofia Vikman

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Aki Ylänne ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)