SRL

Kerro kaverille:
19.03.2014

Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 3/2014

Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui Valo-talossa torstaina 13.3.

Kokouksessa käytiin läpi liiton vuoden 2013 taloudellista tulosta, joka on hieman ylijäämäinen. Vuoden 2014 taloustilanne on kuitenkin haastava. Liiton jäsenmäärää on seurattava erityisen tarkasti. Budjetista on säästettävä.

Kokouksessa käsiteltiin myös Valo ry:n toiminnassa tapahtuvia muutoksia, liiton huippu-urheilun kehitystoimenpiteitä, kilpailujärjestelmän uudistamista sekä kevätkokoukselle esitettäviä sääntömuutoksia. Kevätkokouksen suunnittelua jatketaan Tampereen Hevoset-messujen kokouksissa huhtikuun alussa.Taloudellinen tulos 2013 kääntyi positiiviseksi, vuoden 2014 talous huolestuttaa

Pääsihteeri raportoi hallitukselle liiton taloustilanteesta. Vuoden 2013 tilinpäätös on valmistumassa. Vuoden 2013 taloudellinen tulos on hieman ylijäämäinen. Liiton toimintakertomus on parhaillaan työstössä ja valmistuu maaliskuun aikana. Vuoden 2014 budjetti on huolestuttava. Säästötoimiin on ryhdyttävä.


Vuoden 2014 jäsenmäärän kasvua seurataan, pientä laskua havaittavissa

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 39 406 (2013:39 474). Green Card -jäseniä oli 2460 (2013: 2725). Lisävakuutuksen lunastaneista saadaan listaus huhtikuun kokoukseen mennessä. Pientä pudotusta on nähtävissä edellisvuoteen. Taloudellinen taantuma vaikuttaa viiveellä. Tallikampanja voi kuitenkin vaikuttaa jäsenkehitykseen myönteisesti.


Liiton strategiatyö ensimmäinen luonnos käsittelyssä
Ratsastajainliiton kokonaisstrategian ensimmäinen luonnos on valmistumassa. Luonnosta työstetään yhdessä strategiatyöryhmien puheenjohtajien ja alueiden kanssa. Uudessa strategiassa huomioidaan myös huippu-urheilun kehitysohjelman suuntaviivaukset. Strategiaa työstetään yhdessä jäsenistön kanssa seuraavan kerran liiton kevätkokouksessa.


Valo ry:n ajankohtaiskatsaus: yt-neuvottelut päällä
Valo on aloittanut YT-neuvottelut. Taustalla on Valon valtionavustusten pienentyminen noin 900.000 eurolla vuoteen 2013 verrattuna. Suunniteltu vähentämistarve on 3–10 henkilötyövuotta verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Tällä hetkellä Valon henkilötyövuosien määrä on 50. Näin ollen jopa joka viides Valon työntekijä saa lähteä. Palveluita myös ulkoistetaan. Ratsastajainliitto jatkaa neuvotteluita Valon kanssa seurojen harrastetoiminnan kehittämisen ja mahdollisen Valo-jäsenyyden tiimoilta.URHEILUASIAT:


Kilpailujärjestelmän uudistustyötä esiteltiin hallitukselle
Hallitukselle esiteltiin kilpailujärjestelmän kehittämisprojektin etenemistä. Työryhmä kokoontui 19.2. 5-tason kilpailujärjestelmän suunnittelutyö jatkuu. Työryhmä on määritellyt rahapalkintojen määräytymisen tasojen mukaisesti. Kilpailusääntöjen kartoitustyö on käynnistetty sääntövaliokunnan kanssa. Järjestelmän uudistustyö jatkuu intensiivisesti kevään ajan. Työtä esitellään jäsenistölle liiton kevätkokouksessa.


Huippu-urheilun kehitysohjelma päällä

Ratsastajainliitolla on parhaillaan käynnissä mittava huippu-urheilun kehitysohjelma, jossa hyödynnetään Urheilijan polku -työn tuottamaa tietoa siitä, miten lajissa edetään menestykseen. Tarkoituksena on edistää uusien kykyjen nousua kansalliselle ja kansainväliselle huipulle. Talent Program -hankkeen avulla kykyjen kartoitus ja eteenpäin vieminen aloitetaan jo ruohonjuuritasolta. Kilpailujärjestelmän uudistus toimii myös hienosti ohjelman tukena ja tärkeänä pohjustuksena. Huippu-urheilun kehitysohjelmaa johtaa Jorma Vertainen yhdessä Kari Niemi-Nikkolan kanssa. Työ saatetaan päätökseen kesään mennessä.MUUT URHEILUASIAT LYHYESTI:


• Hallitus keskusteli, voisivatko myös yritykset järjestää jatkossa ratsastuskilpailuita. Asian tiimoilta on lähestytty hallitusta jo muutamia kertoja. Hallitus päättää yksityiskohdista huhtikuun kokouksessa.


• Urheilujohtaja esitteli hallitukselle Turun Seudun Urheiluakatemian toimintasuunnitelman. Asiasta oli pidetty palaveri Ypäjällä 5.3. Akatemiatoimintaa laajennetaan jatkossa (vuodesta 2015 alkaen) niin, että myös muut alueet voivat olla akatemiatoiminnan piirissä.


• Vahvistettiin esteratsastuksen ponien SM-kilpailupaikka Seinäjoelta Tuuriin.


• Urheilujohtaja selvensi Talent- ohjelman tilannetta. Kesällä järjestetään Talent-leiri Ypäjällä.


• Valjakkosääntöjen puhtaaksikirjoitusvaiheessa sääntömateriaaliin oli jäänyt virhe koskien SM-kvaaleja. Hallitus vahvisti valjakkoajokomitean sääntökorjauksen, joka astuu voimaan tulevalla kaudella.


• Täsmennettiin kouluratsastuksen kilpailusääntöjen kilpailuasukohtaa (§ 427.3) koskien lapsiratsastajan kannuksen käyttöä. Sääntö on nyt FEI:n sääntöjen kanssa linjassa.


• Hallitus päätti vuoden 2013 Kyra K -palkinnon saajista.SEURA-, ALUE- JA TALLIPALVELUT:


Helsinki Horse Fair -messut vakiinnuttaneet asemansa
Hallitukselle kerrottiin Helsinki Horse Fair ja GoExpo -messujen onnistumisesta. Messuilla vieraili kolmen päivän aikana yhteensä 48 000 kävijää. Lauantaina ja sunnuntaina Messukeskuksessa vieraili 39 851 kävijää. Ratsastajainliiton järjestämä ohjelma ja lajiesittely saivat paikalle hyvin yleisöä ja paljon kiinnostuneita. Messut ovat lunastaneet paikkansa ja asemansa Helsingin Messukeskuksessa. Vuoden 2015 Helsinki Horse Fair järjestetään 7.-8.3.Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmään valittu uusi jäsen
Ratsastajainliiton seura- ja tallipalveluiden johtoryhmään toteutettiin helmikuussa avoin haku. Hakemuksia ryhmän jäseneksi tuli kaiken kaikkiaan 7 kpl. Ryhmään haettiin ensisijaisesti seuratoiminnan osaajaa. Ryhmän uudeksi jäseneksi valittiin Pyhäjokilaakson Ratsastajien puheenjohtaja Tiina Heikkilä. Lisätietoa johtoryhmän toiminnasta: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/jaostot_ja_valiokunnat/prime102.aspxSeuratukea haettiin aktiivisesti
Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama seuratuki on ministeriön suurimpia valtionavustuksia. Vuonna 2014 saapui 1162 hakemusta, joista ratsastuksen hakemuksia oli 24. Seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen päätarkoitus on mahdollistaa liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille sekä edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta. Seuratukipäätökset julkaistaan huhtikuun loppuun mennessä.MUUT ASIAT LYHYESTI:

• Pääsihteeri osallistui laajarunkoisten hallien rakenteellista turvallisuutta edistävän työryhmän kokoukseen 6.3. Ryhmä miettii hallien tarkastukseen liittyvää lainsäädäntöä.

• Pääsihteeri on mukana Ulkofoorumin työryhmässä. Urheilufoorumi ajaa seuraavia asioita seuraavaan hallitusohjelmaan: metsähallituslaki, ulkoilulaki ja jokamiehen oikeuksien edistäminen. Ulkoilufoorumi järjestää seminaarin 26.3. eduskunnassa, jonka aiheena on laki Metsähallituksesta. Ulkoilufoorumi ottaa kantaa jokamiehenoikeuksiin ja vapaaseen liikkumiseen metsässä.Lausunnot ja lausuntopyynnöt

o Pääsihteeri on antanut lausunnon eläinten lääkitsemistä koskeviin asetuksiin Ilkka Alitalon, Liisa Harmon ja Terttu Katilan avustuksella.

o Pääsihteeri antaa myös lausunnon eduskunnalle luonnonvarakeskusta koskevan lainsäädännön sisällöstä.

o Pääsihteeri antaa lisäksi liiton lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojelusta ja ympäristöministeriön asetukseksi pienestä yrityksestä.Kokoukset ja edustajien nimeämiset

o Hevosurheilumuseon johtokunnan kokous oli 5.3. ja vuosikokous pidetään 27.3. Pääsihteeri valtuutettiin kokouksen edustajaksi.

o Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen 10 -vuotisjuhlaseminaari Turussa 4.4.2014. Varapuheenjohtaja osallistuu seminaariin liiton edustajana.

o EEF:n (Euroopan Ratsastajainliitto) ylimääräinen kokous 20.4., Lyon. Pääsihteeri tai Tom Gordin osallistuu kokoukseen.

o Kutsu Turkmenistanin kansainväliseen konferenssiin 25.–28.4. Ei edustusta.

o FEI:n Sports Forum ja ylimääräinen kokous 28.–29.4., Lausanne. Puheenjohtaja osallistuu kokoukseen. Aki Ylänne ja Tom Gordin osallistuvat Sports Forumiin.

o 6. IWG-maailmankonferenssi "Lead the Change - Be the Change" 12.–15.6., Helsinki. Osallistujat vahvistetaan myöhemmin.Uudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoon

Uusi jäsenseura:
o Merikarvian Ratsastajat ry, Lounais-Suomi

Uudet jäsentallit:
o Unique Stables, ratsastuskoulu, Etelä-Suomi
o Kissankulman eläinpiha, harrastetalli, Häme
o Orimattilan Ratsastuskeskus, yksityistalli, Etelä-Suomi
o Euro-Talli, ratsastuskoulu, Häme

Jäsentallin nimenmuutos:
o Mannen Ratsutila, ratsastuskoulu, Itä-Suomi (entinen nimi: Okkosten Ponitalli)Lopettavat/erotettavat/lepäävät seurat ja tallit

Toimintansa lopettanut jäsentalli:
o Huhtasaaren Ratsutalli, harrastetalli, Etelä-Suomi


Vahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet

o Salminen Birgitta, TwR, esteratamestari, alue
o Koski Mika, RCC, esteratamestari, kansallinen A-
o Forstén Mikael, TKR, esteratamestari, kansallinen B-
o Pölönen Pauliina, BoeR, estestewardi
o Merivirta Eliisa, SRC, estetuomari
o Laakso Anna-Leena, YR, koulutuomari, taso II
o Tuominen Kirsi, KYR, koulutuomari, taso II
o Reino Minna, DC, koulutuomari, taso IIIK
o Laitinen Teija, VaaRat, koulutuomari, taso IV
o Päivärinta Mari, ABC, koulutuomari, taso IV
o Vihanto Riina, PaRa, koulutuomari, taso IV
o Myrskog Pia, KuuRa, stewardi, FEI (este, level II)
o Nederström-Alanko Aime, NxR, valmentaja, ammatti-
o Leinonen Heidi, JOKERA, vikellystuomarikokelas


Hallituksen seuraava kokous Tampereen Hevoset-messuilla
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Tampereen Hevoset-messuilla lauantaina 5.4. klo 13.00 alkaen.

Hallituksen kevään kokoukset on julkaistu täällä: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitusKokouksessa läsnä:

Hallituksesta: Jukka-Pekka Leskinen, pj, Laura Airaksinen, Antti Linna, Marjukka Manninen, Osmo Metsälä, Carina Nyholm ja Johanna Örndahl

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Aki Ylänne, Marian Seppälä ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)