SRL

Kerro kaverille:
03.04.2017

Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 3/2017Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui Helsingissä keskiviikkona 29.3.

Kokouksessa valmistauduttiin Ratsastajainliiton lähestyvään kevätkokoukseen. Kevätkokous pidetään Helsingissä 23.4.

Huippu-urheilun johtoryhmän (HUJO) edustajat kävivät kokouksen alussa kertomassa huippu-urheilun ajankohtaisista asioista.
Liiton toiminta ja talous: vuoden 2016 tulos ylijäämäinen

Vuoden 2016 tilinpäätös on valmistunut. Liiton tulos on 118 000 euroa ylijäämäinen. Liiton säästösuunnitelma sujui suunnitelmien mukaisesti. Säästöjä toteutettiin kokouskustannuksissa, hallituksen projekteissa sekä henkilöstökuluissa. Liitto sai lisäksi vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriöltä toiminta-avustusta 40 000 euroa budjetoitua enemmän. Kahden alijäämäisen vuoden jälkeen oli tärkeää liiton likviditeetin kannalta, että saatiin ylijäämäinen tulos.

Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja allekirjoitti liiton tilinpäätöksen esitettäviksi vuosikokoukselle. Ratsastajainliiton kevätkokous järjestetään Helsingissä 23.4. Kevätkokouksen materiaalit julkaistaan 6.4. liiton nettisivuilla: www.ratsastus.fi/kevatkokous

Ratsastajainliitto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuoden 2017 valtionavustuksena 715 000 euroa. Lisäystä viime vuoteen oli peräti 35 000 euroa. Liiton tekemää työtä Reilun Pelin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tueksi arvostetaan.

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/opetus-_ja_kulttuuriministerio_paatti_valtionavustuksista_ratsastukselle_35_000_lisaa

Vuoden 2017 budjetti on alijäämäinen. Liiton toimiston johtoryhmä on laatinut säästösuunnitelman, jonka hallitus hyväksyi. Liiton rahatilanne on hyvä.Jäsentilannetta seurataan
Hallitukselle annettiin tiedoksi alkuvuoden jäsentilanne. Jäsenmäärä on hiukan laskussa viime vuoteen verrattuna. Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 39 097, Green Card -harrastajia 2092, Green Card Plus -harrastajia 59. Lisävakuutuksen lunastaneista saadaan ensimmäiset tilastot huhtikuussa.

Aikuisratsastajien määrä saatiin uuteen nousuun vuonna 2016. Lasten ja nuorten osallistuminen on vähentynyt. Sama trendi on näkynyt muissa Pohjoismaissa. Jäsenmäärän kehitys näkyy myös ratsastuskoulujen arjessa asiakkaiden määrissä. Hevoset Kaivarissa -tapahtuma on lajille tärkeä näytönpaikka.Juhlavuosi 2017: Hevoset Kaivarissa -tapahtuma lähestyy

Mahdollisuuksien hevonen -juhlavuoden päätapahtuma, Hevoset Kaivarissa, lähestyy. Hevoset Kaivarissa-tapahtuma täyttää Helsingin Kaivopuiston hevosista 20.-21. toukokuuta. Mukaan on kutsuttu yli sata hevosta ja ilmaiseen koko perheen suurtapahtumaan odotetaan ainakin 30 000 kävijää.

Kotimainen hevosrotu suomenhevonen esittäytyy Kaivarissa useassa roolissa, ja sunnuntai on sen erityinen juhlapäivä. Kaivarissa nähdään myös runsaasti muita hevosrotuja, este- ja kouluratsastusta, islanninhevosia, vikellystä ja paljon muuta.

Hevoset Kaivarissa -tapahtuma ohjelma julkistetaan 5.4.2017.

Lisätietoja: hevosetkaivarissa.fi
URHEILUASIATValjakkoajon SM 2017 -kategoriat

Päätettiin muuttaa valjakkoajon vuoden 2017 SM-kategorioita valjakkoajokomitean esityksestä.

Vuoden 2017 valjakkoajon SM-kategoriat ovat:

o SM 2017 Hevosvaljakot (hevosyksiköt ja -parit)
o SM 2017 Ponivaljakot (poniyksiköt ja -parit)
o SM 2017 Juniori- ja nuoret valjakot (yksikkö- tai parivaljakot)HUJOn tilannekatsaus

Huippu-urheilun johtoryhmän (HUJO) jäsenet (Antti Linna, Jutta Koivula, Ben Simonsén ja Mia Stellberg) osallistuivat hallituksen kokouksen alkuun ja kertoivat vastuualueistaan. HUJO rakentaa uudenlaista toiminta- ja valmennuskulttuuria koko huippu-urheilun saralle. Top Dressage Finlandin toimivia konsepteja hyödynnetään myös muissa lajeissa. Laji-imagoa nostetaan systemaattisesti.

Eero Simojoki osallistuu HUJOn seuraavaan kokoukseen. Hevosopiston valtakunnallinen valmennuskeskus -projekti etenee suunnitelmien mukaisesti.

Lisätietoja valmennuskeskuksesta: www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/hevosopistolle_suunnitteilla_valtakunnallinen_valmennuskeskus
MUUT URHEILUASIAT LYHYESTI:


o Hallitus vahvisti KUJOn ja sääntövaliokunnan esityksen koskien rankingpistelaskentaa.

o Esteratsastuskomitean uudeksi puheenjohtajaksi vahvistettiin KUJOn esityksestä Harri Nordström.

o Hallitus hyväksyi matkaratsastuskomitean esityksen sääntölisäyksestä vuoden 2017 matkaratsastussääntöihin:
§ 812.3. (uusi pykäläkohta) 3.6.2. Jos hevonen on osallistunut kansainväliseen matkaratsastuskilpailuun, koskevat sitä kansainvälisen liiton (FEI) matkaratsastuksen kilpailusääntöjen mukaiset lepotaukomääritykset (Rest period) myös kaikissa 1-5 tason kansallisissa kilpailuissa kaikissa maissa.

o Vahvistettiin vammaisratsastuksen sääntömuutosesitys koskien FEIn ohjelmia ja kvaalautumista:
§ 802.9 Käytettäessä FEI-ohjelmia suositellaan kaikilla tasoilla käytettäväksi uusimpia FEI-ohjelmia. Uusimpia ohjelmia on käytettävä aina 2-tasolla sekä siitä ylöspäin. Uusimmat FEI-ohjelmat ovat ainoita, joista voi saada kvaalituloksen 3-tasolle.

o Hallitus päätti esittää Antti Linnaa Olympiakomitean valtuuskunnan jäseneksi olympiadille 2017-2020. Varajäseneksi esitetään Aki Ylännettä.

o Suomen Ratsastajainliitto esittää Kansainväliselle ratsastajainliitolle (FEI), Henrik Arlea FEIn tribunaalin eli tuomioistuimen puheenjohtajaksi syksyllä vuosikokouksen yhteydessä järjestettävissä vaaleissa. Arle on toiminut tribunaalin varapuheenjohtajana.


SEURA- JA TALLIPALVELUTEettisyys liiton toiminnassa: Reilu Peli

Ratsastus on mukana tasavallan presidentin perustamassa #kannustusryhmässä. Kannustusryhmä-hankkeen tavoite on nostaa esiin, tehdä tunnetuksi ja saattaa käyttöön hyväksi koettuja kannustamisen keinoja, joilla kiusaamista on saatu vähennettyä. Tavoite on siirtää ajatusmalli ja toiminta kiusaamisesta kannustamiseen.

Hankkeessa kerätään kannustusryhma.fi-sivujen kautta ja sosiaalisessa mediassa tunnisteella #kannustusryhmä olemassa olevia hyviä kokemuksia siitä, kuinka kannustus on toiminut: kuinka itse on saanut kannustusta tai kuinka on kannustanut muita.
Ratsastajainliitto kannustaa ratsastusseurat ja -tallit mukaan hankkeeseen. Hanketta hyödynnetään myös Ratsastajainliiton Reilu Peli -työryhmässä.

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/yksikin_kannustus_kantaa_kauas_ratsastus_on_mukana_kannustusryhmassaLiiton tallijärjestelmää uudistetaan

Ratsastajainliiton tallijärjestelmän uudistamistyö on alkanut. Nykyjärjestelmässä on kehitettävää, sillä se mm. sulkee pois laadukkaita talleja, joiden toiminta ei sovellu nykyisten talliluokitusten alle (esimerkiksi hevosten vastuullinen vuokraaminen).

Tallijärjestelmän uudistamistyön tiimoille on perustettu työryhmä, joka on jo kokoontunut ensimmäisen kerran. Laatunäkökulmaa painotetaan uudistustyössä. Uudistustyötä johtaa tallitoiminnan kehittäjä Minna Peltonen. Mukana kehitystyössä ovat myös Ruotsin liiton edustajat.
Vuoden Kavionjälki 2017 -tunnustuksen jako Tampereen Hevoset 2017 -messuilla

Suomen Ratsastajainliiton ja Suomen Hippoksen hallitukset jakavat Tampereen Hevoset-messuilla vuosittain Vuoden Kavionjälki -tunnustuksen henkilölle/henkilöille tai taholle, joka on ansioitunut hevosurheilussa, hevosjalostuksessa, hevostaidoissa, koulutus- ja liiketoiminnassa tai joka on lisännyt hevosalan arvostusta ja tunnettuutta. Palkinto jaetaan vuonna 2017 kahdeksannen kerran.

Vuoden Kavionjälki -palkinto jaetaan 8.4.2017. Palkinnon luovuttaa Ratsastajainliiton hallituksen jäsen Sofia Vikman ja Suomen Hippoksen hallituksen uusi puheenjohtaja Antti Lehtisalo.

Lisätietoja Tampereen Hevoset-messuista: www.hevosmessut.fiMUUT ASIAT:


o Hallitus vahvisti alueiden toimintakertomukset vuodelta 2016. Toimintakertomukset on julkaistu erillisessä tilastoliitteessä. Tilastoliite on julkaistu liiton nettisivuilla: www.ratsastus.fi/kevatkokous


o Valo-talon vuokrasopimus päättyy 31.1.2018. Suomen Olympiakomitean hallitus on keskustellut kokouksessaan urheilujärjestöjen yhteisestä toimitilastrategiasta visiona Urheilun talo 2020. Lisäksi on keskusteltu mahdollisesta siirtymäajanratkaisusta vuodesta 2018 alkaen. Tavoitteena on löytää koko yhteisölle yhteinen ratkaisu.


o Osana liiton Hyvä hallintotapa -työtä ratsastuksen luokitukseen laaditaan kansallinen prosessikuvaus. Tätä prosessikuvausta tarkennetaan myöhemmin, kun Paralympiakomitean luokitusohjeistus astuu voimaan 1.1.2018. Luokittajavalintoja sekä luokitukseen liittyviä selvittelyjä vaativia tilanteita varten vahvistettiin erillinen asiantuntijaryhmä.


o Liiton toimiston organisaatiota suunnitellaan tulevaisuuden muutosten näkökulmasta. Hallituksen toukokuun suunnittelukokouksessa käsitellään ensimmäistä luonnosta toimiston uudesta organisaatiosta vuonna 2018.


o Pääsihteeri on valittu Suomen Hevosurheilumuseon johtokuntaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

ILMOITUSASIATLausunnot ja lausuntopyynnöt

Ratsastajainliitto on antanut lausunnon eläinsuojelulain muuttamisesta sekä yksityistielain kokonaisuudistukseen. Liitto tulee antamaan myös lausunnon tieliikennelain kokonaisuudistuksesta.


Ansiomerkkien myöntäminen

Myönnettiin Poni-Haan Ratsastajat ry:n hakemuksesta hopeinen ansiomerkki Minna Riitalalle.

Kokoukset, edustajien nimeäminen

o Ratsujalostusliiton sääntömääräinen kevätkokous, Tampere, 8.4.2017: puheenjohtaja osallistuu kokoukseen.

o FEI Sports Forum, Sveitsi, 10.-11.4.2017: urheilujohtaja osallistuu tilaisuuteen liiton edustajana.

o Global Equestrian Educational Conference GEEC, Ypäjä, 26.-28.5.2017: puheenjohtaja, Pirkko Herd ja tallitoiminnan kehittäjä osallistuvat tilaisuuteen.


Uudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoon


Uudet jäsenseurat:

o Ghost Riders ry, Etelä-Suomi
o Jcc Riders ry, Lounais-Suomi
o Monté Team Finland ry, Lounais-Suomi


Uudet jäsentallit:

o Mallatin Ratsutila, ratsastuskoulu, Häme
o Ratsastajaksi Center Oy / Evitskogin Ratsastuskoulu, ratsastuskoulu, Etelä-Suomi
o SL Momentum, ratsastuskoulu, Kaakkois-Suomi
o Tololan Talli, yksityistalli, Pohjois-Suomi
o Villa Hepola, yksityistalli, Keski-Suomi


Jäsenseuran nimenmuutos:

o Ratsastusseura MeRaTa ry, Lounais-Suomi (entinen nimi: Melkkilän Ratsastajat ry)
Lopettavat/lepäävät seurat ja tallit ja mahdolliset erottamiset


Toimintansa lopettanut jäsenseura:

o Raatilan Ratsu Team ry, Etelä-Suomi


Toimintansa lopettaneet jäsentallit:

o Luvian Ratsastuskoulu Oy, ratsastuskoulu, Lounais-Suomi
o Pellonpään Tallitupa, hevosavusteiset palvelut, Itä-Suomi
o Pohjolan Talli, harrastetalli, Kaakkois-Suomi
o Raatilan Ratsutalli, ratsastuskoulu, Etelä-Suomi
o Tmi Hevosen Vuoksi, yksityistalli, Kaakkois-Suomi


Jäsenyytensä irtisanoneet tallit:

o Anjalan Hevoskeskus, yksityistalli, Kaakkois-Suomi
o Haapajärven ammattiopisto, ratsastuskoulu, Pohjois-Suomi
o Hagnäsin Tila Oy, ratsastuskoulu, Etelä-Suomi
o Hevosaitta, harrastetalli, Pohjois-Suomi
o Lapinjärven Ratsastuskeskus, yksityistalli, Itä-Suomi
o Miian Vaellus- ja Valmennustalli, ratsastuskoulu, Pohjois-Suomi
o Salon Ratsastuskeskuksen Ratsastustalli AY/Merlitz, ratsastuskoulu, Lounais-SuomiVahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet


o Ketonen Minttu, LR-Team, esteratamestari B
o Makkonen Kirsi, RCM, esteratamestari C
o Rasimus Taru, SRS, estestewardi
o Lahdensuo Sanna, EPUR, estetaitotuomari B
o Cederblom-Sundqvist Linda, PER, estetuomari
o Patrikainen Laura, PKUR, estetuomari
o Peräkylä Ida, KaKe, estetuomari
o Rukko Kaisu, KaRa, estetuomari
o Talvi Aurora, HubS, estetuomari
o Majander Kai, SiRa, estetuomari B-PJ
o Lahdensuo Sanna, EPUR, estetuomari C-PJ
o Uotila Marita, RR, estetuomari C-PJ
o Örn Susanna, KERRA, kenttä, maastoradan suunnittelija
o Björs Marko, DTT, koulutuomari, taso II
o Juslin Johanna, JouRat, stewardi
o Toppinen Elise, Y-Srat, stewardi
o Heiskanen Hanna, TRS, valmentaja, ammattitutkinto
o Bordi Jonna, KuoR, valmentaja, taso I
o Friis Anne, UrHU, valmentaja, taso I
o Mäkilä Laura, VUR, valmentaja, taso I
o Ylänne Sanna, TKR, valmentaja, taso II (este, koulu)
o Hirn Patricia, PrE, vammaisratsastajien kansainvälinen luokittaja
o Schopp Maria, TRS, vammaisratsastajien kansallinen luokittaja
o Häkkilä Vera, OR, vikellysjuoksuttaja
o Leppäniemi Venla-Mari, EnRa, vikellysjuoksuttaja
o Argillander Sonja, K-HR, vikellysohjaaja
o Vihro Heta, KERRA, vikellysohjaaja
o Salonen Petra, HämR, vikellystuomari KHallituksen seuraava kokous huhtikuussa

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran kevätkokouksen viikonloppuna lauantaina 22.4.2017 klo 12.00 alkaen Helsingissä.

Hallituksen kokousaikataulu kevään osalta on julkaistu liiton nettisivuilla: http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitus


Kokouksessa läsnä: Laura Airaksinen, pj, Marjukka Manninen, Osmo Metsälä, Thomas Stenius, Sofia Vikman ja Satu Väihkönen

Mukana etäyhteydellä: Pirkko Herd

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Aki Ylänne ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)

Huippu-urheilun johtoryhmän (HUJO) edustajat kokouksen alussa: Antti Linna, pj, Jutta Koivula, Ben Simonsén ja Mia Stellberg