SRL

Kerro kaverille:
09.04.2014

Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 4/2014Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui Tampereen Hevoset-messuilla lauantaina 5.4. Liiton pääsihteerille luovutettiin messuilla Vuoden kavionjälki 2014.

Kokouksessa käytiin läpi Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat valmiina.

Liiton jäsenmäärä oli ilahduttavasti kasvanut. Vuoden 2014 talous on kuitenkin haastava.

Pääsihteeri esitteli hallitukselle liikuntakentässä tapahtuvia rakenteellisia uudistuksia. Kokouksessa käsiteltiin myös ratsastuksen kilpailujärjestelmän uudistamista.

Tallipalveluihin etsitään uutta tallineuvojaa. Uusi nuorisopilottihanke lanseerataan.

Taloudellinen tulos 2013 hieman ylijäämäinen, vuoden 2014 talous huolestuttaa

Pääsihteeri raportoi hallitukselle liiton taloustilanteesta. Hallitus vahvisti liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitettäväksi vuosikokoukselle.

Kevätkokouksen materiaalit lähetetään jäsenseuroille ja -talleille 11.4. Materiaalit julkaistaan samana päivänä liiton nettisivuilla: www.ratsastus.fi/kevatkokousVuoden 2014 jäsenmäärän kasvua seurataan, edistystä ilmoilla

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 41 046 (2013: 40 622). Green Card -jäseniä oli 2516 (2013: 2789). Lisävakuutuksen lunastaneita oli 4156 (2013: 3526).

Hallitus iloitsi muuttuneesta jäsenkehityksestä. Lasten ja nuorten harrastaminen vaatii kuitenkin erityistä panostusta jatkossakin.Spirit of Samurai -tapahtuma Laaksolla 1.6.

Japanista saapuu Suomeen kahdeksan samurain ryhmä, joka esittää Laakson ratsastusstadionilla kaksituntisen, 1000 vuotta vanhoja perinteitä noudattavan jousiammuntaseremonian hevosilla.

Korkeinta japanilaista samurai-perinnettä esittelevää seremoniaa ei ole aiemmin nähty Pohjoismaissa. YABUSAME - Ratsastavat samurait järjestetään sunnuntaina 1.6. kello 13.00 ja 18.00 Laakson ratsastusstadionilla. Ratsastajainliitto on vahvasti mukana tapahtuman järjestelyissä. Liiton puheenjohtaja on toiminut ansiokkaasti tapahtuman järjestelyissä alusta asti.

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/yabusame_-_ratsastavat_samurait_1_6_klo_13_ja_18_laakson_ratsastusstadionillaValo ry:n ajankohtaiskatsaus - liikuntakenttään merkittäviä rakenteellisia uudistuksia

Valon uusi organisaatio on valmis 1.5. alkaen. Olympiakomiteassa käydään yt-neuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valo ja Suomen Olympiakomitea tilasivat alkuvuodesta asiantuntijayritys KPMG:ltä selvityksen liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arvioinnista ja tavoitetilan määrityksestä Suomessa. Ratsastajainliiton pääsihteeri kuului haastateltujen joukkoon. KPMG:n tehtävänä oli laatia ehdotus siitä, miten järjestäytynyt liikunta on tulevaisuudessa Suomessa organisoitu ja miten järjestäytyneelle liikunnalle asetettavat tavoitteet voidaan saavuttaa.

Selvityksen lopputulemana todetaan, että yhteisen tavoitetilan saavuttamiseksi rakenteita on yksinkertaistettava. Selvityksessä ehdotetaan, että Valo, Olympiakomitea ja Paralympiakomitea yhdistetään yhdeksi kattojärjestöksi. Aluejärjestöjen tehtävät sulautetaan osaksi kattojärjestön toimintaa. Urheiluakatemioiden, urheiluopistojen, valmennuskeskusten ja lajiliittojen aluetyö koordinoidaan alueellisiksi osaamiskeskuksiksi.

Ratsastajainliitto on aktiivisesti mukana uudistustyössä. Liiton Valo-jäsenyys tullee ajankohtaiseksi kevään/syksyn aikana.

Lisätietoja: www.sport.fi/uutiset/uutinen/kpmg-n-selvitys-esittaa-liikuntakenttaan-merkittavia-rakenteellisia-uudistuksiaURHEILUASIAT:Kilpailujärjestelmän uudistustyö etenee kommenttikierrokselle
Uuden kilpailujärjestelmän asiasisällöt alkavat olla valmiina. Järjestelmäkuvaus sisältää alustavan esityksen uudeksi järjestelmäksi, sääntömuutokset ja lajitaulukot. Materiaali lähtee kommenttikierrokselle liiton toimielimille viikon 15 aikana. Järjestelmän uudistustyötä esitellään jäsenistölle liiton kevätkokouksessa.MUUT URHEILUASIAT LYHYESTI:


• Hallitus hyväksyi kenttä- ja esteratsastuksen sääntöihin esitetyt lisäykset.

• Hyväksyttiin Tähtikilpailut 2014 ja liiton hallituksen edustus kesän kilpailuissa.

• Liiton koulutusjärjestelmään hyväksyttiin päivityksiä. Koulutusjärjestelmä on julkaistu liiton nettisivuilla: www.ratsastus.fi/koulutus_ja_valmennus

• Hallitukselle annettiin tiedoksi, että Suomen Ratsastustuomareiden Yhdistys lakkautti toimintansa alkukeväästä.

• Hallitus hyväksyi periaatteen, että kilpailut julkaistaan aina sen alueen kalenterissa, jossa kilpailu pidetään.SEURA-, ALUE- JA TALLIPALVELUT:Uusi nuorisopilottihanke alkaa

Ratsastajainliitto käynnistää osana Ratsastuskoululaisen teemavuotta nuorisoprojektin vähävaraisten ja syrjäytyneiden lasten ja nuorten mukaan saamiseksi lajin pariin. Projekti aloitetaan vähävaraisten lapsiperheiden tukemisella syksyllä 2014.

Nuorisopilottihankkeen ensimmäinen vaihe on suunnattu vähävaraisille lapsiperheille. Hanke toteutetaan yhteistyössä Hope-yhdistyksen kanssa. Mukaan etsitään nyt liiton jäsentalleja ja -seuroja, jotka haluavat olla toteuttamassa hanketta.

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ratsastajainliiton_nuorisopilottihanke_seurat_ja_tallit_mukaan_tekemaan_hyvaaTallineuvojan paikka haussa
Ratsastajainliiton tallipalveluihin tarvitaan lisäresursointia. Liitto on käynnistänyt haun uudesta tallineuvojasta, joka toimii ensisijaisesti Keski-Suomen, Hämeen ja Lounais-Suomen alueella. Tal-lineuvojalta edellytetään hevosalan koulutusta. Hakuilmoitus julkaistaan liiton nettisivuilla. Haku päättyy toukokuun puolivälissä.MUUT ASIAT:


• Vahvistettiin Vuoden ratsastusseurat 2013. Seurat palkitaan liiton Ratsastusgaalassa 26.4.


• Pääsihteeri osallistui laajarunkoisten hallien rakenteellista turvallisuutta edistävän toimintaryhmän kokoukseen. Tarkastuslaki tulee koskettamaan halleja, jotka ovat 1000 neliötä tai sitä suurempia tai joiden jänneväli 18 metriä tai siitä suurempi.


• Pääsihteeri on mukana Ulkofoorumin työryhmässä. Urheilufoorumi ajaa mm. seuraavia asioita seuraavaan hallitusohjelmaan: ulkoilulaki ja jokamiehen oikeuksien edistäminen. Ulkoilufoorumi järjesti seminaarin 26.3. eduskunnassa, jonka aiheena oli laki Metsähallituksesta. Ulkoilufoorumi ottaa kantaa jokamiehenoikeuksiin ja vapaaseen liikkumiseen metsässä.

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/ulkoilufoorumi_ulkoilun_edellytykset_on_huomioitava_metsahallituslain_uudistuksessa


• Polocrosse-harrastajat ovat lähestyneet Ratsastajainliittoa mahdollisen yhteistyön rakentamisen tiimoilta. Polocrossea (Polox) on harjoitettu parin vuoden ajan mm. Kirkkonummella Wiknerin Ratsutilalla Kyrkslätt Idrottsföreningin ratsastusjaoksen johdolla. Kiinnostus Polocrosseen on kasvanut ja lajia ollaan aloittelemassa parissa muussakin tallissa.


• Hallitus päätti valtuuttaa pääsihteerin valittamaan valmentaja-asian käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen.


• Ratsastajainliiton hallitus päätti lähteä mukaan suositun raviliigan hevoskimppaan. Mukaan kutsutaan ratsastajia ja kaikkia kiinnostuneita.Lausunnot ja lausuntopyynnöt
Ratsastajainliitto antaa lausunnon koskien Kuluttajaviraston ohjeita ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi.Kokoukset ja edustajien nimeämiset


o Suomen Olympiakomitea ry:n valtuuskunnan kevätkokous 23.4.2014. HUJOn puheenjohtaja Kristian Nyman osallistuu kokoukseen.

o Suomen Paralympiakomitean sääntömääräinen vuosikokous 29.4.2014. Pääsihteeri osallistuu kokoukseen.Uudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoonUusi jäsenseura:
o Hevoslaakson Ratsastajat ry, Etelä-Suomi


Uudet jäsentallit:
o Rauhalahden Ratsastuskoulu, ratsastuskoulu, Itä-Suomi
o Ratsu-Ateljee, harrastetalli, Pohjois-Suomi
o Turkan Ratsurinne, ratsastuskoulu, Pohjois-Suomi
o Miukun Talli, ratsastuskoulu, Lounais-Suomi
o Wääksyn Ratsastuskeskus, yksityistalli, Häme
o Ratsutalli Cruise, harrastetalli, Lounais-Suomi
o Suursuon Ratsastuskeskus, ratsastuskoulu, Kaakkois-Suomi
o Hempyölin Talli, ratsastuskoulu, Kaakkois-Suomi


Jäsenseuran nimenmuutos:
o Riding Team Gold Horses ry, Etelä-Suomi (entinen nimi: Östersundomin Ponikoulun Ratsastajat ry)


Lopettavat/erotettavat/lepäävät seurat ja tallit


Toimintansa lopettaneet jäsentallit:
o Axxell Utbildning Ab – Ridstall Pegasus, ratsastuskoulu, Lounais-Suomi
o Hessun Talli, ratsastuskoulu, Pohjois-Suomi
o Suursuon Ratsutalli, ratsastuskoulu, Kaakkois-Suomi
o Suurpyölin Talli, ratsastuskoulu, Kaakkois-SuomiVahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet


o Pilssari Mari, MRA, aluepuheenjohtajatuomari
o Kellomäki Marjo, SUR, estestewardiHallituksen seuraava kokous liiton kevätkokousviikonloppuna

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Vanajanlinnassa perjantaina 25.4. klo 11.00.

Hallituksen kevään kokoukset on julkaistu täällä: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitus
Kokouksessa läsnä:

Hallituksesta: Jukka-Pekka Leskinen, pj, Laura Airaksinen, Marjukka Manninen, Osmo Metsälä, Carina Nyholm ja Johanna Örndahl

Poissa: Antti Linna

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Marian Seppälä ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)