SRL

Kerro kaverille:
20.05.2015

Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 4/2015


Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui Helsingissä suunnittelupäivän merkeissä keskiviikkona 13.5. Suunnittelukokouksessa kuultiin Jorma Vertaisen vetämänä tilannekatsaus huippu urheilun kehitysohjelmasta, suunniteltiin liiton toimintaa ja taloutta vuodelle 2016 sekä käytiin läpi Satu Myllykankaan esittämänä aluetoiminnan terveiset.

Jäsenkyselyn tulokset antoivat suuntaviivoja toiminnan kehittämiselle. Päätettiin toteuttaa harrastajakysely, jonka tavoitteena on paikantaa ratsastusta harrastavat ei-jäsenet.
Ratsastajainliiton talous: säästökuuri puree

Pääsihteeri avasi hallitukselle vuoden 2014 opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksen käytön tilitystä. Hän selvensi miten liiton kustannukset ja tulot jakautuvat huippu-urheilun ja harrastetoiminnan sekä järjestötoiminnan välille.

Säästökuuri (-10 % kaikesta toiminnasta) on tuottanut tulosta, ja vuoden 2015 osalta ollaan budjetissa. Säästötoimista ei kuitenkaan voida vielä luopua, vaan ne jatkuvat aiemman päätöksen mukaisesti. Vuoden 2016 alustava budjetti on vielä alijäämäinen. Budjetissa on huomioitu jäsenmäärän hienoinen lasku. Jäsenmäärän kasvattaminen on ratkaisevassa asemassa.

Yhteistyösopimusten tilanne on hyvä. Liiton maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat edelleen erinomaisella tasolla.Jäsenkysely antoi suuntaviivoja, harrastajatutkimus toteutuksessa
Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 41 894 (26.5.2014: 42 614). Green Card -jäseniä oli 2422 (2610). Lisävakuutuksen lunastaneiden määrä oli 5996 (5258).
Jäsenmäärä suhteessa edellisvuoteen ei ole täysin vertailukelpoinen, sillä edellisvuoden lukema on otettu toukokuun lopulla. Jäsenmäärän väheneminen on edelleen marginaalista ja näkyy lähinnä lasten ja nuorten kohdalla.

Ratsastajainliitolla oli keväällä käynnissä Nuoret Päättäjät -ryhmän laatima jäsenkysely. Jäsenkyselyyn vastasi lähes 3000 henkilöä. Kysely osoittaa tarpeen reagoida muuttuvaan maailmaan, täsmentää ja selkeyttää liiton viestintää ja uusia liiton nettisivut.

Ratsastajainliiton toiminta sai hyvän arvosanan. Kehitystoiveet liittyivät kilpailutoiminnan kustannusten alentamiseen, päätöksenteon läpinäkyvyyteen sekä harrasteratsastajien parempaan huomioimiseen liiton toiminnassa.

Ratsastajainliiton pääsihteeri ja seurapalvelupäällikkö ovat käyneet keskusteluja KPMG:n kanssa laajan harrastajatutkimuksen toteuttamisesta. Tavoitteena on kartoittaa ratsastusseuraan kuulumattomat ratsastajat sekä saada heidän näkemyksiään seurajäsenyyden
houkuttelevuudesta.
URHEILUASIAT:Kurinpitoasiat

Ei rangaistuksia. Matkaratsastuskilpailuista tehdyt valitukset ovat kurinpitolautakunnan käsittelyssä.

Kurinpito-ohjeistusta laativa työryhmä kokoontuu toukokuun lopussa. Liiton uusi kurinpitoa koskeva ohjeisto astuu voimaan 2016 alusta.

Kuripitolautakunnan ratkaisuista laaditut tiedotteet on julkaistu liiton nettisivuilla: http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/jaostot_ja_valiokunnat/kurinpitovaliokuntaKilpailujärjestelmäuudistuksesta palautetta

Kilpailujärjestelmäuudistuksen työryhmä kokoontui 12.5. Kokouksen aiheina olivat myös kilpailuluvat, kvaalit ja yleisöpalaute järjestelmästä.

Kilpailulupa-asiaa mietitään uudelleen syksyllä. Kilpailutasojen määrittelyssä pitää jatkossa huomioida selkeämmin olosuhteet. Kilpailukalenterin rakentamisen tueksi esitettiin vuosisuunnitelmaa, joka on esimerkiksi kouluratsastuksella käytössä.

Palautetta voi antaa edelleen liiton nettisivujen linkin kautta: http://www.ratsastus.fi/kilpailupalauteValmennuksen 365-ohjelma luo uutta valmennuskulttuuria
Jorma Vertainen esitteli hallitukselle ratsastusurheilun kehitysohjelmaa.

Valmennuksen 365-ohjelma tähtää ratsastajan harjoituspäivien määrän ja laadun rytminvaihdokseen. Ohjelma vahvistaa nuorten ratsastajien kasvua urheilijana sekä vahvistaa ratsastajien taustavoimien yhteistyötä. Ohjelman avulla kehitetään myös maajoukkuetoimintaa sekä valmentajakoulutusta. Samalla uudella työotteella uudistetaan myös aluevalmennusta.

Ohjelman avulla luodaan urheilijan etenemisvaiheeseen tarkoituksenmukainen kokonaisuus, jossa huomioidaan lajivalmennus, urheilijan fyysinen valmennus sekä keskeisten tukipalvelujen ja tavoitteellisen urheilun ja muun elämän yhteensovittaminen. Kokonaisvaltainen valmennus ottaa paremmin huomioon urheilijan yksilönä. Arkiharjoittelun merkitys kasvaa.

Ohjelman askelmerkit jalkautuksen ja toteutumisen sekä taloudellisten vaikutusten suhteen valmistuvat kesään mennessä. Tavoitteena on, että vähintään 50 %:lla maajoukkueryhmien urheilijoista on kokonaisvaltainen 365 -valmennussuunnitelma tavoitteineen (vuositaso-kausi-/kuukausitaso - viikkotaso - päivätaso) valmiina 15.12. mennessä. Maajoukkuevalmentajien tehtävänkuvia on uusittu, toiminnan sisältöä kirkastettu ja pilotoinnit käynnistetty.MUUT URHEILUASIAT:


o Hallitus vahvisti, että kenttäratsastuksen SM-kilpailut (ponit ja junnut) järjestetään Kangasalla 29.–30.8.

o Vahvistettiin maajoukkuevalmentajat seuraavalle sopimuskaudelle (1 + 2 vuoden sopimuksella). Aluevalmentajat vahvistetaan erikseen sähköpostikokouksella. Lisätietoja valinnoista: http://www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/maajoukkuevalmentajat_valittu_seuraavalle_sopimuskaudelle
ILMOITUSASIAT


Lausunnot ja lausuntopyynnöt

Ratsastajainliitto antaa lausunnon pyrolyysiä säätelevästä asetuksesta ympäristöministeriölle.Juhlivat yhteisöt, seurat ja henkilöt


o Kajaanin Ratsastusseura ry:n 50-vuotisjuhla 23.5. Kajaanissa. Aluetoiminnan puheenjohtaja Satu Myllykangas osallistuu liiton edustajana juhlallisuuksiin.

o E.S. Riding Club ry:n 25-vuotisjuhla 24.5. Inkeroisissa. Kaakkois-Suomen puheenjohtaja Teija Mukala ja seurakehittäjä Mirja Herttua-Ruuskanen osallistuvat juhlallisuuksiin.

o Mustialan maatalousopetuksen 175-vuotisjuhla 14.6. Mustialassa. Pääsihteeri osallistuu tilaisuuteen.
Kokoukset, seminaarit ja edustustehtävät


o Hevosopisto Oy:n yhtiökokous 25.5. Ypäjä. Antti Linna osallistuu kokoukseen.

o Ratsastajaravit 27.5. Vermon ravirata. Susanna Kallioinen, Osmo Metsälä ja Johanna Örndahl osallistuvat. Lisätietoja tapahtumasta: http://www.hippolis.fi/ratsastajaravit

o Islanninhevosten MM-kilpailut 1.-9.8. Tanska. Edustus vahvistetaan myöhemmin.
MUUT ASIAT:


o Valmentajaan liittyvä oikeudenkäynti oli hovioikeudessa toukokuussa. Tuomio annetaan kuukauden sisällä.

o Ratsastuksen Reilu Peli -työ etenee. Luottamusorganisaatiolle toteutetaan yhdenvertaisuutta kartoittava kysely toukokuussa. Koko jäsenistöä koskeva Reilu Peli -kysely ajoitetaan kesälle. Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/reilu_peli


o Vuoden 2016 hevosen hyvinvoinnin teemavuonna panostetaan erityisesti hevostaitoihin. Ratsastajainliitto toteuttaa yhteistyössä Tuire Kaimion ja muutaman muun asiantuntijan sekä Animagin kanssa hevosen hyvinvointi -kiertueen alueilla.
ILMOITUSASIATUudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoonUusi jäsentalli:

Polar Lights Tours, Pohjois-Suomi, vaellustalli

Jäsenseuran nimenmuutos:
AktiiviRatsastajat ry, Etelä-Suomi (entinen nimi: Aktiivi Ratsastajat ry - Aktiv Ryttare rf)Lopettavat/lepäävät seurat ja tallit


Toimintansa lopettaneet jäsentallit:

o Ratsastuskeskus Eriksnäs Oy, yksityistalli, Etelä-Suomi
o Miukun talli, ratsastuskoulu, Lounais-SuomiVahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet

o Seppänen Nina, EKR, esteratamestari C
o Vorne Tiiu, TRS, estestewardi
o Sirén Jonna, MRA, estetaitotuomari B
o Björklöf Nan, HSH, estetuomari
o Kallio Tarja, RaVe, estetuomari
o Lahdensuo Sanna, E-PUR, estetuomari
o Metsälä Johanna, EKR, estetuomari
o Hagman Synnöve, TAR, valmentaja, taso I
o Kaivoluoto Elina, PeRa, valmentaja, taso I

Osmo Metsälä jääväsi itsensä toimihenkilöiden vahvistamisen yhteydessä.Hallituksen seuraava kokous kesäkuussa

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Valo-talossa Helsingissä 17.6. klo 14.00.
Päätöskokouksessa läsnä: Laura Airaksinen, pj, Susanna Kallioinen, Antti Linna, Osmo Metsälä, Carina Nyholm, Sofia Vikman ja Johanna Örndahl

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Aki Ylänne ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)

Suunnittelukokouksessa lisäksi läsnä: Satu Myllykangas (aluetoiminnan puheenjohtaja) ja Jorma Vertainen (huippu-urheilun kehitysohjelma)