SRL

Kerro kaverille:
12.04.2016


Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 4/2016Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui Helsingissä keskiviikkona 6.4.

Kokouksessa valmistauduttiin Ratsastajainliiton lähestyvään kevätkokoukseen. Kevätkokous pidetään Helsingissä 24.4.

Hallitus iloitsi Ratsastajainliiton valtionavustuksen määrän kasvusta.

Juhlavuoden 2017 suunnitelmat etenevät. Mahdollisuuksien hevonen tuo hevosalaa esille ympäri Suomen. ”Hevoset Kaivarissa” – CityHorse -tapahtuma valtaa Helsingin Kaivopuiston 20.–21.5.

Liiton toiminta ja talous: valtionavustusta 40 000 euroa enemmän

Vuoden 2015 tilinpäätös on valmistunut. Liiton tulos on 52 721,97 euroa alijäämäinen. Liiton rahatilanne on alkuvuodesta hyvä. Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja allekirjoitti liiton tilinpäätöksen esitettäväksi vuosikokoukselle. Vuosikokouksen materiaalit on julkaistu liiton nettisivuilla: http://www.ratsastus.fi/kevatkokous

Ratsastajainliitto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuoden 2016 valtionavustuksena 680 000 euroa. Lisäystä viime vuoteen oli peräti 40 000 euroa. Liiton tekemää työtä vähävaraisten lasten ja nuorten, Reilun Pelin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä erityisryhmien tueksi on selvästi arvostettu.

Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/ratsastajainliitolle_okm_n_valtionavustusta_680_000_lisaysta_40_000_euroa

Henkilökunnan kanssa on aloitettu kehityskeskustelut. Aluekoordinaattori Sanna Sassin tehtävänimikettä muutetaan lasten ja nuorten toiminnan koordinaattoriksi. Toimenkuva pysyy muuten samana. Tehtävänimikkeen muutos selkeyttää Sassin toimenkuvaa jäsenistölle, pääpainopiste on lasten ja nuorten toiminnan kehittämisessä.Liiton jäsenmäärä kehittyy

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 40 709. Green Card -jäseniä oli 2288. Lisävakuutuksen lunastaneiden määrä oli 4401.Juhlavuosi 2017: Mahdollisuuksien hevonen esillä ympäri Suomen

Pääsihteeri raportoi hallitukselle juhlavuoden 2017 suunnitelmista. Mahdollisuuksien hevonen -hanke juhlistaa 100-vuotiasta Suomea ja 110-vuotiasta suomenhevosta sekä viestii hevosalan yhteiskunnallisesta merkityksestä. Hanke kertoo hevosesta ja hevosalasta - suomenhevonen kärkenä. CityHorse 2017 -päätapahtuma tuo hevoset Helsingin keskustaan toukokuussa 2017. Hippolis vastaa projektin kokonaisjärjestelyistä.

Aluetapahtumat ja paikalliset tempaukset vievät teemaa läpi Suomen. Suunnitelmissa on 1000 aluetapahtumaa ravi- ja ratsupuolella. Hevosalan toimijoita, harrastajia, yhdistyksiä ja yhteisöjä kannustetaan kertomaan laajasti hevosesta yhteiskunnassa. Koko projektin tavoitteena on ”yhdessä tehden”, koko hevosala Suomessa.

Lisätietoja: http://suomifinland100.fi/project/mahdollisuuksien-hevonen
URHEILUASIAT


Rion maapaikat ratsastukselle

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on nimennyt Elmo Jankarin Rion olympiajoukkueeseen. Terhi Stegarsin tilanne ratkeaa parin viikon sisällä. Viimeinen takaraja Rion ilmoittautumiselle on 18.7.

Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/kenttaratsastaja_elmo_jankari_nimettiin_rion_olympiajoukkueeseenKUJOn kokousuutisia

Hallitukselle annettiin tiedoksi KUJOn kokousuutiset 2.4.

KUJO esitti hallitukselle, että kilpailujärjestelmän muutostyöryhmä jatkaa kokoontumista. KUJO ehdotti Aisa Aarnio-Wihuria, Osmo Metsälää ja Minna Leppälää ryhmään. Hallitus hyväksyi KUJOn esityksen.

KUJO on laatinut liiton hallituksen vahvistettavaksi esityksen kilpailukutsun julkaisuprosessista ja myöhästyneistä kutsuista:

Joka lajilla on kilpailukutsun tarkastaja. Hän ilmoittaa liiton toimistoon niistä kilpailuista, joiden kutsu on myöhässä. TPJ vastaa siitä, että kutsu valmistuu ajallaan. Kutsun tarkastaja ilmoittaa liiton toimistoon julkaistessaan kutsun, miten paljon kutsu on myöhässä. Liiton toimisto laskuttaa myöhästymismaksun. Jos kilpailukutsua ei ole julkaistu viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, kilpailua ei voi järjestää. KUJO esittää, että myöhästymismaksu on 50 euroa per päivä. Kilpailukutsun tarkastaja voi myös perua sakon erittäin painavasta syystä. Tämä sääntö ei koske 1-tason kilpailuja. KUJO esittää, että sääntö asuisi voimaan 1. toukokuuta 2016.

Hallitus hyväksyi KUJOn esityksen.

Kenttäratsastuksessa lajin kannalta tärkeiden toimihenkilöiden lisenssit ovat vanhentuneet. Osittain ongelma johtuu siitä, että SRL:n toimihenkilölistalla on ollut alkuvuonna väärää tietoa lisensseistä ja niiden päättymisajankohdasta. KUJO esitti hallitukselle, että tässä poikkeuksellisessa tilanteessa puolletaan lisenssien uusimista kilpailukauden turvaamiseksi. Hallitus hyväksyi KUJOn esityksen.
MUUT URHEILUASIAT:

o Hallitukselle annettiin tiedoksi, että Marjo Iso-Jaakkola on eronnut matkaratsastuskomitean jäsenyydestä.
SEURA- JA TALLIPALVELUT
Ratsastajainliitto mukana Tampereen Hevoset-messuilla

Suomen suurimmat hevosalan messut Hevoset 2016 järjestettiin 2.–3.4. Tampereella. Hevoset-messuilla rikottiin kaikkien aikojen kävijämääräennätys: messuilla oli yhteensä 14 989 kävijää ja 191 näytteilleasettajaa.

Ratsastajainliitolla oli messuilla runsaasti koulutuksia, seminaareja, työryhmäkokouksia ja lava-ohjelmaa. Ratsastusseurojen jäsenet pääsivät liiton jäsenkortilla messuille puoleen hintaan.

Vuoden Kavionjälki -tunnustus annettiin Anna-Julia ja Jorma Kontiolle heidän merkittävästä työstään hevosalalla.

Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/tampereen_hevoset-messuilla_historiansa_suurin_kavijamaara_15_000
Retkeile ratsain -hevosmatkailuseminaari Helsingissä 14.5.

Ratsastajainliiton seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä järjestää yhteistyössä Suomen Vaellustallien Liiton kanssa hevosmatkailuun keskittyvän Retkeile ratsain -seminaarin Helsingissä 14.5. Seminaarissa kuullaan alustuksia kotimaan ja ulkomaan hevosmatkailusta, matkailun vetovoimaisuudesta, sen mahdollisuuksista ja kasvusta sekä harrastajien kiinnostuksen kohteista. Seminaarin juontaa Katja Ståhl. Seminaari on yleisölle maksuton.

Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=9B42188E7DE187FAAF7F516113C3BAEATallien vuositilastot 2015

Hallitukselle esiteltiin vuoden 2015 tallien palauttamista vuosi-ilmoituksista laadittu kooste. Jäsentallien määrä on kasvussa uusien jäsentalliluokitusten ansiosta. Taloustaantuma on näkynyt yrityksissä viiveellä. Ratsastuskoulujen asiakasmäärissä on ollut selkeää laskua. Keskimäärin ratsastuskouluissa on sattunut kaksi lääkärinkäyntiä vaativaa tippumista vuosittain, harrastetalleissa luku on yksi.

MUUT ASIAT:o Pääsihteeri kertoi hallitukselle, että maa- ja metsätalousministeriö on avannut haun valtakunnallisen hevosenlannan hyötykäyttöhankkeen toteuttajan valitsemiseksi. Hankkeen tavoitteena on edistää hevosenlannan ravinteiden kierrätystä ja energiakäyttöä.

Lisätietoja: http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hevosenlannan-hyotykaytto-hankkeelle-haetaan-toteuttajaa


o Hallitus on saanut ensimmäisen luonnoksen Ratsastajainliiton Reilu Peli -työkirjasta. Liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma esitellään vuosikokoukselle 24.4.


o Suomen Hevosurheilumuseo ry:n vuosikokous pidettiin 30.3. Pääsihteeri on valittu museon johtokuntaan ja johtokunnan puheenjohtajaksi.


o Hyvä hallintotapa -työryhmä kokoontui 29.3. Hyvä hallintotapa -ohjeistoa päivitetään organisaatiossa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Uudistettu materiaali esitellään syyskokoukselle.


o Mia Weckman ja Jaana Paanetoja ovat eronneet valituslautakunnasta. Valituslautakuntaa täydennetään kevätkokouksessa 24.4. Asia käsitellään kevätkokouksen muissa asioissa.


o Pääsihteeri osallistui Euroopan pääsihteereiden tapaamiseen 18.3. Lajin olympiatilanne ja hevosen hyvinvointi olivat kokouksen tärkeimpiä teemoja.
ILMOITUSASIAT


Edunvalvonta, lausunnot ja lausuntopyynnöt

Ratsastajainliitto antaa lausunnon rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen.Ansiomerkkien myöntäminen

Myönnettiin Kuopion Ratsastajat ry:n hakemuksesta pronssinen ansiomerkki Paula Lempiselle.

Myönnettiin hopeinen ansiomerkki liiton tallineuvoja Jenni Niittumäelle. Tallineuvoja Jenni Niittumäki ei palaa äitiysloman jälkeen takaisin tallineuvojan tehtäväänsä.

Myönnettiin Jorma Kemiläiselle hopeinen ansiomerkki ansiokkaasta toiminnasta Suomen Hevosurheilumuseo ry:n johtokunnassa.

Myönnettiin Urjalan Hevosurheilijat ry:n hakemuksesta hopeinen ansiomerkki Anne Friisille.


Juhlivat yhteisöt, seurat ja henkilöt

o Upseeriratsastajat ry:n 80-vuotisjuhlat, Santahaminan Upseerikerho, 23.4.2016: Jukka-Pekka Leskinen osallistuu liiton edustajana juhliin.Kokoukset, seminaarit ja edustustehtävät

o Ratsuoripäivät, Ypäjän Hevosopisto 7.-9.4.2016: Liiton tallipäällikkö osallistuu tilaisuuteen.

o Nordiskt möte, Oslo, 26.–27.4.2016: Pääsihteeri, urheilujohtaja ja seurapalvelupäällikkö osallistuvat kokoukseen.Uudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoon


Jäsentallien nimenmuutokset:

o Ilolan Ratsastuskoulu, ratsastuskoulu, Häme (entinen nimi: Ilolan Talli)
o Kyöstilän hyvinvointitalli, hevosavusteiset palvelut, Pohjois-Suomi (entinen nimi: Ristinkantajat ry)Lopettavat/lepäävät seurat ja tallit ja mahdolliset erottamiset


Toimintansa lopettaneet jäsentallit:

o Ratsastuskeskus Eriksnäs Oy, yksityistalli, Etelä-Suomi
o Torpin Islanninhevostalli, harrastetalli, Etelä-Suomi


Jäsenyytensä irtisanoneet jäsentallit:

o Euro-Talli, ratsastuskoulu, Häme
o Ratsastuskoulu Alvan talli, ratsastuskoulu, Lounais-SuomiVahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet

o Vaurio Ville, DTT, valmentaja, taso II (koulu)
o Väyrynen Else, UHU, valmentaja, taso II (este)Hallitus kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Helsingissä suunnittelupalaverin merkeissä keskiviikkona 18.5. klo 10.00 alkaen.

Hallituksen kevään kokousaikataulu on julkaistu liiton nettisivuilla: http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitusKokouksessa läsnä: Laura Airaksinen, pj, Antti Linna, Marjukka Manninen, Carina Nyholm ja Johanna Örndahl

Mukana etäyhteydellä kokouksen alussa: Sofia Vikman

Poissa: Pirkko Herd

Toimiston edustajat: Fred Sundwall ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)