SRL

Kerro kaverille:
02.05.2014

Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 5/2014


Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui liiton kevätkokousviikonlopun tunnelmissa Vanajanlinnassa perjantaina 25.4.

Yritykset voivat toimia jatkossa kilpailunjärjestäjinä. Hallitus päätti kokouksessaan yksityiskohdista asiaan liittyen. Hevoset Stadikalla -tapahtuman järjestämisestä tehtiin myös periaatteellinen päätös.

Hallitus keskusteli liikuntakentässä tapahtuvista rakenteellisista uudistuksista. Valo ja Olympiakomitea yhdistyvät.

Kesän Yabusame -jousiammuntaseremonia on saanut Suomen Kansallismuseossa oman näyttelyn. Suunnitelmat tapahtuman järjestämiseksi etenevät hienosti.Taloudellinen tulos 2013 ylijäämäinen, vuoden 2014 taloutta seurattava

Pääsihteeri raportoi hallitukselle liiton taloustilanteesta. Liiton rahatilanne on vakaa. Vuoden 2014 budjetti tullee vaatimaan säästötoimia.

Pääsihteeri luki hallitukselle toiminnantarkastusmuistion, jossa ei ollut merkittäviä huomautuksia. Aluejaostojen kirjanpidon suhteen oli huomattu pieniä epäselvyyksiä, jotka on nyt osittain korjattu. Jatkuva konsernikirjanpito otetaan liitossa käyttöön.Vuoden 2014 jäsenmäärän kasvua seurataan

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 41 727 (2013: 41 445). Green Card -jäseniä oli 2552 (2013: 2857). Lisävakuutuksen lunastaneita oli 5258 (2013: 5135).Spirit of Samurai: tapahtumakokonaisuuden suunnittelutyöt vauhdissa

Yabusame-seremonia on yksi hienoimmista ja vanhimmista japanilaisista samurai-taistelulajeista. Perinteisiin samuraiasuihin pukeutuneet Ogasawara-koulukunnan jousiampujat ampuvat erikoisnuolensa juoksevan hevosen selästä kolmeen maaliin. Vastaavanlaista kaksituntista tapahtumaa ei ole aiemmin nähty Pohjoismaissa.

Tapatuman suunnittelutyöt ovat vauhdissa. Suomen Kansallismuseossa on avattu japanilaisten taistelulajien historiasta kertova Spirit of Bodõ – Soturin Tie -näyttely. YABUSAME - Ratsastavat samurait järjestetään sunnuntaina 1.6. kello 13.00 ja 18.00 Laakson ratsastusstadionilla. Lisätietoja: www.spiritofsamurai.com


Valo ja Olympiakomitea yhdistyvät

Hallitus kuuli urheilumaailman ajankohtaiskatsauksen. Valo ja Olympiakomitean valmistelut operatiivisen toiminnan yhdistämisestä jatkuvat. Luvassa on isoja rakenteellisia ratkaisuja, jotka läpileikkaavat koko suomalaisen urheilun. Järjestöjen toiminnot yhdistetään toukokuun aikana.

Valon ja Olympiakomitean yhteisen toimintaorganisaation päätehtävinä ovat liikkeen lisääminen eri-ikäisten suomalaisten keskuudessa sekä suomalaisen huippu-urheilumenestyksen turvaaminen. Valon ja Olympiakomitean hallitukset ovat lisäksi päättäneet käynnistää liiketoimintojen yhteisen kehittämisen hallinnoimissaan osakeyhtiöissä.URHEILUASIAT:


Yritykset voivat toimia jatkossa kilpailunjärjestäjinä
Ratsastajainliiton hallitus on päättänyt että ratsastuskilpailuita voi järjestää jatkossa myös yritykset. SRL:n hyväksymät jäsentallit ja muut yritykset voivat järjestää SRL:n alaista kilpailutoimintaa seuraavin ehdoin:

o kirjallinen hakemus SRL:lle, josta selviää myös yrityksen toimiala, toimipaikka ja yhteys-henkilön tiedot ja alustavasti suunnitellun kilpailutoiminnan taso ja laajuus sekä lyhyt kuvaus kilpailuorganisaation rakentamisesta.
o kirjallinen sopimus SRL:n kanssa, jos SRL myöntää järjestämisoikeuden.
o kirjallisessa sopimuksessa yritys sitoutuu noudattamaan SRL:n sääntöjä ja kurinpitovaltaa sekä sääntöihin liittyviä määräyksiä ja rajoitteita (esim. ADT-säännöt).
o sitoutuu toimimaan SRL:n arvojen mukaan (mm. eläinsuojeluasiat).
o on maksanut liiton jäsentalli- tai yhteisöjäsenmaksun.

Oikeus järjestää kisoja:
o Jäsentalli seura- ja aluetason kilpailu (uusi I ja II-taso) kirjallisella sopimuksella ja maksetulla jäsenyydellä (maksu 2014: 200 euroa).
o Jäsentalli kansallisia kisoja (uusi III – V taso) kirjallisella sopimuksella, maksetulla jäsenyydellä ja kilpailujärjestämismaksulla, joka on suuruudeltaan yhteisöjäsenmaksun ja jäsentallin jäsenmaksun erotus (maksu 2014: 300 euroa + maksettu jäsentallin maksu).
o Muu yritys seura – kansallisia kilpailuita (uusi I – V -taso) kirjallisella sopimuksella ja maksetulla yhteisöjäsenyydellä (maksu 2014: 500 euroa).
o Kansainvälisten kilpailuiden järjestämisestä tehdään aina kilpailukohtainen sopimus, jossa määritellään myös mahdollinen lisäkorvaus ylläolevin maksujen lisäksi, jos järjestäjänä on jokin muu kuin SRL:n jäsenseura.MUUT URHEILUASIAT:

o Uusi kilpailujärjestelmä on ollut kommenttikierroksella. Järjestelmää esitellään liiton kevätkokouksessa 27.4.

o Hallitus vahvisti, että Keski-Suomen aluejaosto järjestää alueiden väliset esteratsastuksen joukkuemestaruuskilpailut Laukaassa 4.-5.10. Kilpailut järjestetään alueiden välisenä yhteistyönä ja sen tuotot ohjataan Ratsastajainliiton nuorisopilottihankkeen hyväksi.

o Hevoset Stadikalla -tapahtuma järjestetään vuonna 2015. Ajankohta ajoittuu keväälle. Tarkemmat suunnitelmat ja tapahtuman budjetti esitellään hallituksen suunnittelukokouksessa toukokuussa.

o Hallitus ja kouluratsastuskomitea päättivät, että lapsiratsastajat saavat osallistua avoimiin sekä junioreille avoimiin helppo A-luokkiin (ja sitä alempiin luokkiin) sekä lapsiratsastajille avoimiin luokkiin. Aluekilpailuissa lapsiratsastaja saa osallistua myös avoimiin ja junioreille avoimiin vaativa B-luokkiin. Aluekilpailuissa kaikki helppo A-luokat ovat aina avoimia lapsiratsastajille (pl. suomenhevosille ja nuorille hevosille avoimet luokat ellei tämä erityisedellytys täyty). Aluetason helppo A-luokissa luokkakohtaiset tulos- ym. rajoitukset eivät koske lapsiratsastajia, vaan heillä on aina osallistumisoikeus.SEURA-, TALLI- JA ALUEPALVELUT


Maneesien tarkastukset jatkossa
Pääsihteeri on mukana vaikuttamassa laajarunkoisten hallien rakenteellista turvallisuutta edistävässä toimintaryhmässä.

Uusi tarkastuslaki tulee koskettamaan kaikkia halleja (kauppoja, urheiluhalleja, parkkihalleja jne.), joiden jänneväli on vähintään 18 m tai koko 1000 m2. Miltei kaikki maneesit mahtuvat näiden kokorajoitusten puitteisiin.

Uudet, valmistuvat hallit tullaan tarkastamaan valmistusvaiheessa. Kaikki vanhat maneesit tarkastetaan tietyn ajanjakson aikana. Maneesit tarkastaa erillinen arvioitsija. Arvioitsija tekee arvion rakennuksen kunnosta, mahdollisista toimenpiteistä ja seuraavasta tarkastuksesta.Pääsihteeri on yhteydessä ministeriöihin tarkastusten kustannusten osalta rahoitusratkaisujen löytämiseksi.

Tarkastuslain lakitekstin valmistelu on vielä kesken. Lakitekstin valmistuttua se lähetetään lausunnolle liiton jäsentalleille. Lakitekstiä on myös mahdollista kommentoida liiton nettisivuilla. Vuonna 2013 ennätysmäärä maneesin omistajia ovat hakeneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamismomentista. Asia on noteerattu sekä ministeriössä että valtion liikuntaneuvostossa. SRL:n viime vuoden lopulla nettisivuillaan antamaa kehotusta hakea avustusta on kiitettävästi noudatettu.MUUT ASIAT:


• Hallitukselle kerrottiin Mahdollisuuksien hevonen -projektin etenemisestä tulevina vuosina. Lisätietoja: www.hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/Mahdollisuuksien_hevonen/Mahdollisuuksien%20hevonen_2012.PDF. Mahdollisuuksien hevonen -projektin tulee laatia esitys hevosalan keskeisistä asioista esitettäväksi seuraavan hallituksen ohjelmaan. Pääsihteeri keskustelee asiasta Hippoliksen, Suomen Hippoksen ja MTK:n kanssa.

• Vahvistettiin Raviliigan edustajisto. Raviliigasta tiedotetaan toukokuussa.

• Ratsastajainliiton syyskokous vahvistettiin pidettäväksi Helsingissä 23.11.

• Pääsihteeri esitteli hallitukselle Ulkofoorumin alustavan luonnoksen esitykseksi seuraavan hallitusohjelmaan. Urheilufoorumi ajaa mm. seuraavia asioita seuraavaan hallitusohjelmaan: ulkoilulaki ja jokamiehen oikeuksien edistäminen. Ulkoilufoorumi ottaa kantaa jokamiehenoikeuksiin ja vapaaseen liikkumiseen metsässä. Kansalaisjärjestön ja vapaaehtoistoiminnan rooli on keskeinen ulkoilun ja virkistystoiminnan edistäjänä. Vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä tulee parantaa eri lainsäädäntöä uudistettaessa.

• Hallituksen ensimmäinen suunnittelukokous pidetään Helsingin Scandic Park -hotellissa 21.5. Suunnittelukokouksessa vahvistetaan suuntaviivat urheilun ja koko toimiston uudelle organisaatiolle.

• Suomalaisstartup ja Ratsastajainliiton yhteistyökumppani FilmMe on valittu Kalifornian Piilaaksossa pidettävään startupien World Cupiin. World Cup -kilpailun finaaliin valittiin 30 startupia 16 maasta.Lausunnot ja lausuntopyynnöt
Ratsastajainliitto antaa lausunnon koskien uutta liikuntalakia. Pääsihteeri on lisäksi kirjoittanut useita lausuntoja jäsentallien rakentamishankkeiden edistämiseksi.Ansiomerkkien myöntäminen


• Päätettiin esittää kevätkokoukselle, että Paula Nysténille myönnetään kultainen ansiomerkki kouluratsastuskomitean hakemuksesta.


• Päätettiin esittää kevätkokoukselle, että Hikka Ruuthille myönnetään kultainen ansiomerkki Itä-Suomen Ratsastusjaoston hakemuksesta.


• Päätettiin esittää kevätkokoukselle, että Juha Linnalle myönnetään kultainen ansiomerkki Salon Ratsastusseuran hakemuksesta.


• Päätettiin esittää kevätkokoukselle, että Hinni Koskenniemelle ja Marjukka Manniselle myönnetään kultainen ansiomerkki Pohjois-Suomen Ratsastusjaoston hakemuksesta.


• Päätettiin esittää kevätkokoukselle, että Jorma Nyyssöselle myönnetään kultainen ansiomerkki.Kokoukset ja edustajien nimeämiset


o Vammaisurheilun viisi vuosikymmentä -juhlaseminaari Helsingin Kalastajantorpalla 23.5. Johanna Örndahl osallistuu hallituksen edustajana.

o Poni-Haka Oy 40 vuotta, juhlat Vantaalla 3.5. Ratsastajainliiton seurapalveluassistentti osallistuu juhlallisuuksiin.

o Liikunnan järjestöpäivä Viking Express -laivalla 26.5. Pääsihteeri osallistuu.

o EEF General Assembly 2014 Lissabonissa 21.10. Puheenjohtaja ja pääsihteeri osallistuvat.Uudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoon


Uudet jäsenseurat:
o Kullaan Ratsastajat ry, Lounais-Suomi
o Rusi Riders ry, Häme

Uusi jäsentalli:
o Terhin Talli, harrastetalli, Lounais-Suomi

Jäsenseuran nimenmuutos:
o Tallitiimi ry, Häme (entinen nimi: Tallitiimi TT ry)Vahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet

o Aalto Sirpa, PYRY, estestewardi
o Niemelä Terhi, PRIMUS, estestewardi
o Hyrsky Johannes, KRG, estetuomari
o Perttula Arja, RoUr, stewardi
o Koistinen Anu, VUR, stewardi, alue (este, koulu)
o Lappeteläinen Sanna, WRS, stewardi, kansallinen (lännenratsastus)
o Laurila Milka, PoM, valmentaja, taso I
o Vaurio Ville, ERC, valmentaja, taso I
o Vartiainen Terhi, DTT, valmentaja, taso II (koulu)Hallituksen seuraava kokous toukokuussa suunnittelutyön merkeissä

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran suunnittelukokouksen merkeissä Helsingissä 21.5. klo 10.00. Hallituksen kokousaikataulu on julkaistu täällä: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitusKokouksessa läsnä:

Hallituksesta: Jukka-Pekka Leskinen, pj, Laura Airaksinen, Antti Linna, Marjukka Manninen, Osmo Metsälä, Carina Nyholm ja Johanna Örndahl

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Marian Seppälä ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)