SRL

Kerro kaverille:
25.05.2016


Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 5/2016Suomen Ratsastajainliiton hallitus piti koko päivän mittaisen päätös- ja suunnittelukokouksen Helsingissä keskiviikkona 18.5. Perinteisen päätöskokouksen lisäksi hallitus teki alustavia linjauksia seuraaville vuosille erillisessä suunnittelukokouksessa.

Muuttuva toimintaympäristö vaatii uudistuksia. Koko urheilumaailmassa eletään isojen muutosten keskellä.

Ratsastuksen vetovoimaisuutta mietitään erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. Liiton jäsenlajeja kehitetään KPMG:n jäsentutkimuksen pohjalta.

Suunnittelukokouksessa valmistauduttiin myös vuoteen 2017. Ratsastajainliiton ensi vuoden teema pohjautuu juhlavuoden Mahdollisuuksien hevonen -hankkeeseen. ”Hevoset Kaivarissa” – CityHorse -suurtapahtuma järjestetään Helsingin Kaivopuistossa 20.–21.5. Järjestelyt etenevät hyvää vauhtia.

Päätöskokouksessa sovittiin hallituksen edustuksesta kesän kilpailuissa sekä kuultiin tilannekatsaus Rion olympialaisista.
Liiton toiminta ja talous: säästösuunnitelmassa on pysyttävä

Pääsihteeri raportoi hallitukselle liiton taloudellisesta tilanteesta. Tilanteessa ei ole mitään poikkeavaa. Säästösuunnitelmassa on pysyttävä.

Jäsentulokertymässä ollaan hiukan tulovirrassa jäljessä.

Pääsihteeri raportoi hallitukselle liiton toiminnan- ja tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksesta. Raportista ei ilmennyt mitään merkittävää. Alueiden kirjanpito on yhdistetty liittoon.Jäsenlajeja kehitetään

Hallituksen kokoukseen mennessä (16.5.) ratsastusseuran jäseniä oli 41 987. Green Card -jäseniä oli 2403. Lisävakuutuksen lunastaneiden määrä oli 6490.

Toukokuun jäsentilanne ei ole täysin vertailukelpoinen viime vuoden lukemiin, sillä vuonna 2015 jäsentilanne oli kartoitettu toukokuun lopussa.

Ratsastajainliitto toteutti vuonna 2015 laajan jäsen- ja harrastajatutkimuksen KPMG:n kanssa. Tutkimuksessa selviteltiin syitä siihen, miksi jäsenet ovat ratsastusseurojen ja niiden kautta liiton jäseniä ja miksi taasen osa harrastajista ei ole liittynyt jäseneksi. Tutkimuksen avulla tunnistettiin eri harrastajasegmenttejä sekä mietittiin keinoja jäsenpotentiaalin tavoittamiseksi.

Harrastamisen profiili on muuttunut: Nykyihminen haluaa harrastaa sitoutumatta yhdistystoimintaan, luonnossa liikkuminen ja hevosen kanssa ajanviettäminen ovat suurimmalle osalle harrastajista tärkeintä, kun taasen kilpailutoiminta ja tavoitteellinen valmentautuminen kiinnostavat vain muutamia. KPMG:n tutkimus osoitti myös, että harrastajien mielikuva Ratsastajainliitosta on kilpailukeskeinen.

Jäsenlajeja kehitetään parhaillaan KPMG:n tutkimuksen pohjalta. Kehitystyötä esitellään Ratsastajainliiton syyskokouksessa 20.11.Juhlavuosi 2017: Mahdollisuuksien hevonen -teema esillä koko hevosalalla

Vuonna 2017 juhlitaan 100-vuotiasta itsenäistä Suomea sekä 110-vuotiaaksi ehtinyttä suomenhevosen kantakirjaa. Juhlavuonna järjestetään useita hevosaiheisia tapahtumia.

Suomenhevonen on vahvasti esillä hevosalan järjestöjen Mahdollisuuksien hevonen -hankkeen juhlavuoden ohjelmassa. Hankkeen tavoitteena on järjestää ensi vuoden aikana 1000 hevosaiheista tapahtumaa ympäri Suomea. Tarkoituksena on kertoa suomenhevosen merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa ennen, nyt ja tulevaisuudessa sekä tuoda hevoset talleilta kylille.

Päätapahtuma CityHorse (”Hevoset Kaivarissa”) järjestetään Helsingin Kaivopuistossa 20.–21.5. Kaksipäiväinen tapahtuma on suunnattu koko perheelle. Ohjelmassa on luvassa lajinäytöksiä, talutusratsastusta, kärryajelua, expoalue, hevostavaroiden kirpputori sekä lähialueen tallien, seurojen sekä hevosalan järjestöjen esittelyjä. Tapahtumaan on suunnitteilla myös ravikilpailuja suomenhevosilla.

Pääsihteeri raportoi hallitukselle käytännön järjestelyistä. Aluetapahtumat ja paikalliset tempaukset vievät teemaa läpi Suomen. Hevosalan toimijoita, harrastajia, yhdistyksiä ja yhteisöjä kannustetaan kertomaan laajasti hevosesta yhteiskunnassa. Tapahtumien järjestämiseen voi hakea rahoitusta alueellisen Suomi 100 -ohjelmarahoituksen kautta maakuntien liitosta. Paikallisiin ja alueellisiin tapahtumiin voi hakea myös Leader-rahoitusta.

Lisätietoja: http://suomifinland100.fi/project/mahdollisuuksien-hevonenMuuttuva urheilumaailma: valtakunnallinen olympiaorganisaatio perusteilla

Suomen Olympiakomitea ja Valo fuusioidaan yhdeksi organisaatioksi. Fuusiota esitellään Olympiakomitean valtuuskunnassa 27.4. ja Valon kevätkokouksessa 25.5. Fuusiosta päätetään ylimääräisissä vuosikokouksissa kesäkuussa 2016. Valtakunnallinen olympiaorganisaatio aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta alkaen. Muutoksella halutaan selkeyttää suomalaisen liikunnan ja urheilun rakennetta suuren yleisön ja seuratoimijoiden keskuudessa.

Valtakunnallisen olympiaorganisaation lisäksi muodostetaan alueellisia olympiaorganisaatiota, joiden toiminnan runko muodostuu nykyisten aluejärjestöjen ja Urheiluakatemioiden toiminnasta. Valtakunnallisella ja alueellisilla olympiaorganisaatioilla tulee olemaan yhteinen ohjausjärjestelmä.
URHEILUASIAT


Hallituksen edustus kesän kilpailuissa

Päätettiin hallituksen ja toimiston edustuksesta kesän kilpailuissa.

GP-sarja:
o 5.-8.5. Järvenpää; Fred Sundwall ja Antti Linna
o 27.–29.5. Ypäjä; Laura Airaksinen
o 17.–19.6. Tampere; Sofia Vikman
o 14–17.7. Salo; Antti Linna ja Fred Sundwall
o 27.–31.7. Hanko; Fred Sundwall
o 9.-11.9. finaali, Helsinki; Laura Airaksinen ja Fred Sundwall


SM-kisat, sen/nuo:
o 25.–28.8. Tuuri, este; Carina Nyholm
o 29.6.–2.7. Ypäjä, kenttä; Pirkko Herd ja Laura Airaksinen
o 18.–21.8. Ypäjä, koulu; Pirkko Herd


KV-kisat:
o PM p,j,n Ypäjä 29.6.-3.7. este, koulu; Marjukka Manninen ja Laura Airaksinen
o 8.-10.7. Sipoo, valjakko; Fred Sundwall
o 29.6.–3.7. Ypäjä, lännen; Pirkko Herd, Marjukka Manninen ja Laura Airaksinen


Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut:
o 29.–31.7. Kuopio; Carina NyholmKurinpitoasiat
Hallitukselle annettiin tiedoksi annetut rangaistukset:

o Jussi Ala-Krekola, keltainen kortti, epäurheilijamainen käytös
o Manuel Vasconcelos E Sousa, keltainen kortti, hevosen sopimaton kohtelu
o Hannu Vähämäki, keltainen kortti, epäurheilijamainen käytös


MUUT URHEILUASIAT:


o Hallitukselle annettiin tiedoksi urheilujohtajan raportti FEI Sports Forumista 4.-5.4. Foorumissa käsiteltiin mm. toimihenkilöiden urapolkua, ratsastuksen tulevaisuutta olympialajina sekä sääntömuutosehdotuksia.

o Rion valmistelut etenevät. Urheilujohtaja on mukana Olympiakomitean Rion lajijohdon valmistautumisleirillä 17.–18.5. Viimeinen takaraja Rion ilmoittautumiselle on 18.7.SEURA- JA TALLIPALVELUT

Kysely hevosen hyvinvoinnista ja hevostaidoista
Ratsastajainliitolla on parhaillaan käynnissä kysely hevosen hyvinvoinnista ja hevostaidoista. Kysely on suunnattu kaikille hevosten parissa toimiville. Kysely toteutetaan osana opinnäytetyöprojektia yhteistyössä HAMK:n hevosagrologiopiskelija Hanna Tainan kanssa. Kyselystä saatuja tieto-ja hyödynnetään opinnäytetyön lisäksi Ratsastajainliiton seura- ja tallipalveluiden johtoryhmässä.

Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/kysely_hevosen_hyvinvoinnista_ja_hevostaidoista


MUUT ASIAT:o Ratsastajainliiton Reilu Peli -työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 27.5. Kokouksessa käsitellään mm. valmistuvaa Reilun Pelin käsikirjaa.

o Pääsihteeri ja seurapalvelupäällikkö osallistuivat Pohjoismaiden liittojen tapaamiseen 27.–28.4. Kokouksessa käsiteltiin hevosen hyvinvointia, lajin eettisyyttä sekä muuttuvia kypärästandardeja.

o Ratsastajainliiton tallipäällikkö Kielo Kestinmäki nimettiin liiton edustajaksi hevostalouden ammatti- ja erikoisammattitutkintojen uudistamisen työryhmään.

o Hyvä hallintotapa -työryhmä on kokoontunut säännöllisesti organisaation toimintaohjeen päivitystyön merkeissä.

o Liiton jäsenrekisteriä ja Kipaa kehitetään. Asiasta päätetään hallituksen kesäkuun kokouksessa.

o Valituslautakunnan kokoonpanoa ei täydennetty kevätkokouksessa. Uusi valituslautakunta valitaan syyskokouksessa 20.11.


ILMOITUSASIATEdunvalvonta, lausunnot ja lausuntopyynnöt

Ratsastajainliitto on antanut lausunnon Iitin kunnalle louhoksen perustamisesta tallin läheisyyteen.

Ansiomerkkien myöntäminen
Myönnettiin Laitilan Ratsastajat ry:n hakemuksesta pronssinen ansiomerkki Mervi Jaakolalle.


Kokoukset, seminaarit ja edustustehtävät

o Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistyksen edustaja Hevosopisto Oy:n yhtiökokoukseen, Ypäjä 20.5.2016: pääsihteeri osallistuu kokoukseen.

o Valo ry:n kevätkokous, Helsinki 25.5.2016: seurapalvelupäällikkö osallistuu kokoukseen.

o Hippolis ry:n vuosikokous, Helsinki 26.5.2016: pääsihteeri osallistuu kokoukseen.Uudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoon


Uusi jäsenseura:

Espoon Ratsastajat ry – Esbo Ryttare rf, Etelä-Suomi

Uudet jäsentallit:
o Auroosa Oy, Hevosavusteiset palvelut, Lounais-Suomi
o Hyvikkälän Ratsutalli, harrastetalli, Häme
o Hyvinvointitalli Ilo Elää, hevosavusteiset palvelut, Etelä-Suomi
o Kiviojan Ponitalli, ratsastuskoulu, Kaakkois-Suomi
o Polleparkki, yksityistalli, Keski-Suomi
o Ponitaivas Jokimaa, ratsastuskoulu, Häme
o Ratsastuskeskus Ilo, ratsastuskoulu, Itä-Suomi
o Ratsastus ja Vikellys Rasipelto, harrastetalli, Keski-Suomi
o Someron Hevosharrastekeskus, ratsastuskoulu, Lounais-Suomi
o T:mi Hevostoiminta Balanssi, hevosavusteiset palvelut, Itä-Suomi
o Vuonohevostalli Rajavaellus, hevosavusteiset palvelut, Kaakkois-Suomi

Jäsentallin nimenmuutos:
Okeroisten Tallin ratsastuskoulu, ratsastuskoulu, Häme (entinen nimi: Aktiivi- ja maneesitalli Okeroinen)


Lopettavat/lepäävät seurat ja tallit ja mahdolliset erottamiset

Toimintansa lopettaneet jäsentallit:
o Sorsasalon Ratsastuskoulu, ratsastuskoulu, Itä-Suomi
o Enäjärven Hevostila, harrastetalli, Lounais-SuomiVahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet

o Lindholm Julanda, ÅHSF, esteratamestari C
o Heikinheimo Nina, HRC, estestewardi
o Kivi Heidi-Maria, TT, estetaitotuomari B
o Mattila Satu, MRS, estetaitotuomari B
o Saari Anna, Varsa, estetaitotuomari B
o Hämäläinen Marketta, Hurma, estetuomari
o Niemelä Kristiina, JoRa, estetuomari
o Peltola Jani, LavRa, estetuomari
o Björklöf Nan, HSH, estetuomari C-PJ
o Haapavuori Timo, TARI, estetuomari C-PJ
o Okkonen Marianne, PiRat, koulutuomari V
o Kiuttu Hanne-Mari, TS Ratu, koulutuomari, taso IIK
o Haukka Satu, VUR, koulutuomari, taso V
o Jukkara Stina, KRC, koulutuomari, taso V
o Kivi Heidi-Maria, TT, koulutuomari, taso V
o Koski Sanna, RCM, koulutuomari, taso V
o Luostarinen Milja, TRS, koulutuomari, taso V
o Mennala Katri, KoRa, koulutuomari, taso V
o Pekkala Oona, KaRa, koulutuomari, taso V
o Reponen Laura, ValRa, koulutuomari, taso V
o Seppänen Jaana, SuoVaRi, koulutuomari, taso V
o Somervuori Heidi, K-HR, koulutuomari, taso V
o Särösalmi Noora, Koi-Rat, koulutuomari, taso V
o Tuorilainen Outi, PiveRa, koulutuomari, taso V
o Ursin Susanne, PPR, koulutuomari, taso V
o Vainikainen Tiina, ITR, koulutuomari, taso V
o Runsala Mari, Jteam, stewardi
o Orelma-Törmänen, OR, steward, FEI (kenttä)
o Tarkkala Tiina, ImRa, valmentaja, ammattitutkinto
o Kuisma Auli, TRS, valmentaja, taso I
o Paananen Anna-Mari, SuoVaRi, valmentaja, taso I
o Turku Charlotta, V-NR, valmentaja, taso I
o Valkonen Mari, Power, valmentaja, taso I
o Räisänen Riika, LoiRa, valmentaja, taso I
o Valli Nina, SR, valmentaja, taso II (este, koulu)
o Pekkala Oona, KaRa, vikellysjuoksuttaja
o Saarela Iisa, OR, vikellysjuoksuttaja
o Hentunen Venla, TRS, vikellysjuoksuttajaHallitus kokoontuu seuraavan kerran kesäkuussa
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Helsingissä, Valo-talossa, keskiviikkona 15.6. klo 14.00 alkaen.

Hallituksen kokousaikataulu on esillä liiton nettisivuilla: http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitusKokouksessa läsnä: Laura Airaksinen, pj, Pirkko Herd, Marjukka Manninen, Carina Nyholm ja Sofia Vikman

Poissa: Antti Linna ja Johanna Örndahl

Toimiston edustajat: Fred Sundwall ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)

Suunnittelukokouksessa myös läsnä: Satu Myllykangas (aluetoiminnan puheenjohtaja) ja Eero Simojoki (urheilun linjajohtaja 1.9. alkaen)