SRL

Kerro kaverille:
02.09.2015


Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 6/2015Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui suunnittelupäivän merkeissä Helsingissä keskiviikkona 26.8.

Kokouksessa käsiteltiin liiton toimintaa ja taloutta vuonna 2016. Ensi vuodelle on luvassa suuria rakenteellisia muutoksia. Uudistuva valmennusjärjestelmä vaatii resurssien uudelleen jakamista. Toimiston organisaatiota, tehtäviä ja vastuita, möyhitään. 365-ajattelu linjaa jatkossa koko urheilutoimintaa.

Työ yhdenvertaisuuden ja Reilun Pelin edistämiseksi etenee. Kesällä toteutettu Reilun Pelin kysely on käynnissä elokuun loppuun.
Vuoden 2016 toiminnan ja talouden suunnittelu käynnissä, muutoksen tuulia ilmassa

Pääsihteeri selvensi hallituksen liiton taloudellista tilannetta. Alustava ennuste vuodesta 2015 on tehty ja se on budjetin mukainen. Kilpailulupien määrä on kasvanut, starttimaksut ovat puolestaan vähentyneet. Vuoden 2015 ennuste tarkennetaan hallituksen lokakuun kokoukseen mennessä.

Liiton vuoden 2016 toiminnan osalta on luvassa isoja muutoksia. Hallitus uudistaa liiton urheilutoimintaa 365-ajattelun ympärille. Uudistuva valmennusjärjestelmä, aluevalmennus ja Talent Program vaativat jatkossa selkeämmän vastuuhenkilön. Toimenkuvia muokataan liiton toimistossa. Uudistuksen taustalla ovat Kari Niemi-Nikkolan ja Jorma Vertaisen laatimat kattavat analyysit liiton urheilutoiminnasta. Muutostyö käynnistetään syksyllä, ja ne astuvat voimaan viimeistään 1.1.2016 alkaen.

Valtionavun hakeminen aikaistuu kuukaudella. OKM:n toiminta-avustusta pitää hakea 30.9. mennessä. Valtakunnallisten lajiliittojen arviointi koostuu määrä- ja laatuarvioinnista. Lajiliittojen arviointiperusteiden painotukset vuonna 2016 ovat suuntaa-antavasti:

o Harrasteliikunta (55 %)
o Huippu-urheilu (25 %)
o Järjestö- ja seuratoiminta (20 %)


Uusia valtionavustuksen määrän harkintaperusteita ovat Suomea sitovien kansainvälisten säännösten noudattaminen sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen.

Liiton vuoden 2016 budjetti on parhaillaan työn alla. Liiton hallitus ei esitä maksujen korotuksia syyskokoukselle. Budjetin kokoaminen ensi vuodelle on kuitenkin haastavaa. Yhtenä suunnitelmana on muuttaa E-lupa maksulliseksi. Toiminnasta pitää joka tapauksessa leikata. Olympiavuosi ei tuo liitolle niin paljon kustannuksia kuin EM-kilpailut tänä vuonna.

Liiton toimintasuunnitelman työstö alkaa heti valtionapuhakemuksen jälkeen. Alueiden toimintasuunnitelmat liitetään osaksi liiton kokonaistoimintasuunnitelmaa. Syyskokousmateriaali postitetaan jäsenistölle 5.11. Aineisto julkaistaan samana päivänä liiton nettisivuilla.
KPMG tutkii liiton harrastaja- ja jäsenprofiilia

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 43 717 (2014: 44 043). Green Card -jäseniä oli 2789 (2829). Lisävakuutuksen lunastaneiden määrä oli 6592 (6326).

Ratsastajainliitto on aloittanut laajan harrastajatutkimuksen KPMG:n johdolla. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa SRL:n jäsenten harrastajasegmentit ja -profiilit sekä muodostaa näkemys siitä, miksi 120 000 ratsastusta harrastavaa ei ole liittynyt jäseneksi. Tutkimuksen avulla selvitellään liittymisen esteitä sekä kartoitetaan palvelujen kehittämistarpeita. Ratsastusharrastuksen kiinnostavuutta ja harrastajalukumääriä selvitellään valtakunnallisesti.
URHEILUASIAT:Kurinpitoasiat

Hallitukselle annettiin tiedoksi kilpailuissa annetut rangaistukset:

o Haijanen Sari, keltainen kortti, jatkoi radan maaliin asti kolmen (3) selvän kiellon jälkeen.
o Kivelä Helena, keltainen kortti, vaarallinen ratsastus. Jatkoi suoritusta kolmen selvän kiellon jälkeen.
o Norhio Elsi, keltainen kortti, maastoradan jatkaminen selkeän 3 kiellon jälkeen, pykälät 424.1 ja 424.2.
o Rautava Eveliina, keltainen kortti, maastoradan jatkaminen selkeän 3 kiellon jälkeen, pykälät 424.1 ja 424.2.
o Sund Amanda, keltainen kortti, vaarallinen ratsastus. Jatkoi ratsastusta kolmen selvän kiellon jälkeen.

Kurinpitolautakunnassa on käsittelyssä kolme tapausta. Matkaratsastukseen liittyvät valitukset on käsitelty.

Tiivistelmät kurinpitolautakunnan ratkaisuista julkaistaan liiton nettisivuilla: http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/jaostot_ja_valiokunnat/kurinpitovaliokunta
MUUT URHEILUASIAT LYHYESTI:


o Vahvistettiin vammaisratsastuksen rankingpisteet.

o Hyväksyttiin Ratsastuskeskus Aino (Movela Oy:n aputoiminimi) liiton yhteisöjäseneksi ja kilpailunjärjestäjäksi.

o Vahvistettiin sääntövaliokunnan vammaisratsastuksen edustajaksi Eeva Kaartinen.
MUUT ASIAT:


o Ratsastuksen Reilu Peli -kysely on käynnissä elokuun loppuun. Kyselyyn on vastannut lähes 2000 jäsentä. Lisätietoja Reilu Peli -työstä: www.ratsastus.fi/reilu_peli
ILMOITUSASIAT


Lausunnot ja lausuntopyynnöt
Ratsastajainliitto antaa lausunnon hevoseläinten tunnistamisesta.


Juhlivat yhteisöt, seurat ja henkilöt

o Riihimäen Ratsastajat ry:n 80-vuotisjuhlat 19.9.2015. Pääsihteeri ja urheilujohtaja osallistuvat juhlallisuuksiin.


Kokoukset, seminaarit ja edustustehtävät
o Päätettiin hallituksen edustuksesta alueiden syyskokouksissa.
ILMOITUSASIAT


Uudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoon


Uudet jäsentallit:
o Harakkamäen talli, ratsastuskoulu, Lounais-Suomi
o Siirilän Ratsastuskeskus, ratsastuskoulu, Pohjanmaa
o Pirkkalan Ratsastuskoulu, ratsastuskoulu, Häme
o Pomppivan Ponin Ratsutila, harrastetalli, Kaakkois-Suomi
o Trans Horses Ky, ratsastuskoulu, Etelä-Suomi


Jäsentallien luokituksen vaihdos:
o Haukankallion Ratsastuskeskus, Etelä-Suomi, muutos harrastetallista vaellustalliksi
o Stallet Wild West, Pohjanmaa, muutos harrastetallista vaellustalliksi


Jäsenseuran nimenmuutos:

Lopen Uupuneet Ratsastajat ry, Etelä-Suomi (entinen nimi: Lopen Urheiluratsastajat ry)Lopettavat/lepäävät seurat ja tallit


Toimintansa lopettaneet jäsentallit:

o Kaipion tila, harrastetalli, Keski-Suomi
o Kuusimäen talli, harrastetalli, Etelä-Suomi
o Myllymäen Talli, harrastetalli, Pohjanmaa
o Suomatkan Ratsastuskoulu, ratsastuskoulu, Häme
o Terhin talli/Aura, harrastetalli, Lounais-Suomi


Jäsenyytensä irtisanova jäsentalli:

Vaasan Hubertuksen Ratsastuskoulu, ratsastuskoulu, PohjanmaaVahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet

o Hyrsky Johannes, KRG, C-PJ-estetuomari
o Lehto Tuija, LOR, C-PJ-estetuomari
o Nuopponen Hanna-Mari, SVR, C-PJ-estetuomari
o Ihatsu Elina, E-KR, esteratamestari C
o Kröger Sanna, GoR, esteratamestari C
o Matilainen Laura, PRP-72, esteratamestari C
o Makkonen Kirsti, KuoR, estestewardi
o Nyqvist Krista, IMRA, estetaitotuomari B
o Arlander Helena, PR-BR, estetuomari
o Herranen Marika, SRC, estetuomari
o Immonen Alexandra, LoR, estetuomari
o Lehto Karoliina, TR, estetuomari
o Rantala Sanni, TAVA, estetuomari
o Tikkala Sini, SRS, estetuomari
o Valo Emmi, PIR, estetuomari
o Moilanen Marjo, ToRa, kenttästewardi
o Makkonen Kirsti, KuoR, koulustewardi
o Taskinen Birgitta, ABC, koulustewardi
o Vorne Tiiu, TRS, koulustewardi
o Björs Marko, DTT, koulutuomari, taso IIK
o Oila Mari, HR, koulutuomari, taso IIK
o Koivisto Merja, LR, koulutuomari, taso IVK
o Rautiainen Essi-Lotta, SvR, koulutuomari, taso IVK
o Rientonen Pilvi, DC, koulutuomari, taso IVK
o Talvi Outi, Hubs, koulutuomari, taso IVK
o Hietala Katri, VESRA, matkaratsastusstewardi
o Syrjänpää Mira, SuMaRa, matkaratsastustuomari
o Mäkinen Katariina, LuSar, stewardi
o Rasimus Taru, SRS, stewardi
o Väyrynen-Kunnas Mari, SIHY, valmentaja, ammattitutkinto
o Haataja Kati, OR, valmentaja, taso I
o Kainulainen Maria, RCR, valmentaja, taso I
o Mäntsälä Noora, MaRa, valmentaja, taso I
o Puronsuu Suvi, ÄseRa, valmentaja, taso I
o Tamminen Amanda, EER, valmentaja, taso I
o Toivola Aira, SUORA, valmentaja, taso I
o Välimäki Lotta, Satura, valmentaja, taso I
o Honkanen Kati, RHR, valmentaja, taso I
o Kaartinen Eeva, TaRs, vammaisratsastustuomari, FEI (3*)
o Manninen Marjukka, ABC, vammaisratsastustuomari, FEI (3*)Hallituksen seuraava kokous syyskuussa
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Helsingissä keskiviikkona 23.9. klo 14.30.

Syksyn kokouspäivämäärät on julkaistu liiton nettisivuilla: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitus
Kokouksessa läsnä: Laura Airaksinen, pj, Susanna Kallioinen, Osmo Metsälä, Carina Nyholm, Sofia Vikman ja Johanna Örndahl

Poissa: Antti Linna

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Aki Ylänne ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)

Suunnittelukokouksessa myös läsnä: Satu Myllykangas (alueiden puheenjohtajisto) ja Jussi Nikander (KPMG)