SRL

Kerro kaverille:
30.09.2015Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 7/2015Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui Helsingissä keskiviikkona 23.9.

Kokouksessa jatkettiin ensi vuoden toiminnan ja talouden suunnittelua. Liiton Reilu Peli -työ on avainasemassa. Kesällä toteutettu Reilun Pelin kysely antoi hyviä suuntaviivoja toiminnan kehittämiseksi.

Hevosen hyvinvoinnin teemavuosi 2016 käynnistettiin koulutusillan merkeissä täydelle salille. Vuoden alusta julkaistaan uusi Hyvinvointitalli -luokitus. Vuonna 2016 toteutetaan myös laaja turvallisuuskampanja.
Vuoden 2016 toiminnan ja talouden suunnittelu jatkuu
Pääsihteeri selvensi hallitukselle liiton vuoden 2015 tulosta. Kilpailukausi on päättymäisillään. Kilpailutoiminnan kuluja on tässä vaiheessa paljon.

Kilpailulupien suhteen liitto on budjetissa. Starttimaksut ovat vähentyneet, mikä vaikuttaa hiukan kokonaisbudjettiin. Urheilupuolen osalta tarkastetaan vielä kokonaisuutta.
Liiton likviditeetti on edelleen hyvä. Liiton yhteistyökumppaneiden osalta edetään myös budjetin mukaisesti. Vuoden 2015 ennuste tarkentuu hallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä.

Liiton vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelma on myös työn alla. Säästötoimia jatketaan. Ratsastajainliiton kevätkokousviikonlopun Ratsastusgaala siirretään säästösyistä syyskokousviikonloppuun, Urheilufoorumin yhteyteen. Liiton kevätkokous pidetään Lappeenrannan sijaan Helsingissä 24.4.2016.

Säästökohteiden suunnittelua jatketaan hallituksen lokakuun kokouksessa.Jäsentilanne pysynyt vakaana

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 44 459 (2014: 44 858). Green Card -jäseniä oli 2910 (2940). Lisävakuutuksen lunastaneiden määrä oli 6672 (6401).Reilu Peli liiton toiminnassa

Ratsastajainliitto toteutti jäsenistölle kesällä 2015 laajan Reiluun Peliin liittyvän kyselyn Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijan kanssa.

Reilu Peli -kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 1707 kpl. Yhteydenottoa kaipasi 110 henkilöä. Kyselyyn vastasi kattavasti ratsastuksen harrastajat, kilpailijat, toimihenkilöt ja hevosenomistajat. Ikäjakauma oli myös monipuolinen.

Kysely antoi konkreettisia kehitysideoita toiminnan suunnitteluun. Kiusaaminen, seksuaalinen ahdistelu, ilkivalta, eristäminen ryhmästä nousivat epäkohtina esille. Yhteydenottojen myötä saadaan selkeämpi käsitys ruohonjuuritason haasteista. Työryhmä toteuttaa yhteydenotot syksyn aikana. Työssä konsultoidaan eri asiantuntijoita. Reilu Peli -työryhmä on mm. sopinut yhteistyöstä ja yhteisistä koulutuksista Tyttöjen Talon seksuaalista väkivaltaa vastustavasta työstä vastaavien asiantuntijoiden kanssa.

Työ jatkuu kyselyn tarkemmalla analyysilla, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman sekä Reilu Peli -käsikirjan laadinnalla. Liikuntaa edistäviltä järjestöiltä edellytetään yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa oman toimintansa osalta. Suunnitelman tulee olla valmis vuoden 2017 alkuun mennessä.


Hallitus vahvisti Reilu Peli -työryhmän esityksen toimenpiteistä työn etenemiseksi:

o Liiton nettisivuille lisätään palautelaatikko/yhteydenottolomake, johon voi jatkossakin esittää Reiluun Peliin liittyviä kysymyksiä.

o Liiton toimistolle nimetään Reilu Peli -yhteyshenkilö. Nina Kaipio nimettiin toimiston vastuuhenkilöksi. Susanna Kallioinen jatkaa hallituksen Reilu Peli -vastuuhenkilönä.

o Reilu Peli -työryhmä toimii jatkossakin asiantuntijayksikkönä mahdollisten ongelma-tilanteiden selvittämiseksi.

Hallitus päätti lisäksi, että Ratsastusvalmentajien klubi, Equestrian Trainers Finland, valitsee oman edustajansa Reilu Peli -työryhmään.


Lisätietoja ratsastuksen Reilu Peli -työstä: http://www.ratsastus.fi/reilu_peli
URHEILUASIAT:


Kurinpitoasiat

Hallitukselle annettiin tiedoksi kilpailuissa annetut rangaistukset:

o Kaidankangas Saija, keltainen kortti, ei käynyt esittämässä hevosta eläinlääkärille hylkäyksen jälkeen.


o Koivula Laura, keltainen kortti, hyppäsi kolmannen kiellon jälkeen.


o Komulainen Antti, keltainen kortti, sääntörikkomus (maksamaton vuosimaksu), hevosen sopimaton kohtelu.


o Tardiveau Hanna, keltainen kortti, hevosen sopimaton kohtelu.


Lisäksi alaikäinen ratsastaja on saanut keltaisen kortin kiroilusta hevostarkastuksessa.

Hallituksen kokoustiedotteessa alaikäisten nimitietoja ei julkaista, ellei urheilija ole osallistunut kansainväliseen kilpailuun tai kotimaan mestaruuskilpailuun. Kurinpitoasiat julkistetaan, kun valitusaika on kulunut umpeen ja asian käsittely on saatu kokonaan päätökseen.Tilannekatsaus Ride My Horse -hankkeeseen
Urheilujohtaja raportoi hallitukselle Ride My Horse -hankkeen etenemisestä. Ratsuttaja- ja nuorten hevosten kouluttajalista on julkaistu liiton sivuilla. Ratsastajien ja hevosenomistajien yhteystietoja on myös koottu yhteen. EM-kilpailujen ratsastajille ja hevosenomistajille lähettiin kuvakollaasit kiitoksena kilpailuista. Suunnitteilla on myös kysely kasvattajille, hevosenomistajille ja ratsastajille.

Ride My Horse -hankkeen näkyvyyteen panostetaan jatkossa. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Anneli Yrjö-Koskinen.

Lisätietoja hankkeesta: http://www.ratsastus.fi/ridemyhorseMUUT URHEILUASIAT:


o Vahvistettiin, että Loimaan Urheiluratsastajat ry (Loimura) järjestää valjakkoajon SM-kilpailut ensi vuonna.


o Kilpailujärjestelmäuudistuksen työryhmä kokoontui 14.9. Työryhmä esittää hallitukselle, että kilpailuluokat nimettäisiin jatkossa tasojen mukaan. Komiteat työstävät edelleen asiaa.


o Hyväksyttiin uusi toimihenkilöluokka, V-koulutuomari, jonka kouluratsastuskomitea on käsitellyt. Koulutuomarikurssi V antaa oikeudet ratsastuksenopettajille ja master-ratsastuksenopettajille toimia koulutuomarina helpoissa luokissa kaikilla kilpailutasolla.


o Urheilujohtaja esitteli hallitukselle tulosraportin vuoden 2015 arvokilpailuista sekä arvioi alustavasti Rion kvaalitilannetta. Vuoden 2015 tulosraportti ja päivitetty antidopingohjelma lähetetään valtionavustushakemuksen yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriölle.
SEURA- JA TALLIPALVELUT:
Hyväntekeväisyyshankkeen syyskausi alkanut

Ratsastajainliiton hyväntekeväisyyshankkeen syyskausi on lähtenyt hienosti liikkeelle. Mukana toteuttamassa hanketta on 22 liiton jäsenseuraa ja -tallia ympäri Suomen. Uutena syksyn hankkeessa on kuntayhteistyö, jota pilotoidaan Pohjois-Suomessa.

Syyskauden myötä kaiken kaikkiaan yli 50 lasta ja nuorta pääsee ratsastuksen alkeiskurssille. Hyväntekeväisyyshanke on nostanut ratsaille jo yli 200 lasta ja nuorta. Liiton vuodelle 2016 asetettu tavoite 300 lapsen ja nuoren alkeiskurssista toteutunee jo keväällä.

Hanke on saanut myös lukuisia lahjoituksia, tuoreimpana lippuja Helsinki International Porsche Horse Show’hun.

Lisätietoja hankkeesta: http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorisopilottiSeura- ja talliristeily lokakuussa

Ratsastajainliitto järjestää seuratoimijoille ja talliyrittäjille suunnatun yhteisen (Helsinki-Tukholma-Helsinki) seminaariristeilyn 2.–4.10. Risteilyn seminaariaiheina ovat mm. seura- ja talliyhteistyö, valmentautuminen ratsastuskoululaisena sekä hyvinvoiva ihminen, hevonen ja yhteisö. Luvassa myös jäsensihteerikoulutusta, nähtävyyskierros Tukholmassa ja halukkaille ohjattua oheisliikuntaa.

Hallituksen puheenjohtaja, Susanna Kallioinen ja Carina Nyholm osallistuvat risteilylle.

Lisätietoja risteilystä: www.ratsastus.fi/EnrolmentClient/info.aspx?Key=A9E86209E648D865B4AF4B8304550DA8Nuorisotoiminnan strategia työn alla

Ratsastajainliiton Nuoret Päättäjät -ryhmä on vuoden 2015 aikana laatinut liiton nuorisotoimin-nalle strategian, ”Nuorten äänellä 2020”. Strategia pohjautuu Ratsastajainliiton Kaviouralla-strategiaan sekä nuorisotoiminnassa esiin nousseisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Strategiatyön aikana on kerätty mielipiteitä ja näkemyksiä lajin parista eri toimijoilta, lapsilta ja nuorilta sekä haettu ideoita myös muilta lajeilta. Visiona eli nuorten tulevaisuudenkuvana on: "Ratsastuksen ytimessä on hevonen, joka innostaa ja yhdistää. Ratsastusyhteisössä jokaisella nuorella on mahdollisuus kokeilla, osallistua ja vaikuttaa."

Strategiatyötä esitellään liiton seura- ja talliristeilyllä. Strategia valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoja: http://nuoretpaattajat.blogspot.fi/2015/09/nuorten-aanella-2020.htmlHevosen hyvinvointi -koulutuskiertue starttasi

Ratsastajainliiton yhteistyö Tuire Kaimion, Minna Tallbergin, Mintti Rautioahon ja Anna Kilpeläisen sekä Animagi -ketjun kanssa käynnistyi hevosen hyvinvointi -koulutusillan myötä 22.9. Paikalla hevosen hyvinvointia koskevassa koulutustilaisuudessa oli 140 aiheesta kiinnostunutta.
Koulutus jatkuu alueellisena Hevosen hyvinvointi -kiertueena, jota toteutetaan liiton alueilla syksyllä ja hevosen hyvinvoinnin teemavuonna 2016.

Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/hevosen_hyvinvointi_-koulutusilta_avasi_ratsastajainliiton_teemavuoden
Uusi Hyvinvointitalli -luokitus tulossa ensi vuonna

Vuoden 2016 alussa julkaistaan uusi talliluokitus, Hyvinvointitalli. Hyvinvointitalli tai toimija tallissa tarjoaa hevosavusteisia palveluja joko harrastamiseen, hyvinvointiin, kuntoutukseen tai terapiaan.

Hallitukselle esiteltiin luokituksen alustavaa kriteeristöä. Työ jatkuu ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Hyvinvointitalli on vielä tässä vaiheessa työnimi.Turvallisuuskampanja 2016

Ratsastajainliitto toteuttaa laajan turvallisuutta käsittelevän kampanjan yhdessä Hippos-lehden, LähiTapiolan ja Horzen kanssa. Kampanjan keulakuvana toimii Saara Auvinen.

Ratsastuskypäriltä vaaditaan jatkossa aiempaa suurempaa turvallisuutta. EU-komission uusi standardi edellyttää parempaa suojaa kuin aiemmin käytössä olleet standardit. Kypärän tulee kestää, mikäli hevonen kaatuu tai astuu kypärän päälle. Uusien standardien mukaisten kypärien käyttövaatimus astuu voimaan vuoden 2017 alusta.

Horzen kanssa tarjotaan jäsenistölle jäsenetuna kypärän vaihto -kampanjaa. Asiasta tiedotetaan Hippos-lehdessä.

Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/ratsastuskyparille_tulossa_uusi_standardi
MUUT ASIAT:


o Ratsastajainliiton syyskokous järjestetään 22.11. Vaalivaliokunnan hakuilmoitus ehdokkaista hallituksen jäseniksi on julkaistu liiton nettisivuilla. Haku hallitukseen päättyy 25.10.

Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/srl_n_vaalivaliokunta_tiedottaa_haku_ratsastajainliiton_hallitukseen


o Hippolis on hakenut mukaan Suomi 100 -ohjelmaan Mahdollisuuksien hevonen - hevonen suomalaisessa yhteiskunnassa juhlavuonna 2017 -hankkeella. Hanke juhlistaa 110- vuotiasta suomenhevosta ja viestii hevosalan yhteiskunnallisesta merkityksestä. Ratsastajainliitto ja Suomen Hippos ja muut hevosalan toimijat ovat mukana suunnittelutyössä.
ILMOITUSASIAT


Edunvalvonta, lausunnot ja lausuntopyynnöt

Ratsastajainliitto on antanut lausunnon hevoseläinten tunnistamisesta.

Hallitukselle annettiin tiedoksi uusi nitraattiasetus hevostallien kuivikelannan varastoinnin osalta. Lisätietoja: http://www.hippolis.fi/hippolis/hippolis_tiedottaa?newsid=2079Ansiomerkkien myöntämineno Myönnettiin Helsingin Ratsastajat ry:n hakemuksesta pronssinen ansiomerkki Nina Heikinheimolle.o Myönnettiin Korsholms Sportryttare rf:n hakemuksesta pronssiset ansiomerkit Pirjo Laaksoselle, Monica Sirén-Auralle, Tove Söderholmille ja Elina Westerlundille.o Myönnettiin Lahnuksen Ratsastajat ry:n hakemuksesta hopeinen ansiomerkki Anneli Kivelälle.o Myönnettiin Riihimäen Ratsastajat ry:n hakemuksesta hopeiset ansiomerkit Markku Pullille, Iiris Viialalle ja Sirpa Viialalle.o Päätettiin esittää syyskokoukselle Pohjanmaan Ratsastusjaoston ehdotuksesta, että Anu Tuomelle myönnetään kultainen ansiomerkki.
Juhlivat yhteisöt, seurat ja henkilöt


o Helsingin Ratsastajat ry:n 85-vuotisjuhlat 3.10.2015. Johanna Örndahl osallistuu juhliin.
Kokoukset, seminaarit ja edustustehtävät


o Valon ja Olympiakomitean sääntömääräiset kokoukset 27.11. Pääsihteeri osallistuu.


o Salpauksen hevosalan koulutuksen uuden maneesin avajaiset 17.10. Hämeen Ratsastusjaoston puheenjohtaja osallistuu tilaisuuteen liiton edustajana.
ILMOITUSASIAT


Uudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoon


Uudet jäsentallit:
o Mylverin tallit, harrastetalli, Lounais-Suomi
o Islanninhevostalli Baldur, harrastetalli, Lounais-Suomi

Uudet Laatutallit:
o Metsäkylän Ratsastuskeskus, ratsastuskoulu, Lounais-Suomi
o Ylirannan Ratsutila, ratsastuskoulu, Pohjois-Suomi

Lisätietoja Laatutalli -järjestelmästä: http://www.ratsastus.fi/tallien_laatuportaat


Jäsenseuran nimenmuutos:
Karelian Equestrian Team ry, Itä-Suomi (entinen nimi: Hevonkuusi Equestrian Team ry)


Jäsentallin nimenmuutos:

Espoonlahden Ratsastuskoulu Oy, ratsastuskoulu, Etelä-Suomi (entinen nimi: Lounaisrannikon Ratsastuskoulu)Vahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet

o Grafe Maja, VARSA, C-PJ-estetuomari
o Puumalainen Sini, ÄseRa, esteratamestari C
o Sinkkonen Riikka, JORA, esteratamestari C
o Orelma-Törmänen Susanne, OR, estestewardi
o Juntunen Suvi, KRS, estetuomari
o Varis Eija, JokeRa, koulustewardi
o Laitinen Teija, VaaRat, koulutuomari, taso IIIK
o Maunus-Tiihonen Minna, EKR, koulutuomari, taso IIIK
o Jaakola Mervi, LaRa, stewardi
o Savolainen Nina, OnRa, stewardi
o Viinikainen Jaana, TR, stewardi
o Suvanto Tuire, NaR, valjakkokoulutuomari
o Kärkkäinen Anna, YR, valmentaja, ammattitutkinto
o Korpikangas-Salonius Monika, HR, valmentaja, taso I
o Åberg Linda, SIHY, valmentaja, taso I
o Leinonen Heidi, JokeRa, vikellystuomari AHallituksen seuraava kokous lokakuussa
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Helsingissä keskiviikkona 21.10. klo 10.00 alkaen.

Syksyn kokouspäivämäärät on julkaistu liiton nettisivuilla: http://www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/hallitus
Kokouksessa läsnä: Laura Airaksinen, pj, Susanna Kallioinen, Antti Linna, Osmo Metsälä, Carina Nyholm, Sofia Vikman ja Johanna Örndahl

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Aki Ylänne ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)