SRL

Kerro kaverille:
26.11.2015

Ratsastajainliiton hallituksen päätöksiä 9/2015


Suomen Ratsastajainliiton hallitus kokoontui syyskokouksen alla Helsingissä perjantaina 20.11.

Kokouksessa valmistauduttiin syksyn kohokohtaan, Urheilufoorumiin ja syyskokoukseen, sekä kuultiin raportti kansainvälisen liiton vuosikokouksesta. Lajin tulevaisuus puhututtaa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

KPMG:n harrastajatutkimus on loppusuoralla. Mielikuva Ratsastajainliiton palveluista on kilpailukeskeinen. Urheilutoiminnan uudistusten jälkeen keskitytään seuraavaksi kehittämään harrastepuolta.


Vuoden 2016 toiminta ja talous: säästötoimia ja toiminnan kehitystä
Pääsihteeri selvensi hallitukselle liiton taloudellista tilannetta.

Pääsihteeri on tehnyt välitilinpäätöksen vuodesta 2015. Tulos muodostunee hieman alijäämäiseksi. Urheilun kustannukset ylittivät budjetoidun.

Tilanne yhteistyökumppaneiden suhteen on Suomen taloudelliseen tilaan nähden poikkeuksellisen hyvä. Pääsihteeriä kiitettiin ansiokkaasta varainhankinnasta.

Vuoden 2016 budjetti on laadittu 10 000 euroa ylijäämäiseksi. Yhteiskunnan taloudellinen tilanne vaikuttaa väistämättä myös liiton toimintaan.

Urheilupuolen organisaatiouudistus saatetaan maaliin vuoden loppuun mennessä. Urheilulle etsitään parhaillaan uutta linjajohtajaa, aluekoordinaattori Emmi Kupiainen siirtyy seura- ja tallipuolelta hoitamaan alueiden kilpailutoiminnan asioita, liiton kilpailupäällikkö Marian Seppälä siirtyy Hevosopiston palkkalistoille ja Hippoksen uusi päätoimittaja Jutta Koivula toimii jatkossa myös urheilun lajikoordinaattorina. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.1.2016.

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/valmennustoiminta_vahvistuu_ratsastajainliitossa_ja_hevosopistollaLoppuvuoden jäsentilanne, KPMG-tutkimuksesta eväitä jäsenpalveluiden kehittämiselle

Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 45 658 (2014: 46 194). Green Card -jäseniä oli 3017 (3056). Lisävakuutuksen lunastaneiden määrä oli 6843 (6583).

Ratsastajainliitto aloitti alkusyksystä laajan harrastajatutkimuksen KPMG:n johdolla. Tutkimus SRL:n jäsenten harrastajasegmenteistä ja -profiileista on nyt loppusuoralla.

Syksyllä toteutettiin kysely ei-jäsenille, minkä kautta pystyttiin luomaan alustavaa näkemystä siitä, miksi 120 000 ratsastusta harrastavaa ei ole liittynyt seuran jäseneksi ja/tai mitkä ovat liittymisen esteitä. Kysely antoi suuntaviivoja myös ratsastusharrastuksen kiinnostavuudesta.

Kyselyt osoittivat, että mielikuva Ratsastajainliiton palveluista on kilpailukeskeinen. Jäsenyyteen liittyy mielikuva tavoitteellisen harrastamisen vaatimuksesta. Liiton palvelut vastaavat tavoitteellisesti harrastavien tarpeisiin ja muiden harrastajien kynnys jäsenyyteen on korkea. Suurin jäsenpotentiaali on luontoharrastajissa, mutta nykyiset jäsenpalvelut eivät vastaa heidän tarpeisiinsa. Ratsastajainliiton jäsenten vastauksissa korostui harrastajien tavoitteellisuus, kun taasen sitoutumattomien harrastajien tarpeet liittyvät enemmän vapaa-ajan viettoon ja monipuoliseen harrastamiseen.

KPMG -työn tarkoituksena on innovoida uusia keinoja ja konkreettisia toimenpiteitä jäsenhankinnan tueksi harrastajasegmenteittäin. KPMG järjesti aiheen tiimoilta innovaatiotyöpajan, jossa jäsenyysasiaa käsiteltiin useasta eri näkökulmasta. Jo nyt tutkimus pystyy todentamaan, että seuran jäseneksi liittyminen on prosessiltaan hankala. Jäsenlajeja on kehitettävä.Reilu Peli -työryhmän kokous marraskuussa

Reilu Peli -työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 26.11. Kokouksessa käydään mm. läpi aiheesta valmistuvaa opinnäytetyötä, liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman aikataulua sekä tulevan Reilu Peli -työkirjan sisältöä.

Reilu Peli -kyselyn yhteydenotot ovat loppusuoralla. Yhteydenottojen aihealueista keskustellaan työryhmässä. Palautelomake liiton nettisivuille toteutetaan loppuvuodesta. Kristiina Tarkkala on jatkossa Ratsastusvalmentajien klubin (Equestrian Trainers Finland) edustaja ryhmässä.

Valo ry:n työryhmä kokoontuu aiheen tiimoilta seuraavan kerran 23.11. Ratsastajainliiton seurapalvelupäällikkö on lajien edustaja ryhmässä. Lupa välittää – Lupa puuttua, sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä liikunnassa ja urheilussa -opas päivitetään vuoden 2016 aikana. Suunnitteilla on myös laajan, valtakunnallisen selvityksen teettäminen seksuaalisen häirinnän laajuudesta ja luonteesta koko urheilukentässä.

URHEILUASIAT:


Urheilufoorumille huippusuosio, teemana Valmentaudu tavoitteellisesti 365

Ratsastajainliiton Urheilufoorumi kokoaa ratsastusurheiluväen yhteen ajankohtaisten asioiden äärelle, kehittämään ja verkostoitumaan. Viidettä kertaa järjestettävän tapahtuman teemana on tänä vuonna valmennus. Tilaisuus on suunnattu kaikkien ratsastuksen lajien kilpailijoille, valmentajille, kilpailujenjärjestäjille, seuratoimijoille ja toimihenkilöille.

Urheilufoorumi on kerännyt 384 ilmoittautunutta. Ilmoittautuneista 250 osallistuu koko päivään, loput liittyvät lajiseminaareihin päivän päätteeksi. Hallitus iloitsi ratsuväen aktiivisuudesta.Kilpailujärjestelmän uudistusraportti

Hallitukselle annettiin tilannekatsaus kilpailujärjestelmän uudistuksista. Kilpailujärjestelmän työ-ryhmä ja sääntövaliokunta viimeistelevät parhaillaan lajitaulukoihin liittyviä muutoksia. Järjestelmän tekniset uudistukset ovat parhaillaan selvityksen alla.

Työryhmän tavoitteena on tiedottaa tarkennuksista joulukuun alussa. Sääntömuutokset vahvistetaan hallituksen joulukuun kokouksessa. Lajit ovat olleet tyytyväisiä työryhmän muutosesityksiin.MUUT URHEILUASIAT:


o Kurinpitolautakunnan ratkaisujen lyhennelmät on julkaistu liiton nettisivuilla: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/jaostot_ja_valiokunnat/kurinpitovaliokunta


o Vahvistettiin kenttä- ja vammaisratsastuksen sekä joukkue-esteratsastuksen SM-kilpailut ensi vuodelle.


o Kuultiin raportti Nordic/Baltic -urheilujohtajien tapaamisesta Kööpenhaminassa.

SEURA- JA TALLIPALVELUTHevosyrittäjäpäivät Nokialla kokosivat yhteen ratsu- ja raviväen

Valtakunnalliset hevosyrittäjäpäivät järjestettiin Nokialla 13.–14.11. Yrittäjäpäivät kokosivat yhteen yli 100 ravi- ja ratsupuolen ammattilaista. Ratsastajainliittoa paikalla edustivat seura- ja tal-lipalveluiden johtoryhmän Ari Eriksson, Matti Sorvari, tallipäällikkö Kielo Kestinmäki sekä hallituksen jäsen Carina Nyholm. Liiton Nuoret Päättäjät -ryhmän jäsen Emmi Korpiola toimi seminaarin toisena juontajana.

Päiviin mahtui niin ajankohtaista ammattiasiaa kuin rentoa yhdessäoloa. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Hippolis, Hämeen ammattikorkeakoulu, MTK, ProAgria, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry ja Suomen Ravivalmentajat ry.

Lisätietoja yrittäjäpäivistä: www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/hevosyrittajan_haasteet_ja_mahdollisuudet_ratsastuksessa


MUUT ASIAT:


o Vahvistettiin Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Pohjanmaan Ratsastusjaostojen kokoonpanot vuodelle 2016.


o Vahvistettiin seura- ja tallipalveluiden johtoryhmän kokoonpano seuraavalle kolmivuotiskaudelle (2016–2018). Johtoryhmän uusi kokoonpano päivitetään liiton nettisivuille vuoden lopussa: www.ratsastus.fi/srl/organisaatio/jaostot_ja_valiokunnat/prime102.aspx


o Kuultiin puheenjohtajan ja pääsihteerin johdolla raportti FEIn (Fédération Equestre Internationale) vuosikokouksesta. Lajin tulevaisuus puhututti myös kansainvälisen liiton kokouksessa. Kokouksessa keskusteltiin mm. ratsastuksen olympialajien kilpailuformaatin uudistamistarpeista.

Henrik Arle valittiin FEIn tribunaalin toiselle nelivuotiskaudelle liiton vuosikokouksessa. Kokouksessa luovutettiin myös FEIn kunniamerkki mm. Ratsastajainliiton pääsihteeri Fred Sundwall’ille.

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/arle_uudelle_kaudelle_fein_tuomioistuimeen_sundwall_sai_kunniamerkin


o Pääsihteeri raportoi hallitukselle, että juhlavuoden 2017 Suomi 100 -ohjelmaan jätetty hevostoimijoiden hanke, Mahdollisuuksien hevonen, on saanut vahvistuksen, että se on hyväksytty yleiseen ohjelmaan, eli oikeutettu käyttämään juhlavuoden visuaalista ilmettä. Taloudellisesti rahoitettavien hankkeiden arviointityö on vielä kesken.
ILMOITUSASIAT


Edunvalvonta, lausunnot ja lausuntopyynnöt

Ratsastajainliitto on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta koskien kunnaneläinlääkärin maksullisia suoritteita.

Liitto antaa marraskuun loppuun mennessä lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.
Ansiomerkkien myöntäminen


o Myönnettiin lännenratsastuskomitean hakemuksesta hopeiset ansiomerkit Jaana Paanetojalle ja Seppo Perkiölle.


o Myönnettiin Ratsastusseura Skara ry:n hakemuksesta pronssiset ansiomerkit Mirka Granlundille, Katariina Kyanderille, Niina Lintalalle, Jarkko Lähteenmaalle, Leena-Mari Lähteenmaalle ja Liisi Myllykankaalle.


o Myönnettiin Luvian Ratsastajat ry:n hakemuksesta pronssiset ansiomerkit Paula Aaltoselle ja Tiina Lohikoskelle.


o Myönnettiin kenttäratsastuskomitean hakemuksesta hopeinen ansiomerkki Pirkko Herdille.


o Päätettiin esittää syyskokoukselle Kangasalan Ratsastajat ry:n ehdotuksesta, että Ulla Astolalle myönnetään kultainen ansiomerkki.


o Päätettiin esittää syyskokoukselle Luvian Ratsastajat ry:n ehdotuksesta, että Marja Haulalle myönnetään kultainen ansiomerkki.
Kokoukset, seminaarit ja edustustehtävät


o Suomen Paralympiakomitea ry:n vuosikokous 26.11. Pääsihteeri osallistuu kokoukseen.


o Ratsastuskeskus Ainon avajaiset 12.12., Järvenpää. Johanna Örndahl osallistuu tilaisuuteen.
ILMOITUSASIAT


Uudet jäsenseurat ja -tallit toivotetaan tervetulleiksi liittoonUudet jäsenseurat:
o Björkboda Dressage ry/rf, Lounais-Suomi
o Etelä-Suomen Vikellys ja Ratsastus ry, Etelä-Suomi
o Koiviston Tilan Ratsastajat ry, Häme
o Nohkuan Ratsastajat ry, Lounais-Suomi
o Pinsiön Puskaratsastajat ry, Häme


Uusi yhteisöjäsen:
o MHS Valmennus (Kerimäen Kalafile Oy)


Lepäävän seuran aktivointi:
o Eriksnäsin Ratsastajat - Eriksnäs Ryttare, Etelä-Suomi


Uudet jäsentallit:
o Itä-Hämeen Hevospalvelut Ky, yksityistalli, Häme
o Kainuun Vaellustalli Oy, vaellustalli, Pohjois-Suomi
o Laku Stall, ratsastuskoulu, Keski-Suomi


Vahvistettiin seuraavat toimihenkilöoikeudet


o Koskelo Laura, KRS, B-PJ-estetuomari
o Peitsaho Kristiina, KuoR, C-PJ-estetuomari
o Metsälä Osmo, EKR, estestewardi
o Degerth-Moldovani Kirsi, TKR, estetaitotuomari B
o Lähteenmäki Viljakukka, TaRi, estetaitotuomari B
o Winqvist Mia, KF, estetaitotuomari B
o Orkamaa Soile, Hubs, estetuomari
o Ruohoniemi Jarkko, UpsR, estetuomari
o Tarvainen Kirsi, ENRA, estetuomari
o Metsälä Osmo, EKR, koulustewardi
o Lyyra Elina, HanRa, koulutuomari, taso IVK
o Ala-Äijälä Helena, LaRat, stewardi
o Eriksson Anne, RHR, valjakkoajotuomari, koulu
o Rautiainen Essi-Lotta, SvR, valmentaja, taso II (este)

Osmo Metsälä jääväsi itsensä toimihenkilöiden vahvistamisen yhteydessä.Hallituksen vuoden viimeinen kokous joulukuussa

Hallitus kokoontuu vuoden viimeistä kertaa Helsingissä keskiviikkona 16.12. klo 14.30 alkaen.

Hallituksen kokoustiedotteet on julkaistu liiton nettisivuilla: www.ratsastus.fi/hallituksen_kokoukset_2015


Kokouksessa läsnä: Laura Airaksinen, pj, Susanna Kallioinen, Antti Linna, Osmo Metsälä, Carina Nyholm, Sofia Vikman ja Johanna Örndahl

Toimiston edustajat: Fred Sundwall, Aki Ylänne ja Nina Kaipio (kokouksen sihteeri)