SRL

Kerro kaverille:
01.09.2017

Yhdenvertaisuus urheiluyhteisössä – kysely käynnissä!


Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertainen kohtelu on lähtökohtana koko urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteissa ja tavoitteissa.

Reilu Peli on Ratsastajainliiton teemavuosi 2018. Teemavuotta ajatellen keräämme jälleen tietoa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta lajimme parissa. Syyskuun ajan on käynnissä kysely, jonka avulla saamme arvokasta tietoa ratsastusyhteisön tilanteesta yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyen.

Linkki kyselyyn