SRL

Kerro kaverille:
11.10.2017

Tiedote: Hevosopisto, Ypäjä


Finnderby 2017, kuva SRL Hanna Heinonen

Hevosopistolle lisää aloituspaikkoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt uusista ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvista. Lupia myönnettiin yhteensä 144 koulutuksen järjestäjälle. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tulee voimaan ensi vuoden alusta. Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään yhteen järjestämislupaan, joka kattaa nykyiset ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen luvat. Uudessa tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa päätetään mm. tutkinnoista, joita koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää ja koulutuksista, joita se voi järjestää, opetus- ja tutkintokielestä, ensisijaisesta toiminta-alueesta sekä opiskelijavuosien vähimmäismäärästä. Uudet järjestämisluvat tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

Ministeriö teki kesäkuussa koulutuksenjärjestäjille ehdotuksen uuden luvan sisällöstä, johon koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus antaa vastine ja hakea uusia tehtäviä ennen luvasta päättämistä. Hevosopisto esitti vastineessaan muutoksia, joista suuri osa meni läpi ja vahvistettiin uudessa järjestämisluvassa. Merkittävin muutos aiempaan on oikeus järjestää valmentajan ammattitutkintoa.

Aiempien tutkintojen lisäksi Hevosopisto haki valmentajan ammattitutkintoa. Hevosopiston toimitusjohtaja-rehtori Pauliina Mansikkamäki on tyytyväinen uuteen järjestämislupaan.

- On hevosurheilulle erinomaisen hieno asia saada urheilun tutkinto myös Hevosopistolle. Meille vastikään myönnettyyn valtakunnallisen valmennuskeskuksen statukseen liittyy erityistehtävä edistää valmennusosaamista. Järjestämislupapäätös tukee meitä tässä työssä. Olemme luonnollisesti erittäin iloisia lisäpaikoista, Mansikkamäki iloitsee.

Aloituspaikkojen määrä nousee 310:een aiemmasta 277. Hevosopistolla on lupa järjestämiseen nyt myös muualla Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

- Vielä ei ole konkreettisia suunnitelmia toiminnan laajentamiseen, mutta mahdollisuus tähän nyt on. Meillä harkitaan myös erilaisia koulutusvientiratkaisuja, Mansikkamäki jatkaa.