SRL

Kerro kaverille:
10.03.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti valtionavustuksista: ratsastukselle 35.000 lisää

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustukset, yhteensä 40.500.000 euroa. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.

Suomen Ratsastajainliitolle myönnettiin 715.000 euron avustus vuodelle 2017.

- Tämä on 35.000 euroa enemmän kuin vuonna 2016. Vuoden 2016 avustus oli puolestaan 40.000 euroa suurempi kuin vuoden 2015. Kahden vuoden aikana ratsastus on saanut yhteensä 75.000 euroa lisää. Ansiokas Reilu Peli -työmme on tämän vuoden korotuksen taustalla. Voimme olla erittäin tyytyväisiä tapahtuneeseen tason nousuun, iloitsee Ratsastajainliiton pääsihteeri Fred Sundwall.

- Samanaikaisesti on myös Helsinki International Horse Show meidän kauttamme saanut 75.000 euroa, joka on 10.000 enemmän kuin vuonna 2016. Tapahtuman vuoden 2016 avustus oli 5.000 euroa suurempi kuin vuoden 2015 avustus.

Ratsastajainliiton budjetti vuodelle 2017 on noin 4,6 miljoonaa euroa. Tuki kattaa tästä 15,5 prosenttia. Liiton suurimmat tuloerät muodostuvat jäsenmaksuista, lisenssituotoista ja yhteistyösopimuksista.

Ministeriön mukaan kaikkiaan 40 järjestön saama avustus kasvoi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoiminnan perusteella.

Reilu Peli, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Ratsastajainliiton toiminnassa tärkeitä arvoja. Liitto käynnisti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tekemisen alkuvuodesta 2015, ja työ laajennettiin koskemaan Reilu Peli -kokonaisuutta.

Ratsastajainliiton yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui keväällä 2016. Syksyllä 2016 julkaistiin lisäksi ratsastuksen oma Yhtää jalkaa - ratsastuksen Reilu Peli -työkirja seurojen ja tallien käyttöön. Opas on herättänyt kiinnostusta myös ratsastuksen ulkopuolella.


Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 10.3.2017

Avustamisen painopiste järjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimenpiteissä

Liikuntajärjestöille 40,5 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustukset, yhteensä 40.500.000 euroa. Tuki kasvoi viime vuodesta 241.000 euroa. Valtion liikuntaneuvosto on antanut avustusesityksestä yksimielisen puoltavan lausunnon.

Avustusta sai 128 järjestöä. Kaikkiaan 40 järjestön saama avustus kasvoi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoiminnan perusteella. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotosta.

Uusia avustettavia järjestöjä ovat Pyöräliitto ry, Suomen Bridgeliitto ry, Suomen Moottorikelkkailijat Yhdistys ry sekä Suomen Urheilupsykologinen Yhdistys ry.

- Liikuntajärjestöjen rooli suomalaisten liikunnan edistämisessä on merkittävä. Lajiliitoissa, muiden liikuntajärjestöjen toiminnassa ja niiden seuroissa liikkuu yli 1,2 miljoonaa harrastajaa, joista noin puolet on alle 18-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Liikunnan kansalaistoiminnalla on erittäin suuri merkitys paitsi kansanterveydellisesti myös paikallisen yhteisöllisyyden edistäjänä. Lisäksi suomalainen huippu-urheilu perustuu tälle kansalaistoiminnalle. Tuosta joukosta tulevat meidän nykyiset ja tulevat arvokisamenestyjät, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Lajiliitoista suurimman avustuksen, 2,025 miljoonaa euroa, sai edelleen Suomen Palloliitto. Suomen Voimisteluliitto sai 1 700 000 euroa, Suomen Jääkiekkoliitto 1 480 000 euroa ja Suomen Salibandyliitto 1 130 000 euroa, Suomen Urheiluliitto 1 050 000 euroa ja Suomen Hiihtoliitto 1 040 000 euroa.

Liikuntajärjestöistä suurimman avustuksen sai Suomen Työväen Urheiluliitto ry, 1 410 000 euroa ja liikunnan palvelujärjestöistä Suomen Olympiakomitea ry (5 390 000 euroa) sekä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry (1 560 000 euroa). Suomen Olympiakomitea ry:n avustus on tarkoitettu järjestön yleiseen toimintaan. Olympiakomitealle myönnettiin avustus kohdennettuna yleisavustuksena lasten ja nuorten liikunnan, seuratoiminnan elinvoimaisuuden, kansainvälisen toiminnan ja suurtapahtumien hakuun, hyvän hallinnon kehittämiseen. Olympiakomitean huippu-urheiluun kohdennettava avustus myönnetään järjestölle erillisenä päätöksenä myöhemmin keväällä.

Liikuntalain mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Ministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia avustettavan toiminnan todennetusti hyväksyttävistä menoista. Avustus ei yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttäviksi menoiksi luetaan palkoista, palkkioista ja niiden sivukuluista vuodessa enintään 80 000 euroa vuodessa henkilöä kohti.

Vuotuiset arviointiperusteet käyvät ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemista ohjeista, jotka koskevat valtionapukelpoisuuden ja valtionavustusten hakemista. Avustusvalmistelussa on huomioitu Oikeuskanslerille järjestöavustuksia koskevan kantelun yhteydessä toimitetun selvityksen mukaiset kehittämistoimet. Uudistusten toimivuutta tullaan seuraamaan ja arvioimaan. Lisäksi avustusperusteiden arvioinnin valmistelussa käytettyä arviointipaneelia tullaan edelleen kehittämään ja tämän avulla avustusperusteita selkeyttämään.

Lisätietoa: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/liikuntajarjestoille-40-5-miljoonaa-euroa

Olympiakomitean tiedote: http://news.cision.com/fi/suomen-olympiakomitea/r/opetus--ja-kulttuuriministerio-paatti-valtionavustuksista,c2209702