SRL


Kerro kaverille:

Mitä Talent Program tarjoaa ja edellyttää toteuttajiltaan?

TALENT SEURA/TALLI/TOIMIJA SAA:
- oikeuden käyttää nimitystä ”Talent valmennus – seura/talli/toimija” ja Talent logoa ja Talent materiaaleja. Lisäksi ohjelmassa mukana olevat seurat/tallit/toimijat ovat näkyvillä SRL:n Talent ohjelman esittelyssä
- käyttöönsä Talent ohjelman osaamistavoitteet, jotka ovat linjassa SRL:n liittovalmennuksen tavoitteiden kanssa
- Vuosittaisen Talent koulutustapahtuman
- Oikeuden lähettää Talent ratsukoita valtakunnalliselle Talent leirille
- Talent seura/tallikäynnin SRL:n Talent ohjausryhmän jäseneltä sovittaessa
- Talent-taitoestekilpailun / valmennustapahtuman, jossa Raija Jensen toimii tuomarina

TALENT SEURA/TALLI/TOIMIJA SITOUTUU:
- Toteuttamaan Talent Seuravalmennus ohjelmaa oheisohjelmineen osaamistavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on ”juoksuttaa” ratsukot 4 vuoden ohjelman läpi osaamistavoitteiden mukaan
- Käyttämään Talent valmentajana SRL:n valmentajapätevyyden (tasot I – V), ratsastuksenohjaaja, tai –opettaja tai Master opettaja pätevyyden omaavaa henkilöä, jonka kanssa on sovittu Talent ohjelman toteutuksesta Talent osaamistavoitteiden mukaan. Poikkeuksellisesti voidaan hyväksyä myös laajan valmentajakokemuksen omaava henkilö, jolla ei vielä voimassa olevaa valmentajapätevyyttä, mutta joka sitoutuu valmentajakoulutukseen). Katso valmentajavastuut alla.
- Järjestämään aloituspalaverin uusille Talent ohjelmaan tuleville ratsastajille ja heidän vanhemmilleen
- Nimeämään Talent vastaavan, katso alla.
- Osallistumaan Talent koulutustapaamisiin
- Välittämään Talent ohjelmaan liittyvät tiedot ja tiedotteet Talent ohjelmaan kuuluville ratsastajille ja valmentajille
- Toimittamaan täytetyt Talent seurantalomakkeet pyydetyssä aikataulussa SRL:oon
- Päivittämään seuran /tallin / toimijan Talent ohjelman vastuuhenkilöt SRL:oon
- Lisäksi toivotaan, että seuran/tallin/toimijan internet sivuille perustetaan oma Talent sivu, jossa kerrotaan seuran/tallin/toimijan Talent toiminnasta ja pidetään päivitettyä listaa Talent ohjelmaan kuuluvista ratsastajista. SRL linkittää omille sivuilleen ko seuran/tallin/toimijan Talent sivun pyydettäessäSEURAN/TALLIN/TOIMIJAN TALENT VASTAAVA

SAA:
- SRL:lta kaiken Talent ohjelmaan kuuluvan infon sähköpostilla
- SRL:n vuosittaisen koulutustilaisuuden
- Neuvoja ja vinkkejä SRL:n vastuuhenkilöiltä

VASTAA:
- Seuran/tallin/toimijan Talent tapahtuminen informoinnista ja järjestelyistä valmentajan kanssa sovitulla tavalla
- Valtakunnallisten Talent tapahtumien informoinnista ratsastajille ja valmentajille
- Päivittää seuran/tallin/toimijan talent ratsastajatiedot ja huolehtii, että kaikista ratsastajista on Ratsastajalomake, jossa vuosittain päivitetyt tiedot
- Organisoi seuran/tallin/toimijan Talent oheisohjelmat seuran/tallin/toimijan ja valmentajan kanssa sovitulla tavalla
- Organisoi Talent testitilaisuudet yhdessä valmentajan kanssa
- Vastaa aloituspalaverin järjestämisestä uusilla ratsastajille ja heidän vanhemmilleen
- Sitoutuu osallistumaan SRL:n Talent koulutustilaisuuteen tai ollessaan estynyt hoitaa sijaisen tilalleen tiedonkulun varmistamiseksi
- Kerää SRL:n pyytämät tilastointitiedot ja toimittaa SRL:oon määräajan puitteissa ja informoi SRL:oa vuosittain toiminnan jatkamisesta / lopettamisesta
- Informoi SRL:oa, jos seuran/tallin/toimijan Talent vastaava vaihtuu ja toimittaa uuden henkilön yhteystiedot SRL:oon sekä opastaa uuden toimijan toiminnan alkuun
- Informoi SRL:oa, jos seuran/tallin/toimijan Talent valmentaja vaihtuu ja toimittaa uuden henkilön yhteystiedot SRL:oon sekä opastaa uuden toimijan toiminnan alkuun
- Informoi ratsastajia valmentajan tekemistä tasomäärityksistä ja tason korotuksen myötä uusista osaamistavoitteista
- Voi tehdä ja ylläpitää / päivittää seuran internet talent sivustoa.

SEURAN/TALLIN/TOIMIJAN TALENT VALMENTAJA

SAA:
- SRL:lta kaiken Talent ohjelmaan kuuluvan infon sähköpostilla
- SRL:n vuosittaisen koulutustilaisuuden
- Neuvoja ja vinkkejä SRL:n vastuuhenkilöiltä

VASTAA:
- Seuran/Tallin/Toimijan Talent ohjelman toteutuksesta valmennuksen ja erikseen sovittavien oheisohjelmien osalta osaamistavoitteiden mukaisesti eri tasoryhmissä
- Ratsukoiden tasoarvioinnista ja tilastoinnista tasomäärityksen osalta sekä ohjaamisesta seuraavalle osaamistasolle ja tiedottaa tasokorotuksista seuran/tallin/toimijan Talent vastuuhenkilöä
- Sitoutuu osallistumaan SRL:n Talent valmentajatapaamisiin vuosittain
- Nimeää Talent ratsastajat valtakunnalliselle Talent leirille SRL:n ohjeiden mukaan
- Ohjaa talent ratsastajat SRL:n aluevalmennuksen hakuprosessiin, kun ratsukoiden taitotaso riittävä
- Vastaa testirata arvioinnista ja tekee kirjallisen palautteen ratsastajille (testin arviointilomakkeen täyttö)