FRF

Kerro kaverille:

Ryttare
Finlands Ryttarförbund följer Finlands Antidopingkommittés (ADK) och den internationella antidopingorganisationens (WADA) reglementen och anvisningar beträffande ryttare även i fråga om övervaknig och dispilinära åtgärder.
Testning utförs av WADA, ADK, Finlands Olympiska Kommité och Finlands Ryttarförbund. Test kan utföras både under tävlings- och tränings säsongen.
ADK vägleder idrottsmän i frågor som berör förbjudna och tillåtna ämnen.
Broschyren "Idrottens förbjudna läkemedel och metoder i idrotten 2008"
finns på ADKs nätsiidor. http://www.antidoping.fi/ FRF tillställer landslagsryttarna ett exemplar årligen.

ADKs kontaktuppgifter: tel: (09) 3481 2020, fax: (09) 148 5195
Ryttare som är beroende av medicinering med förbjudna läkemedel kan anhålla om dispens av WADA / ADK. Läs mera här. http://www.antidoping.fi/

Hästar
Finlands Ryttarförbund följer vid nationella tävlingar i Finland FRFs, djurskyddslagens och Finlands djurantidopingkommités förordningar, bestämmelser och anvisningar samt vid internationella tävlingar dessutom det internationella förbundets (FEI) reglementen.
Ansvarsperson är hästens ryttare / kusk och i fråga om en ryttare / kusk under 15 år dennes förmyndare.

Observera!
Det kan förekomma förbjudna ämnen i natur- och foder produkter (t.ex. valeriana ört)
Ryttare uppmanas att fästa speciell uppmärksamhet vid sådana produkters varudeklaration för att säkerställa att produkten inte innehåller förbjudna ämnen. Alla tillbuds stående produkter är inte försedda med detaljerad varudeklaration (t.ex. noteringen "innehåller örter" garanterar inte att produkten inte innehåller förbjudna ämnen). Att upptäckta förbjudna ämnen kan härledas till naturprodukter ses inte som förmildrande omständighet jämfört med syntetiska produkter.

Suomen Hippos rfs bestämmelser beträffande medicinering av hästar

Läkemedel
Vid internationella tävlingar tillämpas FEIs reglementen och bestämmelser som finns på
FEIs nätsidor. Uppgifter om regler och anvisningar gällande nationell och annan till FRFs behörighet hörande verksamhet finns i tävlingsreglementets allmänna del (KS1)

FEIs anvisningar och reglementen finns här: http://www.fei.org/Rules/Veterinary/Pages/Default.asp