FRF

Kerro kaverille:

Licenspraxis för häst och ponny vid region- och nationell tävling 2008

Regiontävlingar

Hästen / ponnyn måste vara registrerad antingen i Suomen Hippos register eller i AAA registret. Dessutom måste årsavgiften (20 €) vara betald. Årsavgiften är i kraft ett kalenderår. Om hästen inte är registrerad i Suomen Hippos register måste den registreras av regionsekreteraren i AAA registret. AAA registreringen kostar 10 € / häst och debiteras beställaren. Vaccineringsintyg krävs i alla regioner.

Nationella tävlingar

Nationell registerbok krävs inte. Hästen / ponnyn måste vara registrerad i Suomen Hippos register eller ha ett av FRF beviljat tävlings nummer. Dessutom måste årsavgiften (20 €) vara betald. Årsavgiften är i kraft kalenderårsvis. Vaccineringsintyg krävs. Utan giltigt vaccineringsintyg kan hästen / ponnyn inte tävla eller uppstallas på tävlingsplatsen. Hästen / ponnyn bör ha identifikations dokument på tävlingsplatsen (Hippos hästpass eller EU pass eller kopia av endera)

Provisoriskt tävlings nummer

Ifall registrerings processen pågår (hästen / ponnyn har ännu inte fått register nummer av Suomen Hippos) kan FRF bevilja ett provisoriskt tävlings nummer (t.ex. VVV123123). Det provisoriska tävlings numret är i kraft 6 månader och kostar 20 €, som debiteras beställaren. Dessutom måste hästens / ponnyns årsavgift (20 €) vara betald. Hästen / ponnyn bör ha identifikations dokument på tävlingsplatsen (t.ex kopia av hästpasset)
Det provisoriska tävlings numret anhålles med ett formulär som finns här:
(36kB) Hevosen väliaikaisen kilpailunumeron anomislomake

FRFs tävlings nummer

Hästar / ponnyer med EU pass rekommenderas registrering i Suomen Hippos. Ifall man inte vill registrera hästen / ponnyn i Suomen Hippos kan den beviljas FRFs tävlings nummer (t.ex. FRF 123123) om den har ett officiellt EU pass (passet bör vara försett med t.ex. texten EU-passport och i alla fall delvis engelskspråkigt) och inte registrerad är i Suomen Hippos.

Hästägaren eller ryttaren tillställer FRF ett officiellt EU pass och en ifylld ansökan (här)
(37kB) Hevosen SRL:n kilpailunumeron anomislomake
FRF förser EU passet  med ett tävlings nummer och FRFs stämpel, samt uppdaterar KIPA registret med hästens uppgifter. För tävlings nummer debiteras 50 € + postförskotts avgift. Efter den första registreringen debiteras 20 € för varje ändring av uppgifter i KIPA. När hästens årsavgift är betald kan den delta i nationella- och regiontävlingar. Ifall hästen senare registreras i Suomen Hippos bör ägaren meddela FRF om detta för att hästens uppgifter skall kunna kombineras med ett register nummer i KIPA.

Ägare som är antecknad i EU passet anges som ägare även i KIPA registret. Ifall man vill anteckna ny ägare i KIPA bör en kopia av köpebrevet tillsammans med EU passet tillställas FRF i samband med den första registreringen.

Den egentliga ändringen av ägaruppgifter i EU passet bör göras i det land där hästen officiellt är registrerad (FRF utför inte ändring av ägar- eller andra uppgifter i EU pass)

C licens
C licens berättigar ett ekipage att tillfälligt tävla i en specifierad tävling. Hästen / ponnyn bör ha Suomen Hippos registernummer eller FRFs tävlingsnummer och årsavgiften (20 €) bör vara betald. C- licensen kostar 26 € + postförskottsavgift per tävling. C licens anhålls med följande blankett:
(38kB) Ratsastajan C-luvan anomislomake

OBS! Häst / ponny som är registrerad i AAA registret beviljas inte C licens. Inga andra licenser krävs av ryttaren.

Mätning av ponny
Mätintyg krävs i ponnyklasser. Ponnyns mankhöjd kan endast noteras i ett av Suomen Hippos beviljat hästpass och bestyrks med FRFs- eller den mätansvariges stämpel.
Officiellt finländskt mätintyg är giltigt på tävlingsplatsen. Ponny försedd med EU pass bör förete ett officiellt finländskt mätintyg i tävlingskansliet.

Tilläggsuppgifter:
Minttu Kuusisto, tel: (09) 2294 5250, e-post: minttu.kuusisto@ratsastus.fi
Aki Ylänne: tel. (09) 2294 5241, e-post: aki.ylanne@ratsastus.fi

Radiogatan 20, 00093 SLU