FRF

Kerro kaverille:

För att vara tävlingsberättigad vid nationella tävlingar bör en ponny ha ett av FRF godkänt mätcertifikat. Under 8 år gammal ponny måste mätas varje år före sin första tävling. Då ponnyn uppnår 8 års ålder får den ett slutligt certifikat som är i kraft hela dess livstid.
Över 8 årig ponny kan kontrollmätas av FRF. Ägaren kan anhålla om kontrollmätning av FRF. Kontrollmätningen utförs av samma person som utställt det giltiga mätcertifikatet.

Ponnyns skick vid mätningstillfället
Platsen på vilken mätningen utförs bör vara jämn och hård, minst 1 x 3 m stor. Ponnyns ägare bör se till att den är lätt att handskas med och inte skyggar för mätningen. Ponnyn bör vara försedd med grimma utan bett. Ponnyn bör behandlas lugnt och man kan låta ponnyn slappna av på mätningsplatsen upp till en timme före själva mätningen. Ponnyn
bör vara i sådant fysiskt och psykiskt skick att mätresultatet, enligt den som utför mätningen är tillförlitligt. Om man kan anta att ponnyn behandlats otillbörligt eller om omständigheterna under mätningen inte är godtagbara bör den som utför mätningen meddela ponnyns ägare att mätningen uppskjuts till ett annat tillfälle. Ett sådant beslut kan inte överklagas.

Mätningsproceduren
Ponnyn mäts antigen utan skor eller med alla fyra hovar vederbörligen skodda. Om ponnyn mäts utan skor, bör hovarna verkas som för skoning. Tå axeln skall vara rak. Den som utför mätningen kontrollerar att ponnyn inte är halt eller rör sig orent. Vid mätningen bör ponnyn stå med frambenen bredvid varandra lodrätt i förhållande till marken (avståndet från hovarnas framkant högst 15 cm). Vikten bör vara jämt på båda bakbenen som bör vara så raka som möjligt lodrätt i förhållande till marken. Bakhovarna får inte vara mer än 15 cm ifrån varandra. Huvud och hals bör vara i naturlig ställning.
Mätningen utförs vid mankens högsta punkt. Punkten kan före mätningen vid behov märkas ut med t.ex. krita.

Avdrag
Om ponnyn är skodd, mäts skon och eventuell kil samt sula, och dras ifrån mätresultatet. Avdraget kan dock vara högst 10 mm. Ponny som är försedd med broddar mäts inte. Tåsko avdras inte.

Mätnings instrument och -funktionär
Ponny kan endast mätas av en av FRF godkänd mätfunktionär. Som sådana verkar regel av FEI auktoriserade veterinärer. Mätinstrumentet bör vara försett med vattenpass, eller lodgarn och den del som är mot marken bör vara av metall. Laser mått kan även användas.

Mätcertifikat
Den som utför mätningen bör identifiera ponnyn och föra in de nödvändiga identifikationsuppgifterna i mätcertifikatet. Alla mätnings resultat bör bokföras och ett av FRF bekräftat certifikat ges åt ponnyns ägare. Certifikatet fylls i i tre exemplar, ett sänds till FRFs kansli, ett blir hos den som utfört mätningen och originalet ges åt ponnyns ägare. Certifikatet bör fyllas i på vanligt sätt även i det fall att ponnyn som mäts är över 148 cm, varefter det makuleras genom överstreckning. Ponny som har ett finländskt nationellt certifikat förverkar sin tävlingsrätt som ponny, ifall den två gånger mätts för ett internationellt certifikat och då konstaterats för hög. FRF utför en kontrollmätning efter att ponnyn första gången mätts och konstaterats för hög.

Ponnyns senast utfärdade certifikat (på basen av ålder eller av FRF utförd kontrollmätning) är det officiella dokument på basen av vilket ponnyns tävlingsrätt vid nationella och region tävlingar bestäms.

Avgifter
Ponnyns ägare står för de kostnader som uppstår vid mätningen. FRF kan besluta om kontrollmätning av ponny. I sådant fall står FRF för kostnaderna.

SPECIELLA BESTÄMMELSER OM INTERNATIONELLA TÄVLINGAR

Enligt FEIs reglemente är en ponnys maximihöjd 148 cm

FEI utför kontrollmätning av alla deltagare i Ponny EM, samt eventuellt även vid andra internationella tävlingar. Ponnyn identifieras före mätningen på basen av sitt FEI pass. Mätningen utförs av två av FEI utsedda veterinärer. Ifall att veterinärernas mätning leder till olika resultat, räknas den lägre höjden. Vid mätning under tävling får ponnyn vara högst 150 cm utan skor och 151 cm med skor (alla fyra hovar skodda). I fall ponnyn vid mätningen överskrider den tillåtna tävlingshöjden får den inte delta i tävlingen, ej heller i någon annan internationell tävling under ifrågavarande kalenderår.

Internationellt mätcertifikat används inte längre, utan ponnyns tävlingsrätt baseras på kontrollmätning vid tävling och det nationella förbundets och ryttarens ansvar att se till att endast ponny som uppfyller kraven på ponnymått anmäls till ponnytävling.

FEIs fullständiga reglemente för mätning av ponny finns på FEIs nätsidor: www.fei.org

Tilläggsinformation:  
FRF / Aki Ylänne, e-mail: aki.ylanne@ratsastus.fi
FRF / Sari Heino, e-mail: sari.heino@ratsastus.fi

FÖLJANDE ÄGER RÄTT ATT UTFÖRA PONNYMÄTNING I FINLAND

FEIs tävlingsveterinärere:
Alitalo Ilkka    0400-701531 Helsinki
Harmo Liisa    0400-319279 Helsinki
Hiidenheimo Ilmari   0400-206144 Lammi
Hyyppä Seppo   02-7602265 Ypäjä
Kilpinen Jukka   03-4334888 Forssa
Koponen Jyri    02-2550001 Eläinklinikka Anivet Ky, Metsämäki/Turku
Kulkas Laura    03-2600200 Tampere
Saarinen Heikki   03-7774107 Orimattilan Hevosklinikka
Vettenranta Mari  040-7724135

Hästkliniker
Eläinklinikka Takala 0500-367123 Nurmo
Hevosklinikka Equivet  09-5416922 Espoo (Vermo)
Jokilaakson Eläinklinikka  08-428811 Ylivieska
Kangasalan Hevospraktiikka  03-3774666 Kangasala
Kymen Hevosklinikka  05-3201106 Kouvola
Lahden Hevosklinikka  03-7354884 Lahti
Laukaan Eläinklinikka  014-3771881 Vihtavuori
Orimattilan Hevosklinikka  03-7774107 Orimattila
Oulun Hevosklinikka  08-3121032 Oulu
Seinäjoen raviradan Hevosklinikka 050-3620253 Seinäjoki
Sorsasalon Hevosklinikka  017-4651941 Kuopio
Tampereen Hevosklinikka  03-3441700 Tampere
Valkeakosken eläinsairaala Profivet 03-5846555 Valkeakoski

Vetrinärer
Karma Leena 03-7354884, 040-8674450 Porvoo
Lahdenvuo Katja  09-23536307 Västerskog
Niemi Anne   0400-166325 Vörå

FRFs mätfunktionärer
Rolf Simonsen   09-2391022 Sipoo
Kari Haimi   040-8607602 Hevosopisto, Ypäjä