FRF

Kerro kaverille:

Föreningarnas medlemssekreterare, eller eventuellt någon annan funktionär, sänder på begäran ut tävlingslicenser till dem som är berättigade till licens. Nedan hittar Du en förteckning över vad som krävs av ryttare och häst på de olika tävlingsnivåerna.

Klubb tävlingar och -klasser.
Ryttaren bör vara medlem i en ridförening och antingen familje- eller fullvärdig medlem i FRF. Tävlingslicens behövs inte. Hästen behöver inte vara registrerad eller vaccinerad mot hästinfluensa. Om det arrangeras klubbklasser i samband med region- eller nationell tävling tillämpas ifråga varande tävlingsbestämmelser på vaccineringskravet.

Region tävlingar och -klasser
Ryttaren bör vara medlem i en ridförening som är medlem i Finlands Ryttarförbund (familje- eller fullvärdig medlem i FRF) och registrerad i FRFs medlemsregister.

Ryttares regionlicens
Ryttaren bör ha regional tävlingslicens. Man anhåller om regionlicens av sin egen ridförening som vid behov ordnar skolning- och prov i regel- och andra till tävlandet hörande frågor.

Hästens vaccinationsintyg
Kraven på vaccination varierar regionvis. Kontrollera kraven i propositionen och regionens reglementen. Om en regionklass arrangeras i samband med en nationell tävling krävs vaccinationsintyg. Mera uppgifter om vaccinations kraven här.

Hästens årsavgift
På regional nivå krävs att man erlagt årlig tävlingsavgift för häst / ponny som tävlar.
Avgiften, som är 20 € per år, berättigar även till nationellt tävlande. Du hittar anvisningar för betalning i KIPA under rubriken "Ratsujen vuosimaksut". Fyll i hästens / ponnyns namn och klicka sedan på den rätta hästen på listan som visas. I registerkortet som nu visas finns den berörda hästens specifika referens nummer (viitenumero) som bör anges vid betalningen för att aktivera den. Ponny som deltar i regiontävling bör ha giltigt mätintyg.

AAA nummer
Häst som deltar i regiontävling och inte är registrerad i Suomen Hippos bör registreras i KIPA med AAA nummer. Registreringen görs av regionsekreteraren. Referens numret för årsavgiften (20 € / år) hittar Du i KIPA. Själva registreringen kostar 10 € per häst / ponny och debiteras bara en gång. AAA nummer berättigar bara till tävling på region nivå.

Nationella tävlingar och -klasser
Ryttaren bör vara medlem i en till Finlands Ryttarförbund ansluten ridförening (fullvärdig medlem i FRF) och registrerad i FRFs medlemsregister. Ryttaren bör ha antingen A-, B- eller C- licens. A- och B- licenser anhålls av den egna föreningen medan C- licensen anhålls av FRF via föreningen.

A- licens
A- licens berättigar till tävlande i alla grenar i alla nationella tävlingar. Licensen kostar 100 € per år och inkluderar även regionlicens. A- licens krävs bl.a. i alla nationella tävlingar i hoppning, dressyr och fälttävlan.

B- licens
B- licensen berättigar till nationellt tävlande i en av grenarna voltige, körning, handikapp ridning, western ridning och distansritt. Priset 34 € per år inkluderande regionlicens.

C- licens
C- licens berättigar ett ekipage att tillfälligt tävla i en specifik tävling. Hästen / ponnyn bör ha Suomen Hippos registernummer eller FRFs tävlingsnummer och årsavgiften (20 €) bör vara betald. C- licensen kostar 26 €  per tävling. Inga andra licenser krävs av ryttaren.

Hästens vaccinationsintyg
Alla hästar bör ha vaccinationsintyg. Tilläggsuppgifter [intlink|1015|här]

Hästens registerbok / tävlingsnummer
Tävlingsregisterbok för häst krävs inte sedan 1.1.2007. Hästen bör vara registrerad i Suomen Hippos eller ha av FRF utfärdat tävlingsnummer.

Årsavgift för tävlingshäst
På nationell nivå krävs erlagd årsavgift (20 € / år per häst / ponny) Denna avgift berättigar även till tävlande på regionnivå. För betalnings anvisningar se ovan "Hästens årsavgift". Ponny, som deltar i ponnyklass, bör även ha ikraftvarande mätintyg.

Internationella tävlingar
Ryttaren bör vara medlem i en till Finlands Ryttarförbund ansluten ridförening (fullvärdig medlem i FRF) och registrerad i FRFs medlemsregister.

Ryttarens nationella tävlingslicens
Ryttaren bör ha nationell tävlingslicens som anhålls av den egna föreningen. FRF svarar för anmälningen till internationella tävlingar.

Hästens / ponnyns FEI pass
Häst / ponny som tävlar internationellt bör ha ett ikraftvarande FEI pass, som förnyas efter fyra år. Passet kostar 135 € och förnyandet 101 € för häst och 26 € för ponnty. Ryttaren eller hästägaren får FEI passet från Ryttarförbundet.

Hästens vaccinationsintyg
Hästen bör ha vaccinationsintyg. Tilläggsuppgifter här

Mätintyg för ponny
Ponny som deltar i ponnyklass bör ha giltigt internationellt mätintyg.

Tävlingsbehörighet och anmälan
Finlands Ryttarförbund svarar för tävlingsbehörighet och anmälning till internationell tävling

(67kB) Hästarnas tävlinglisencer 2008

Tilläggsuppgifter:
Minttu Kuusisto, tel: (09) 2294 5250, e-post: minttu.kuusisto@ratsastus.fi
Radiogatan 20, 00093 SLU