FRF

Kerro kaverille:

Tävlingsreglementet, Allmänna bestämmelser (KS 1), § 16 registrering:

1. Häst och ponny som deltar i nationell- eller regiontävling i Finland bör vara vaccinerad mot hästinfluensa. Vaccineringsintyg krävs även av häst och ponny som deltar i region- eller klubbklass som arrangeras vid nationell tävling.

2. Vaccineringsintyg behörigt undertecknat av veterinär bör företes i tävlingskansliet.
Ifall intyg inte företes kan hästen / ponnyn inte delta i tävlingen och inte heller uppstallas i tävlingsstallet.
Ur vaccineringsintyget bör framgå att hästen / ponnyn har vaccinerats en gång och efter detta ytterligare en gång tidigast 21 och senast 92 dagar efter den första. Efter detta får inte vaccinationsintervallen vara mer än 12 månader (365 dagar). Det bör ha förflutit minst sju dagar från den sista vaccineringen då hästen anländer till tävlingsplatsen.

3. Vid deltagande i internationell tävling bör det internationella förbundets (FEI) bestämmelser följas (se www.fei.org)

Praxis 2008: Hästen bör vara bas vaccinerad (ha vaccinerats en gång och efter detta ytterligare en gång tidigast 21 och senast 92 dagar efter den första). Vaccineringsintervallen efter bas vaccineringarna får vara högst 6 månader (21 dagars överskridning tolereras). En tätare intervall än 6 månader är tillåten.
Om hästen har bas vaccinerats före år 2005 och vaccineringsintervallen efter detta t.o.m.
1.1.2005 varit högst 365 dagar (12 månader) och efter den 1.1.2005 högst 6 månader
uppfyller hästen FEIs vaccinerings krav.

4. Vid nationell tävling utomlands bör häst / ponny uppfylla ifrågavarande lands vaccinerings krav (6 eller 12 månader) Ryttaren svarar själv för utredandet av karven på vaccination.

Rekommendation

FRF rekommenderar att hästar och ponnyer som planeras tävla internationellt vaccineras med 6 månaders intervall för att undvika förbud att delta vid internationell tävling.

FRF kan inte anmäla hästar / ponnyer som inte uppfyller FEIs vaccinerings bestämmelser
till internationella tävlingar.

11.1.2008
Finlands Ryttarförbund rf

Aki Ylänne
Skolnings- och träningschef