FRF

Finlands Ryttarförbund

Radiokatu 20, 00240 HELSINKItelefon +358 9 2294 510fax +358 9 1496 864ratsastus@ratsastus.fi Kontaktuppgifter
Kerro kaverille:

Ungdomsverksamhet

Ridning är en mångsidig och flexibel hobby som man kan utöva allt från en till ett par gånger per månad till fast varje dag beroende på möjligheter, tid och intresse. Den kan vara allt från ett trevligt tidsfördriv till en resultatinriktad tävlingsverksamhet. Ridningen har många grenar som erbjuder var och en sin egen. Man kan börja rida praktiskt taget i vilken ålder som helst och en hög ålder är i och för sig inget hinder för fortsatt ridning. Ridningen kan vara en hobby bland andra men likväl ett sätt att leva, ja rentav ett levebröd. Man kan syssla med ridning utan att ens sitta på en häst, t.ex. genom att sköta hästar, delta i ridrelaterad klubbverksamhet eller följa med sporten från tävlingsläktaren.

Enligt den nationella idrottsundersökningen (2009-2010) har ungefär 63000 under 19 åringar ridning som hobby. Av de unga ryttarna är den största delen flickor och ridning är en av största och mest populära flicksporterna. Av Finland Ryttarförbundets medlemsföreningars cirka 43.000 medlemmar är över 42% juniorer.

Finlands Ryttarförbunds kansli har flera anställda som tillsammans med förbundets ungdomssektion ansvarar för barn- och ungdomsverksamheten. Klubbchef och stallchef ansvarar för informationen och materialproduktionen till stallen och aktörerna i region- och klubbverksamheten, för klubbhandledarnas och de ungdomsansvarigas skolningsverksamhet, utvecklar verksamhetsmodeller samt vägleder och ger tips i frågor som rör barn- och ungdomsverksamheten. Vid behov kan arbetsgrupper tillsättas för specifika uppgifter.

FRFs åtta regioner har egna ungdomsansvariga som organiserar verksamheten i dessa. Verksamheten består bl.a. av träffar med regionens ungdomsledare, skolning av dessa, olika evenemang och tävlingar. Regionerna svarar självständigt för förverkligandet av sin ungdomsverksamhet. Förbundet beviljar regionerna verksamhetsbidrag och bidrag till olika evenemang.

De flesta föreningarna har egna ungdomsansvariga och hästklubbshandledare som förverkligar barn - och ungdomsverksamheten på klubbnivå. Verksamheten kan bl.a. bestå av hästklubbar för barn i lågstadieåldern, klubbverksamhet för ungdomar över 13 år, klubbtävlingar för barn och ungdomar samt olika utflykter, jippon och evenemang.

Den egentliga ridverksamheten sker i allmänhet i ridskolor eller hobbystall och inleds antingen på timmar med ledda ponnyer / hästar eller på egentliga nybörjarkurser.

FRFs klubbchef
Nina Kaipio
tel. (09) 2294 5242 och 040-1974572, nina.kaipio@ratsastus.fi.