FRF

Finlands Ryttarförbund

Radiokatu 20, 00240 HELSINKItelefon +358 9 2294 510fax +358 9 1496 864ratsastus@ratsastus.fi Kontaktuppgifter
Kerro kaverille:

Klubbverksamhet

Utöver ridlektioner kan barn ochungdomar också delta i hästklubbar i stallet. Många stall och föreningar ordnar också olika slags tävlingar, utflykter, evenemang och kurser för barn och ungdomar. I de flesta ridföreningarna finns en ungdomsansvarig och flera hästklubbsledare som har hand om föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivå kan omfatta bland annat hästklubbar för barn i lågstadieåldern, ungdomsklubbar för tonåringar, föreningstävlingar för barn och ungdomar samt olika utflykter, jippon och evenemang.

Vid många ridskolor och stall finns hästklubbar för barn och ungdomar i olika åldrar. Klubbmedlemmarna får lära sig hästkunskap, teori om ridning och hästskötsel samt spelreglerna i stallet, röra på sig tillsammans och ha det skoj inom den gemensamma hästhobbyn. Hästkunskap är viktiga kunskaper och färdigheter som alla som har med hästar att göra behöver behärska.

Hur kommer man med?

Det bästa sättet att få information om klubbverksamheten är att fråga på närmaste stall eller ridförening.

Hur startar man en hästklubb?

1) Praktiska saker

- klubbutrymmet
= ett varmt möblerat utrymme som passar för teoriverksamhet och/eller ett stall och hästar lämpliga för praktiska övningar.

- när är det bäst att inleda verksamheten och hur marknadsför man den?
= den bästa tiden att sätta igång är antingen början av hösten eller början på året.
I markandsföringen lönar det sig att utnyttja kontakterna till alla som är i lämplig ålder på stallet och deras föräldrar. Det lönar sig också att sätta upp information på anslagstavlorna i stallen i närheten och informera om verksamheten i traktens skolor.

- finansieringen
= det kan uppstå kostnader som t.ex. hyror för klubbutrymmen, material och eventuella arvoden för instruktörer. Dessa kan täckas t.ex med en liten årsavgift.

2) Instruktörerna

- Hästklubbarnas instruktörer bör helst vara minst 14 år gamla, yngre kan vara assistenter. Om klubben tar medlemmar under skolåldern måste instruktören vara myndig.
- Det är bäst att skola instruktörerna genom Ung i Finlands (Nuori Suomi) grundkurs och senare fortsättningskurs för hästklubbsinstruktörer.
- Om instruktörerna inte är myndiga är det bra att utse en lämplig stödperson från klubben/stallet.
- Om klubben har flera instruktörer är det bra att träffas regelbundet och diskutera, planera och komma överens om frågor som har med klubbverksamheten att göra.

3) Material
- FRF har publicerat följande material (på finska) för hästklubbar: Hevostaitokansio, Hevoskerhon ohjaajan opas (för instruktörerna) och Hevoskerholainen -työkirja (för klubbmedlemmar)
- FRFs medlemsstall och -föreningar kan beställa färgplanscher för hästklubbarnas markandsföring från Ryttarförbundet.