FRF

Kerro kaverille:

Märkesprov

FRF har olika rid-, gren- och hästkunskapsmärken för både nybörjare och längre hunna ryttare. Märkena är ett slags nivåprov och belönas med ett snyggt pins och ett diplom. Dessutom registreras prestationen i FRF:s medlemsregister och markeras på det eventuella medlemskortet. De lättaste märkena kan man avlägga ganska snart efter att man börjat rida, men för de svåraste krävs redan en lång och framgångsrik tävlingskarriär. Märkesprov ordnas av många av FRF:s medlemsföreningar och ridskolor och hobbystall.

Avsiktenmed märkena är att målmedvetet höja nivån på ridningen och hästkunskaperna, att göra ridundervisningen mer målmedveten och att utgöra ett bevis på inhämtade kunskaper. Rid- och grenmärken kan avläggas endast av medlemmar i FRF:s medlemsföreningar och Green Card -medlemmar. Hästkunskapsmärken kan avläggas också av personer som inte hör till någon ridförening.

Märkesprov får ordnas av FRF:s medlemsföreningar och av auktoriserade ridskolor och hobbystall. Märkesprov ordnas av FRF:s medlemsstall och föreningar. Största delen av hästkunskapsmärkena avläggs i samband med hästklubbar eller ridläger.

Protokoll för hästkunskapsmärken:

Minimärke

Grundskötsel

Skötsel I

Skötsel II

Utfodring

Medicinering