SRL

Kerro kaverille:

Vikellyksen maajoukkuetoiminta 2018

B-valmennuksen hakukriteerit alempana

Valmennus:

Vähimmäisvaatimukset maajoukkuetoimintaan kuulumiselle
• Vikeltäjällä tulee olla halu kehittyä
• Vikeltäjällä tulee olla halu kilpailla lajissa
• Vikeltäjällä tulee olla käytössään hevonen harjoitteluun ja kisaamiseen

Kilpaileminen maajoukkueeseen hyväksytyt vikeltäjät voivat osallistua CVI -kilpailuihin ja FEI:n arvokilpailuihin, mikäli täyttävät FEI:n vaatimat pisterajat.

MM-kilpailut:
Vikeltäjältä vaaditaan FEI:n tulostasovaatimus osallistumiselle. SRL:n Vikellyskomitea esittää vuosittain MM-kilpailuihin lähetettävät vikeltäjät SRL:n Huippu-urheilu johtoryhmän asettamien valintakriteereiden mukaisesti. Päätöksen tekee HUJO ja vahvistaa SRL:n hallitus. MM-kilpailuihin osallistuva vikeltäjä saa SRL:ltä erikseen sovittavaa kilpailutukea.

EM- kilpailut:
Vikeltäjältä vaaditaan FEI:n tulostasovaatimus osallistumiselle. SRL:n Vikellyskomitea esittää vuosittain vikeltäjät, jotka lähetetään EM-kilpailuihin SRL:n Huippu-urheilu johtoryhmän asettamien valintakriteereiden mukaisesti. Päätöksen tekee HUJO ja vahvistaa SRL:n hallitus. EM-kilpailuihin osallistuva vikeltäjä saa SRL:ltä erikseen sovittavaa tukea.

NBC ja KV kilpailut:
A – renkaaseen hyväksytyt vikeltäjät saavat osallistumisoikeuden Vikellyksen maajoukkuejohdon suosituksesta. NBC kilpailuihin osallistuvat vikeltäjät saavat SRL:ltä erikseen, vuosittain sovittua kilpailutukea lähinnä matkakulujen korvaamiseen.A-kehitysrenkaaseen kuuluvilla vikeltäjillä on mahdollisuus osallistua NBC ja KV -kilpailuihin, jos he täyttävät SRL:n kilpailuja koskevat tulosvaatimukset, FEIn asettamat tulosrajat sekä NBC -kilpailuiden kohdalla joukkueessa on vielä tilaa. Päätöksen tekee vikellyksen maajoukkuejohto.

Hevoset:
NBC-, EM- ja MM-kilpailuihin hevosilta vaaditaan hyväksyntä vikellyskomitean maajoukkuejohdolta, joka voi käyttää konsulttiapua tarvittaessa.

Hakeminen:

Valmennusrenkaisiin haetaan mukaan kirjallisella hakemuksella, jonka kukin YV / pari/ joukkue täyttää ja lähettää 20.8.2017 mennessä osoitteeseen aime.nederstrom@gmail.com.
Hakemuslomake
Hakemuksen oheen tulee liittää ensikauden valmennussuunnitelma.
Kukin vikeltäjä voi kuulua korkeintaan kahteen renkaaseen (esimerkiksi Seniori YV A-rengas ja joukkue A-kehitysrengas tai Parivikellyksen A-rengas ja Juniori YV A-kehitysrengas / Juniori YV A-rengas ja Parivikellyksen A-rengas).
Tällä menettelyllä halutaan rajoittaa samojen vikeltäjien osallistuminen korkeintaan kahden renkaan toimintaan, jotta mahdollisimman moni eri vikeltäjä pääsee mukaan valmennukseen.

Valinnat:

Renkaat valitaan viimeistään vuoden loppuun mennessä. Ne A-kehitysrenkaaseen hakeneet vikeltäjät, jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset, kutsutaan katsastukseen, jonka perusteella vikeltäjät valitaan renkaaseen. Valinnat tekee SRL:n Vikellyskomitea ja maajoukkuejohto. Valituille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.
A-kehitysrenkaaseen voi kuulua maksimissaan kaksi (2) vuotta peräjälkeen. Jos vikeltäjä ei ole kehittynyt tässä ajassa A-tason vaatimuksien tasolle, ei vikeltäjä voi päästä kolmantena peräkkäisenä vuonna A-kehitysrenkaaseen. Kahden vuoden aikaraja ei koske alle 12 vuotiaita yksinvikeltäjiä.Tästä voidaan joustaa erittäin painavan syyn vuoksi. Syyn arvioi tapauskohtaisesti vikellyksen maajoukkuejohto.
Yksinvikellys
Maajoukkuetoimintaan hyväksytään vain rajallinen määrä yksinvikeltäjiä per vuosi.

A-rengas
Kaikille yhteiset kriteerit:
• Vikeltäjä on startannut CVI kisoissa, hänellä on käytössään hevonen harjoitteluun ja kisaamiseen.
• Kuntotestejä voidaan käyttää rajaavana, jos pyydettyjä muutoksia ei ole saavutettu annetussa aikarajassa.
• Tähän voidaan nostaa vikeltäjiä tulosten perusteella kauden aikana ja myös pudottaa pois, jos toiminta ei tähtää A-renkaan tavoitteisiin
Yllämainittujen lisäksi:
• Seniorit (yli 18-vuotiaat): Vikeltäjä on saavuttanut edellisen ja/tai kuluvan kauden aikana vähintään 2 kertaa CVI kilpailuissa tuloksen 6,0 tai enemmän millä tahansa kierroksella (perusliikkeiden ja vapaaohjelman yhteenlaskettu tulos jaettuna kahdella).
• Juniorit (alle 18-vuotiaat): Vikeltäjä on saavuttanut edellisen ja/tai kuluvan kauden aikana vähintään kerran CVI kilpailuissa tuloksen 6,0 tai enemmän millä tahansa kierroksella.
• Lapset (12-14 -vuotiaat): Vikeltäjä on saavuttanut edellisen ja/tai kuluvan kauden aikana vähintään kerran CVI kilpailuissa tuloksen 5,5 tai enemmän millä tahansa kierroksella.

A-kehitysrengas
• Vikeltäjän tulee päästä laukkaavan hevosen selkään ilman apua
• Vikeltäjän tulee pystyä seisomaan laukkaavan hevosen selässä vähintään neljä laukka-askelta
Vikeltäjä (Senior, junior ja lapsi) on osoittanut edellisen ja/tai kuluvan kauden aikana selvää kehitystä, motivaatio on korkealla ja tähtäys on selkeästi A-renkaaseen. Vikeltäjä on kisannut yksinvikellyksessä ja hänellä on tuloksellista näyttöä osaamisestaan (perusliikkeiden ja vapaaohjelman tulos jaettuna kahdella) sekä vikeltäjä täyttää vähimmäisvaatimukset. Lisäksi vikeltäjän resurssit tukevat kehitystä riittävästi (esim. hevostilanne). Tähän voidaan nostaa vikeltäjiä tulosten perusteella kauden aikana ja myös pudottaa pois, jos toiminta ei tähtää A-kehitysrenkaan tavoitteisiin

Parivikellys
Maajoukkuetoimintaan hyväksytään vain rajallinen määrä pareja per vuosi
A-rengas
Pari on startannut CVI-kisoissa, heillä on käytössään hevonen harjoitteluun ja kisaamiseen.
Kuntotestejä voidaan käyttää rajaavana, jos pyydettyjä muutoksia ei ole saavutettu annetussa aikarajassa.
Pari on saavuttanut edellisen ja/tai kuluvan kauden aikana vähintään kerran kotimaan tai
KV kilpailuissa tuloksen 6,0 tai enemmän millä tahansa kierroksella.
A-kehitysrengas
• Vikeltäjän tulee päästä laukkaavan hevosen selkään ilman apua
• Vikeltäjän tulee pystyä seisomaan laukkaavan hevosen selässä vähintään neljä laukka-askelta
Pari on osoittanut edellisen ja/tai kuluvan kauden aikana selvää kehitystä,
motivaatio on korkealla ja tähtäys on selkeästi A-renkaaseen.
Pari on kisannut parivikellyksessä ja heillä on tuloksellista näyttöä osaamisestaan miltä tahansa
kierrokselta sekä vikeltäjät täyttävät vähimmäisvaatimukset.
Lisäksi parin resurssit tukevat kehitystä riittävästi (esim. hevostilanne).

Joukkuevikellys
Maajoukkuetoimintaan hyväksytään maksimissaan kaksi joukkuetta per vuosi
A-rengas
Joukkue on startannut CVI-kisoissa, heillä on käytössään hevonen harjoitteluun ja kisaamiseen.
Kuntotestejä voidaan käyttää rajaavana, jos pyydettyjä muutoksia ei ole saavutettu annetussa aikarajassa.
Joukkue on saavuttanut edellisen tai kuluvan kauden aikana tuloksen 6,0 tai enemmän kotimaan tai
KV kilpailuissa ensimmäiseltä kierrokselta tai kokonaistuloksen.
Joukkueen kokoonpanosta saa vaihtua enintään kaksi henkilöä, jotta joukkue katsotaan vielä samaksi.
A-kehitysrengas
• Vikeltäjän tulee päästä laukkaavan hevosen selkään ilman apua
• Vikeltäjän tulee pystyä seisomaan laukkaavan hevosen selässä vähintään neljä laukka-askelta
Joukkue on osoittanut edellisen ja/tai kuluvan kauden aikana selvää kehitystä,
motivaatio on korkealla ja tähtäys on selkeästi A-renkaaseen.
Joukkue on kisannut joukkuevikellyksessä ja heillä on tuloksellista näyttöä osaamisestaan
(perusliikkeiden ja vapaaohjelman tulos jaettuna kahdella) sekä vikeltäjät täyttävät vähimmäisvaatimukset.
Lisäksi joukkueen resurssit tukevat kehitystä riittävästi (esim. hevostilanne).
Joukkueen kokoonpanosta saa vaihtua enintään kaksi henkilöä, jotta joukkue katsotaan vielä samaksi

B- ja B-kehitysrenkaat

Hakukriteerit B-renkaaseen

- haku on avoin vikeltäjille jotka ovat kilpailleet laukassa B- tai A-tasolla ja ovat saavuttaneet vähintään kerran pisteet 4.8 kotimaan tai KV-kilpailuista kuluvan tai edellisen kauden aikana
- vikeltäjällä tulee olla harjoitus- ja kilpailu käytössä hevonen joka soveltuu tasolle jolla vikeltäjä kilpailee
- vilkeltäjällä tulee olla valmentaja/vastuuhenkilö joka on läsnä valmennuksissa
- B renkaan valmennuksiin osallistutaan pääsääntöisesti sillä hevosella jolla vikeltäjä harjoittelee ja kilpailee
- Tähän voidaan nostaa vikeltäjiä tulosten ja taitotason kehittymisen sekä sitoutumisen mukaan kauden aikana ja myös pudottaa pois, jos toimintaan ei ole sitouduttu eikä se ole riittävän tavoitteellista
- vikeltäjille ilmoitetaan viikolla 36 kutsutaanko heidät katsastukseen, katsastus myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

Hakukriteerit B-kehitysrenkaaseen
- haku on avoin vikeltäjille, jotka tähtäävät kilpailemaan C- tai B-tasoilla sekä vikeltäjille, jotka tähtäävät maajoukkueeseen
- vikeltäjä kuuluu johonkin ratsastusseuraan
- vikeltäjä on vähintään 7-vuotias
- vikeltäjällä on harjoitus- ja kilpailukäytössä hevonen, joka soveltuu sille tasolle, jolla vikeltäjä tulee kilpailemaan
- hevosella on oltava vähintään 16-vuotias juoksuttaja
- vikeltäjällä / joukkueella on oltava valmentaja / vastuuhenkilö, joka on läsnä valmennustilaisuuksissa
- vikeltäjä voi hakea minkä paikkakunnan valmennukseen tahansa, riippumatta omasta asuinpaikastaan tai edustusseurastaan

Kaikkien B kehitysrenkaaseen hakevien on osallistuttava katsastukseen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

HUOM! hakemalla valmennusrenkaisiin sitoudut osallistumaan valmennuksiin! Molemmissa valmennusrenkaissa järjestetään 3-4 valmennusta kauden aikana.
Valmentajat: Aime Nederström-Alanko, Anni Järvelä ja Paula Grönroos.

Lisätiedot: Aime Nederström-Alanko, aime.nederstrom@gmail.com ja Anni Järvelä info@ag-talli.fi