SRL

Kerro kaverille:

Vikeltäjän urapolku

Vikeltäjän urapolku esittää porras portaalta yhden tavan, kuinka suomalainen vikeltäjä voi edetä kohti maailmanhuippua. Vikeltäjän polku näyttää päälinjat, mutta yksilöt etenevät sillä eri tavoin. Jokainen urheilija luo polusta oman sovelluksensa valmentajansa kanssa, alaikäinen myös vanhempiensa kanssa.

Polun tarkoitus on esittää, mitä taitoja, harjoitusmääriä ja valmennuksen painopistealueita huipulle tähtäävällä vikeltäjällä tulisi olla eri ikävaiheissa. Polku kuvaa eri toimijoiden rooleja uran eri vaiheissa, ja se ottaa kantaa ratkaisuihin, joita urheilijan on tarkoituksenmukaista tehdä.

Vikeltäjän urapolku (pdf)

Lisätietoja kilparatsastajan urapolusta: www.ratsastus.fi/urapolku