Valjakkoajo

VALJAKKOAJO 2018

 

Valintakomitea:
Ben Simonsén (valjakkokomitean edustaja ja esittelijä), Tomas Eriksson (maajoukkuevalmentaja), Aki Ylänne (urheilujohtaja ja pj.)

Valintaperusteet:
Valintoja tehtäessä huomioidaan mm.
- Liiton yleiset valintaperusteet
- ko kilpailun tulostasovaatimus (KV liiton määrittelemä)
- henkilökohtaiseen kilpailuun valjakon aikaisemmat näytöt KV tasolta
- tuloskehitys
- joukkuekilpailuun yksittäisen osakokeen merkitys joukkueen kokonaistulokseen. (Valjakon vahvuudet ja heikkoudet eri osakokeissa)


PM kilpailut – ei järjestetä 2018


MM kilpailut 2018

 • Katsastuskilpailuina toimivat: Vähintään 2 ulkomaista valintakomitean hyväksymää kilpailijan ehdottamaa 3* KV kilpailua 2018,
  kotimaan KV kilpailu, jos on, sekä vähintään 1 muu vastaavan vaikeustason kilpailun tulos, jonka valintakomitea on hyväksynyt näyttökisaksi
 • Tulosennuste joukkueena tai henkilökohtaisesti on sijoitus 50 % paremmalle puoliskolle
 • MM kilpailuihin nimetyiltä valjakoilta edellytetään käytettävyyttä PM kilpailuun ja mahdollisuuksien mukaan osallistumista SM kilpailuun
 • KV tuloskriteerinä edellytetään KV näyttökilpailuista tulostasoa:
  • koulukoe enintään 55 vp
  • maraton enintään 15 vp luokan voittajasta
  • tarkkuuskokeessa enintään 6 vp

Voidakseen olla ehdolla henkilökohtaiseen kilpailuun, tulee kaikki valintakriteerit täyttyä. Voidakseen olla ehdolla MM joukkueeseen, tulee vähintään 2 valintakriteeriä 3:sta täyttyä.