Toimintakertomus

Vammaisratsastuksen toimintakertomus 2018

(ote SRL:n toimintakertomuksesta, kokonaisuudessaan se löytyy täältä)

5.4. Vammaisratsastus ja erityisryhmien ratsastus

Kilpailu-, valmennus- ja leiritoiminta
Vuoden aikana järjestettiin ennätysmäärä kilpailuja: Yhteensä kaksitoista 2-3-tason kilpailua sekä kaksitoista 1-tason vammaisratsastuskilpailua. Special Olympics -mestaruuksista kilpailtiin Unified-joukkueina 4.11. Huittisissa ja henkilökohtaisesti 6.-7.10. Virolahdella, jossa lajeina olivat kouluratsastus ja working trail -tehtävärataluokat. Ypäjällä järjestettiin vammaisratsastuksen SM-kilpailut 16.-17.6. Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnallisissa mestaruuskilpailuissa Härmässä 27.-29.7. oli ensimmäistä kertaa mukana vammaisratsas-tusluokka. Myös Suomenratsujen kuninkaallisissa 6.-9.9. Ypäjällä toteutui ensimmäistä kertaa vammaisratsastusluokka. Vammaisratsastuskomitea tuki kilpailujärjestäjiä tuomareiden kulujen kattamisessa. Tryonissa USA:ssa järjestettyihin MM-kilpailuihin osallistui joukkue: Katja Karjalainen – Dr Doolittle, Jaana Kivimäki – Legolass ja Pia-Pauliina Reitti – Supremo.

Vuoden aikana järjestettiin kolme luokittelutilaisuutta Oulussa, Tampereella ja Ypäjällä. Vammaisratsastuksen kotimaan kilpailukortti toimitettiin vuoden aikana 24 ratsastajalle.

Maajoukkueella oli vuoden aikana neljä valmennusleiriä, joiden lisäksi pidettiin yksi MM suunnittelu- ja infotilaisuus nimetyille MM-ratsastajille.

Komitea järjesti vuonna 2018 kolme leiriä. Kaksi minileiriä oli Ypäjällä ohjaajakoulutuksien yhteydessä. Toinen leireistä oli avoin Special Olympics -ratsastajille ja toinen kaikille vammaisratsastajille. Lisäksi Harjun Oppimiskeskuksessa järjestettiin ensimmäinen vammaisratsastajille suunnattu estesimulaattorileiri. Lisäksi ratsastus mukana Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Special Olympics -monilajileirillä.

Tapahtumat ja koulutus
Tampereen Hevoset-messujen yhteydessä järjestettiin vammaisratsastuksen toimijoiden tapaaminen, jossa esittelyssä oli vertaistukitoiminta, Hämeen aluetoiminta sekä SRL:n apuvälinehankinnat. Vammaisratsastuksen aluetoimijat tapasivat lisäksi Lahdessa 26.-28.1.

Yhteistyötä Lionsien Vermo -toimikunnan kanssa jatkettiin. Liiton lajikoordinaattori osallistui toimikunnan kokouksiin, joissa suunniteltiin 7.4. järjestetty perhetapahtuma Vermon raviradalle sekä päätettiin avus-tuksista. Tapahtuman tuotto ohjattiin vammaisratsastukselle. Toimintakauden aikana avustuksia maksettiin 4.310 euroa 15 lapselle tai nuorelle. Lisäksi toimikunta myönsi 1000 euron avustuksen neljälle kehitysvam-maiselle ratsastajalle, jotka lähtevät Special Olympics -maailmankilpailuihin Abu Dhabiin vuonna 2019. Lisäksi toimikunta sai vuonna 2017 Raviliigan Vermon joukkueelta 4.500 euron lahjoituksen, jolla hankittiin vuoden 2018 aikana Ratsastajainliitolle koulutus-, tapahtuma- ja leirikäyttöön ratsastuksen apuvälineitä noin 1000 eurolla sekä järjestettiin vuonna 2018 vammaisratsastuksen tutustumiskursseja, -tapahtumia ja -kerhoja neljällä SRL:n jäsentallilla.

Vammaisratsastuksen peruskurssi järjestettiin syksyllä Ypäjällä. Vuonna 2017 startannut vammaisratsastus-ohjaajakoulutus jatkui vuonna 2018 kolmella koulutusviikonlopulla. Koulutuksesta valmistui 10 uutta vammaisratsastusohjaajaa.

Kouluratsastustuomareiden täydennyskoulutus pararatsastustuomareiksi järjestettiin kesällä 2018. Kurssin kautta saatiin viisi uutta pararatsastustuomaria. Ratsastajainliitto sai Ahos-apurahaa kahden uuden luokittelijan kouluttamiseen. Koulutus järjestyi helmikuussa 2019 Iso-Britanniassa.

Tiedotus
Keväällä toteutettiin nimikekysely, jonka tulosten perusteella komitea ehdotti SRL:n hallitukselle, että lajinimi vaihdetaan vammaisratsastuksesta pararatsastukseksi. Uusi kattonimike otettiin virallisesti käyttöön 1.1.2019.

Ratsastajainliiton nettisivuille on koottu kattava paketti tietoa vammaisratsastuksesta. Sivuilla on myös toiminta- ja tapahtumakalenteri sekä tiedotteita ajankohtaisista asioista. Facebook -ryhmään SRL Vammaisratsastus liittyi vuoden 2017 aikana lähes sata uutta jäsentä. Ryhmässä on vajaat 500 jäsentä, ja se toimii aktiivisena yhteydenpitokanavana.

Henkilöjäsenten etuuksiin kuuluva Hippos-lehti toteutettiin myös näkövammaisille tarkoitetussa elektronisessa muodossa. Numerot ovat luettavissa Näkövammaisten keskusliiton tiedonhallintapalveluista saataval-la ilmaisella ”Windows luetus” -ohjelmalla.