Mitä vakuutus kattaa?

LähiTapiolan urheiluvakuutus on voimassa varsin kattavasti ratsastuksen kilpailu- ja harrastetoiminnassa.

Vakuutus on voimassa
- liiton ja sen jäsenten järjestämissä ratsastus- ja valjakkoajokilpailuissa ja polocrosse-toiminnassa Suomessa ja ulkomailla
- koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä ratsastus- ja valjakkoajotoimintaan liittyen. Lisäksi vapaa-aika leirillä kuuluu vakuutuksen piiriin, tällöin sovelletaan vakuutusehtojen urheilurajoitusehtoja (ehtokohta 4.3.2: korvausta ei makseta jos vamma on syntynyt ns. vaarallisessa lajissa kuten esim. kiipeilyssä, laitesukelluksessa tai kamppailulajissa)
- toimitsijatehtävissä kilpailuissa ja harjoituksissa
- hevosen käsittely- ja hoitotehtävissä sekä harrastettaessa ratsastusta, vikellystä ja valjakkoajoa
- hevostallialueella
- jäsentallien ja -seurojen järjestämässä ja valvomassa hevoskerhotoiminnassa
- Horsebic-liikuntatuntien aikana
- ratsastusjousiammunnassa tapahtuneet ratsastustapaturmat
- vakuutus on voimassa edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla
- vakuutus on voimassa ulkomailla samoin edellytyksin kuin Suomessa

Korvauslajit ja vakuutusmäärät:

 • Vakuutusmääriä on korotettu
  • Tapaturman hoitokulujen enimmäiskorvausmäärä on 15 000 € (aiemmin 6 000 €)
  • Haitan vakuutusmäärä on 30 000 € (aiemmin 15 000 €)
  • Kuoleman vakuutusmäärä on 8 500 € (aiemmin 7 500 €)
 • Korvattavan vamman takia tarvittava ortopedinen tuki tai sidos korvataan. (1.1.2019 alkaen)
 • Murtuman tai leikkaustoimenpiteestä toipumisen vaatima fysioterapia korvataan. Lisäksi fysioterapia korvataan vammoissa, joissa fysioterapiaa annetaan leikkaustoimenpiteen sijaan. Fysioterapiaa korvataan enintään 10 hoitokertaa äkillistä tapahtumaa kohti. (1.1.2019 alkaen.

Skydd för medlemmar och försäkringsbelopp

Sovellettavat vakuutusehdot:
Tämän sopimuksen mukaiseen yksityistapaturmavakuutukseen sovelletaan siltä osin kuin tästä sopimuksesta ei muuta johdu kulloinkin voimassa olevia LähiTapiolan yrityksille ja yhteisölle myönnettävän yksityistapaturmavakuutuksen vakuutusehtoja sekä LähiTapiolan yrityksille ja yhteisöille tarkoitettuja yleisiä sopimusehtoja. 

 • Vakuutusehtojen kohdasta 2.3. poiketen vakuutukseen ei sovelleta 70 vuoden ikärajaa.
 • Vakuutusehtojen kohdasta 2.1. poiketen vakuutettuina ovat myös SRL:n jäsenet, jotka asuvat väliaikaisesti tai pysyvästi ulkomailla
 • Vakuutusehtojen mukaisesti hoitokuluihin eivät sisälly välilliset kustannukset (kuten vaatteille ja varusteille aiheutuneet vahingot).
 • Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Vakuutusehtojen kohdan 6.2.2. mukaisesti hoitokuluihin sisältyy vakuutetun käytössä olleiden ja lääkärinhoitoa vaatineen tapaturman yhteydessä rikkoutuneiden silmälasien, kuulolaitteen, irtohammasproteesin ja ratsastuskypärän korjauskustannukset tai rikkoutuneita vastaavien hankintakustannukset. Korjaus tai jälleenhankinta on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua tapaturmasta. Korvaus on enintään 500 euroa tapahtumaa ja rikkoutunutta välinettä kohden. SRL:n yksityistapaturmavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan korvattavan tapaturman yhteydessä rikkoutunutta ratsastuskypärää vastaava kypärä. Turvakypärän korvauskatto on 100,00 euroa. Lue lisäohjeet kypärän korvaamiseen täältä.

Edunsaaja:
Edunsaajana kuolemantapauksen osalta ovat vakuutetun omaiset. Vakuutetulla on oikeus muuttaa edunsaajamääräys. Muutos on toimitettava kirjallisesti vakuutuksenantajalle.