Korona-ajan ohjeet

Ohjeita kilpailutoimintaan koronatilanteessa

Suomen hallitus on linjannut, että 1.8.2020 alkaen voidaan sallia yli 500 henkilön tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa, jos epidemiatilanne kehittyy suotuisasti. Myös tällöin turvallisuus pitää varmistaa.

Aluehallintoviranomaiset tehneet asiasta päätöksen, jonka mukaan elokuun ajan kielletään yli 500 henkilön kokoontumiset, mutta käytännössä THL:n ja opetusministeriön ohjeita noudattaen sekä yleisön osia eriyttämällä voidaan järjestää tilaisuuksia myös isommalle yleisölle. Heinäkuussa on kielletty yli 50 henkilön kokoontumiset, mutta ulkotiloissa voidaan järjestää 50-500 hengen tilaisuuksia. Yleisömäärää voidaan lisätä, mikäli käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita. 

VIRANOMAISTEN HEINÄKUUN OHJE

Yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia on kuitenkin mahdollista järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa rajaamalla asiakasmääriä ja tapahtumassa noudatetaan turvaetäisyyksiä sekä hygieniaohjeita. Aluehallintovirastot määräävät, että 51-500 hengen tilaisuuksissa pitää noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lisäksi 1.7.2020 alkaen alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous, jos se täyttää seuraavat kolme edellytystä:

 • tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille voidaan järjestää selkeä suojavyöhyke;
 • tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 500 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta;
 • yleisön turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla edellä mainittua THL:n ja OKM:n ohjetta.

VIRANOMAISTEN ELOKUUN OHJE

Aluehallintovirastot ovat antaneet määräykset elokuun yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä. Alle 500 hengen tilaisuudet sallitaan. Yli 500 hengen tilaisuuksia voi järjestää, jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Rajoitusten lieventyessä tapahtumajärjestäjän vastuu tapahtuman turvallisuudesta korostuu entisestään. Päätöksiä tarkastellaan uudelleen, jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu heinäkuun aikana merkittävästi huonompaan suuntaan.

Aluehallintovirastot ovat tehneet 1.7.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 500 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 1.–31.8.2020 välisenä aikana.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sillä edellytyksellä, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antaman koronavirustartuntojen ehkäisemisohjeen mukaisesti.

Ohjeessa kehotetaan mm. huolehtimaan hygieniasta tarkasti ja ylläpitämään 1–2 metrin pituiset turvavälit henkilöiden välillä tarvittaessa henkilömäärää rajaamalla. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä pitäisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä voidaan vähentää altistuneiden määrää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustartunta.

Yleisö on tarvittaessa jaettava erillisille alueille turvallisuuden varmistamiseksi

Yli 500 henkilön yleisötilaisuuden tai yleisen kokouksen järjestäjän velvollisuutena on huolehtia siitä, että tilaisuus pystytään järjestämään osallistujille turvallisella tavalla. Tämän vuoksi tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa tehtävä tilaisuutta koskevia eriyttämisjärjestelyjä, joiden avulla yleisö voidaan jakaa erillisiin yleisölle tarkoitettuihin alueisiin. Tapahtumajärjestäjä voi järjestää eriyttämisen, alueiden välillä liikkumisen ja alueelle sallitun enimmäishenkilömäärän harkintansa mukaan siten, että järjestelyt tosiasiassa mahdollistavat THL:n ja OKM:n ohjeen noudattamisen.

Jokaiselle erillisalueelle voi olla tarpeen järjestää omat tai käyttöporrastetut kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta. Henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä altistuneiden määrää voidaan vähentää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustartunta.

Kaikki yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet, joihin osallistuu enintään 500 henkilöä ovat sallittuja. Suomen hallitus suosittelee, että niissäkin noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta.

Suomen Ratsastajainliiton suositus 

Koronapandemian aikana on välttämätöntä noudattaa erityisjärjestelyjä, jotta emme vaarantaisi kenenkään osallistujan tai heidän läheistensä terveyttä. Riskiryhmiin kuuluvien terveys on turvattava kaikin mahdollisin keinoin. 

Erityisjärjestelyt tarkoittavat sitä, että ihmisten turvallisuus varmistetaan kokoontumisrajoitusen mukaisesti sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla sekä heinä- että elokuussa. Yleisötilaisuuksissa noudatetaan AVIn, THL:n ja muiden viranomaisten päivittyviä ohjeita. Kilpailun järjestäjän pitää itse arvioida, miten se voi parhaiten soveltaa näitä ohjeita toiminnassaan. Ohjeiden noudattamisen tarkoituksena on varmistaa osallistujien turvallisuus ja estää viruksen leviäminen.

Koronapandemia on vakavasti otettava asia ja ohjeistuksen tarkka noudattaminen on meidän kaikkien yhteinen etu. Tuomariston puheenjohtajalla ja kilpailun johtajalla on oikeus poistaa kilpailupaikalta ne toimijat, jotka eivät noudata näitä ohjeistuksia sekä määrätä mahdollisesti muitakin seuraamuksia.

SRL:n ohjeita muokataan tilanteen mukaan. Muistakaa seurata tilanteen kehitystä sekä koko maan että oman alueenne osalta. 

SRL:n näkemyksen mukaan kilpailupaikalle voidaan järjestää enintään 500 hengen ryhmille erillisiä, rajattuja tiloja tai alueita, joiden välillä ei ole kulkua. Esimerkiksi tarvittaessa yleisö ja urheilijat tukijoukkoineen voidaan rajata erillisille aluille, joiden välinen kulku on ehdottomasti estetty. Tällöin tulee huomioida tarvittavat palvelut mm. saniteettitilojen ja ruokailun suhteen. Järjestäjän tulee kerätä tiedot kaikista tapahtumaan osallistuneista henkilöistä mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi.

Myös ravintolatoiminta voidaan sallia viranomaisten ravintoloita koskevan ohjeistuksen mukaisesti eri alueilla, kuten yleisölle ja tallialueella.

Median edustajat ovat tervetulleita kilpailutapahtumiin. Heiltä pyydetään ennakkoilmoittautumista järjestäjälle. Tapahtumaa taltioidessa tulee ottaa huomioon, että valitulta alueelta ei voi tapahtuman aikana siirtyä muille.

Kaikki lajit

 • Kun kilpailunjärjestäjä perustaa uuden kilpailun Kipaan, hän sitoutuu noudattamaan näitä määräyksiä.
 • Kilpailujen pakollinen turvallisuussuunnitelma tulee päivittää koronapandemian mukaiseksi.
 • Kilpailukutsun julkaisemisessa luovutaan tilapäisesti 4 viikon aikarajasta SRL:n hallituksen päätöksellä siihen saakka, kun kokoontumisrajoitukset ovat voimassa. Kilpailut voidaan hyväksyä lyhyemmälläkin aikavälillä, kansallisissa kilpailuissa siitä vastaa lajikomitea ja aluetasolla aluejaosto. Järjestäjien tulee olla yhteydessä kilpailut myöntävään tahoon myös siten, että luokkatarjonta saadaan mahdollisimman hyvin eri tasoisia kilpailijoita ja hevosia palvelevaksi.
 • Kilpailukutsu laaditaan niin, ettei 500 henkilön kokoontumisraja kilpailupaikan erillisillä, rajatuilla alueilla ylity. Tarvittaessa voidaan rajoittaa kilpailupaikalle tulevien hevosten ja/tai ihmisten määrää. Lajikomiteat voivat ohjeistaa, mikä on paras tapa rajoittaa lähtijöiden määrä sopivaksi kussakin kilpailussa. SRL:n hallituksen päätöksellä kilpailuluokkien osanottajamäärän rajoittaminen ilmoittautumishetken mukaan on mahdollista kaikissa lajeissa silloin, kun kyse ei ole sarjakilpailujen osakilpailuista. Päätös on voimassa sen ajan, kun kokoontumisrajoitukset ovat voimassa.
 • Jos käytetään SRL:n siirrettäviä karsinoita, ne on sijoitettava riittävän etäisyyden päähän toisistaan.
 • Kun jollakin alueella järjestetään kilpailuja samoina päivinä, kilpailujärjestäjiä kannustetaan sopimaan luokat yhdessä ja porrastamaan viimeiset ilmoittautumispäivät siten, että jos yksi kilpailu täyttyy, toiseen pääsee vielä mukaan. Seurojen yhteistyötä tarvitaan kutsujen laadinnassa, komiteat antavat neuvoja järjestäjille.
 • Kanslia voi toimia puhelimen päässä, rokotustodistukset voidaan lähettää esimerkiksi WhatsAppin tms. sovelluksen kautta kuvina.
 • Palkintojenjakoja ei järjestetä normaaliin tapaan. Jos kyseessä on sponsoroitu luokka, voidaan järjestää palkintojenjako ilman kättelyitä, mukana esimerkiksi pelkkä voittaja tai luokan kolme parasta. Muuten suositellaan, että ruusukkeet ja mahdolliset esinepalkinnot haetaan sovitusta noutopisteestä.
 • Hevosille suositellaan otettavaksi mukaan omat juomavedet, jotta talleihin ei tule ylimääräistä kulkua. Jos käytössä on ulkovesipisteitä, on huolehdittava niiden hygieenisyydestä.
 • Wc-tilojen siisteydestä on huolehdittava erityisen hyvin. Paikalle on varattava riittävästi saippuaa ja käsipaperia sekä tarjottava myös mahdollisuus käsien desinfiointiin.
 • Aktiiviset pysäköintijärjestelyt ovat tarpeen, eli autot sijoitetaan riittävän kauas toisistaan.
 • Kanttiinissa myydään lähinnä yksittäispakattuja tuotteita, kuten voileipiä. Mobile Pay tai pankkikortti ovat etusijalla maksamisessa. Mahdollisuus käsien pesuun ja/tai desinfiointiin on myös järjestettävä. Jos kanttiinitiloissa on ruokailumahdollisuus, tulee huolehtia riittävistä etäisyyksistä. Kanttiiniin voidaan päästää kerralla vain rajoitettu määrä ihmisiä.
 • Toistaiseksi stewardit eivät tarkista kuolaimia eivätkä suojia, ellei TPJ erityisesti ohjeista siihen.
 • Kilpailupaikalle ei pidä tulla sairaana, ei silloinkaan, vaikka oireet olisivat hyvin lievät.
 • Kilpailujen järjestäjä voi kutsussa pidättää oikeuden perua kilpailu tautitilanteen muuttuessa.

Yleisiä THL:n ohjeita

 • Järjestäjä vastaa, että lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m.
 • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
 • Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
 • Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.
 • Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, tasot ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. Sellaisessa ympäristössä, jossa kävijöitä on runsaasti, suositellaan puhdistamista 2–4 tunnin välein.
 • Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden tai muiden välineiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä.

Esteratsastus

 • Estetuomaritornissa minimimiehitys erityisesti riskiryhmien suojelemiseksi. Etäisyyksien säilyttämisen vuoksi voidaan käyttää henkilöiden välillä esimerkiksi no shout- tai radiopuhelinyhteyttä tms.
 • Hevosten kulkuportilla ei saa kokoontua.
 • Radan kävelyihin varataan riittävästi aikaa ruuhkien välttämiseksi.
 • Riittävän pitkät luokkavälit. Päivän ohjelma suunnitellaan niin, että kaikki osanottajat eivät ole yhtä aikaa paikalla.
 • Verryttelyn avustajille käsinepakko.
 • Tarvittaessa voidaan hidastaa kisan kulkua niin, että radalla on esimerkiksi vain yksi hevonen kerrallaan. Tällöin verryttelyssäkin voi olla vähemmän hevosia.

Kouluratsastus

 • Koulukilpailuissa tuomarin ja sihteerin väliin riittävä etäisyys erityisesti riskiryhmien suojelemiseksi, toteutukseen voidaan käyttää esim. no shout -yhteyttä tai radiopuhelimia.
 • Pöytäkirjat lähetetään kilpailijoille skannattuina sähköpostiliitteinä tai hyödynnetään Equipe appin sähköistä pöytäkirjaa.

Kenttäratsastus

 • Avant Trophy -osakilpailuissa minuuttiaikataulu, lähdöt esimerkiksi 5–10 minuutin välein, rajattu määrä hevosia verryttelyssä. No shout- tai radiopuhelinyhteyttä voidaan käyttää taitotuomarin ja sihteerin välillä erityisesti riskiryhmien suojelemiseksi.

Askellajiratsastus

Lännenratsastus

Lisätietoja tapahtumien turvallisesta järjestämisestä: THL:n ohje

Tietoa AVIn sivulla: Yleistiedoksiannot  /  Tiedotteet / Usein kysytyt kysymykset

Suomen Olympiakomitean ohjeet

Valtioneuvoston päätökset ja lisätietoa

Tätä sivua päivitetään jatkuvasti uuden tiedon mukaisesti.