Liikkuva Ratsastaja -koulutus

Sivun kuva: Jutta Koivula

Liikkuva Ratsastaja – ratsastuksen oheisliikunnan koulutus
Liikkuva Ratsastaja -oheisliikunnan ohjaajakoulutus on ratsastuskouluille ja seuroille suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa perehdytään ratsastuksen oheisliikuntaan huomioiden lajin omat erityispiirteet ja tarpeet. Koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja monipuoliseen liikuntaan sekä ratsastuksen monipuolistamiseen urheiluna sekä terveysliikuntana. Ohjaajan käytössä ovat valmiit liikuntatuokiomallit, jolloin ohjaaminen on helppoa, ja sen voi toteuttaa lähes kuka tahansa koulutuksen käynyt, liikunnasta innostunut henkilö.

Liikkuva Ratsastaja -koulutuksen avulla pätevöityy pitämään oheisliikuntatunteja ratsastusseuran jäsenille ja tallin asiakkaille. Koulutus antaa ohjaajalle tunnukset oppimateriaaliin, lisäkoulutukseen ja muuhun tukiverkostoon. Osallistuja saa omat kirjautumistunnukset ratsastajan extranettiin. Tunnuksilla pääsee jatkuvasti laajenevaan ratsastajan fysiikkaa ja oheisliikuntaa käsittävään tietokantaan. Tietokanta sisältää valmiita liikuntatuokiomalleja aerobisen kunnon, lihasvoiman, tasapainon sekä liikkuvuuden osa-alueilta eri ikäkausille sovellettuna.

Kouluttaja: Anne-Maarit Hyttinen, anne-maarit.hyttinen@trainer4.fi


Liikkuva Ratsastaja II -koulutus - Ratsastustaitojen oppimisen tukeminen oheisliikunnan kautta
Liikkuva Ratsastaja II on suunnattu kaikille I-osan suorittaneille ratsastuksen oheisliikunnan ohjaajille. Koulutuksessa syvennetään teoriaosuuden (osa I) sisältöä käytäntöön. Koulutuksessa keskitytään erityisesti ohjaamiseen, musiikin hyödyntämiseen liikunnan tukena ja monipuolisiin liikunnallisiin käytännön tehtäviin talliympäristössä. Liikkuva Ratsastaja -koulutuksen II-osa pohjautuu vahvasti taidon ja motoriikan oppimiseen sekä tukemiseen oheisliikunnan kautta.

Kouluttaja: Anne-Maarit Hyttinen,  anne-maarit.hyttinen@trainer4.fi