Kilpailuiden järjestäminen

Pararatsastusluokan järjestäminen kouluratsastuskilpailujen yhteydessä onnistuu pienin lisäjärjestelyin. Jos järjestäjällä on kokemusta tavallisten kouluratsastuskilpailujen järjestämisestä, ei pararatsastuskilpailujen järjestelyt poikkea niistä kuin pienin yksityiskohdin, jotka käydään läpi alla.

SRL on koostanut kilpailujenjärjestämisestä oppaan, jossa on yleistä tietoa ja vinkkejä kisojen järjestämiseen. Opas löytyy täältä.
 

Pararatsastajien luokitteluryhmät (päivitetty 3.6.2020)


Suunnittelu

 • Jos olette kiinnostuneita järjestämään pararatsastuskilpailun, ota yhteyttä pararatsastuskomitean kilpailuista vastaavaan jäseneen. Komitean jäsenet yhteystietoineen löytyvät täältä: www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/pararatsastuskomitea/komitean-jasenet.
   
 • Pararatsastuksen kilpailukalenteri löytyy KIPA2-kilpailupalveluohjelmassa https://kipa2.ratsastus.fi, kun valitsee lajiksi pararatsastuksen. Kilpailuajankohtaa suunnittellessa kannattaa välttää päällekkäisyyksiä sekä liian lähellä toisia olevia ajankohtia, jotta kisamahdollisuuksia olisi tarjolla tasaisesti ja toisaalta, että kisaajia riittää kaikkiin kilpaiiluihin. Kilpailupäivämäärien lisäksi kannattaa huomioida maajoukkuevalmennukset, joiden päivämäärät löytyvät myös KIPA2-kalenterista.
   
 • Pararatsastustuomareita ei ole kovin paljon, joten varaa kilpailun tuomari hyvissä ajoin. Pararatsastustuomarilista yhteystietoineen löytyy täältä: www.ratsastus.fi/kilpailu-ja-valmennus/kilpailunjarjestajalle/toimihenkilolistat. Pararatsastuskilpailuissa tuomareina toimivat pararatsastustuomarit, jotka ovat tehtävään täydennyskoulutuksen saaneita kouluratsastustuomareita. Näin ollen heitä voi hyödyntää myös muiden kouluratsastusluokkien arvostelemisessa. Seuratasolla pararatsastustuomari ei ole pakollinen, mutta tuomarikorvausta ei voi saada muuhun kuin pararatsastustuomarin kuluihin ja toisaalta pararatsastustuomari tarvitaan, jos kilpailijat haluavat tehdä seuratasolla kansallisen tason kilpailuihin osallistumiseen oikeuttavia tuloksia. Kansallisen tason kilpailuissa pitää olla vähintään 2 kilpailuluokkien tason mukaista kouluratsastustuomaria, joista vähintään yksi on pararatsastustuomari. SM-kilpailuissa pitää olla 3 kilpailuluokkien tason mukaista kouluratsastustuomaria, joista vähintään kaksi on pararatsastustuomareita. Steward on pakollinen kansallisen tason kilpailuissa.
   
 • Pararatsastusluokkien lähtömäärät ovat yleensä pieniä, muutamasta ratsastajasta noin kymmeneen. Kehitysvammaisten lainahevoskilpailuissa lähtömäärät ovat hieman suurempia, yleensä noin 20 kilpailijaa.
   
 • Tutustu pararatsastuksen kilpailusääntöihin: saat voimassa olevan version säännöistä osoitteesta www.ratsastus.fi/materiaalit/kilpailusaannot.
   
 • Pararatsastajat luokitetaan toimintakyvyn perusteella eri ryhmiin. Eri ryhmille on tarjolla omat kouluohjelmansa. Ohjelmia on eritasoisia, ja ryhmä/taitotaso määrittävät niissä ratsastettavat askellajit. Ohjelmat löytyvät nettisivulta www.ratsastus.fi/materiaalit/pararatsastuksen-kouluohjelmat. Komitean kilpailuvastaavilta saat vinkkejä sopivien ohjelmien valintaan. Suurin osa pararatsastajien kilpailuista käydään yhtenä luokkana (Kipaan lisätään kuitenkin jokainen ryhmä omaan luokkaan ja ratsastajat ilmoittautuvat oman ryhmänsä luokkaan), josta kaikki ratsastavat ko. ohjelmasta tehdyn oman ryhmänsä ohjelman ja prosentit ratkaisevat tulosjärjestyksen. Myös rinnakkaisten ryhmien yhdistäminen on mahdollista. HUOM. Luokassa voi sijoittua vain, mikäli siinä on vähintään kolme osallistujaa. Mikäli luokkaan osallistuu vähemmän kuin kolme kilpailijaa, hyväksytty tulos oikeuttaa kuitenkin lajisääntöjen mukaiseen kvalifikaatioon.
   
 • Tasavertaisuuden takia samassa luokassa ratsastettavien eri ryhmien ohjelmien tulee olla vaikeustasoltaan rinnasteisia (esimerkiksi kaikki ryhmät ratsastavat FEI:n saman vuoden henkilökohtaisen tai joukkueohjelman).
  - Esimerkki 1: Tarjolla on Special olympics Käynti 1, Ravi 1 ja Laukka 1 ohjelmat. Luokat yhdistetään ja paremmuusjärjestys ratkeaa saadun prosenttituloksen perusteella, ratsastetusta ohjelmasta riippumatta
  - Esimerkki 2: Luokaksi ilmoitetaan Pararatsastajien Joukkueohjelma 2013 ja kaikki osallistujat ratsastavat oman ryhmänsä joukkueohjelman. Paremmuusjärjestys ratkeaa saadun prosenttituloksen perusteella, ratsastetusta ohjelmasta riippumatta.
   
 • Merkitse kilpailu KIPA2-kalenteriin.

 

Kilpailukutsu

 • Kilpailukutsun laatiminen ja tarkistaminen:
  - KIPA2:n pararatsastuskalenterin kilpailukutsuja voi käyttää pohjana oman kutsun rakentamiseen. HUOM! Jokainen ryhmä lisätään Kipan kutsuun omana luokkanaan ja ratsastajat ilmoittautuvat aina oman ryhmänsä luokkaan.

Esimerkki luokkien merkkaamisesta kutsuun:

 • Kaikki kilpailukutsut sekä pararatsastuskilpailuista että kouluratsastuskilpailuissa, joissa on pararatsastusluokkia tarkastaa ja hyväksyy tuomariston puheenjohtaja (TPJ) sekä Marjukka Manninen, marjukka.manninen@ras.fi. Pararatsastuksen kilpailusääntöjen mukaan kutsut pitää toimittaa tarkistettavaksi viimeistään kuusi viikkoa ennen kilpailua. Hyväksytty kutsu tulee alue- ja kansallisen tason kilpailuista julkaista KIPA2:ssa viimeistään neljä viikkoa ennen kilpailujen ajankohtaa. Myöhässä julkaistavasta kilpailukutsusta peritään järjestäjältä sakkomaksu.
 • Linkin kilpailukutsuun voi julkaista myös SRL Pararatsastus Facebook-ryhmässä
   
 • Jos radan mitat esimerkiksi hallikisoissa poikkeavat normaalista, tästä on oltava maininta kilpailukutsussa. Tämä on erittäin tärkeää muun muassa näkövammaisten kilpailijoiden takia, jotka suorittavat radan laskemalla oikeat suorituskohdat askelten perusteella.

 

Kilpailupäivän järjestelyt

 • Lähtöjärjestys kannattaa tehdä siten, että samat ohjelmat ratsastetaan peräkkäin.
   
 • Kouluradan kirjaimet merkitään kouluratsastuskilpailusääntöjen mukaan. Huomioi, että pararatsastusohjelmien lyhyen radan (rata C) kirjaimet poikkeavat nk. tavallisten kouluohjelmien kirjaimista (samat kirjaimet, mutta järjestys on eri).
   
 • Ratsastajan esittää aluetasolta lähtien kilpailukansliaan SRL:n myöntämän kilpailukortin, josta näkyy ratsastajan tiedot, ryhmä sekä apuvälineet, joita hän saa käyttää. Seuraasolla kilpailukortti ei ole pakollinen. Kilpailukortti palautetaan ratsastajalle eikä siitä oteta esimerkiksi kopioita.  
   
 • Verryttelyalueen valvoja huolehtii normaalien tehtäviensä lisäksi seuraavista asioista:
  - Ryhmien I, II ja III hevosia voi tarvittaessa verrytellä ratsastajan lisäksi valmentaja tai ratsastajan nimeämä henkilö maksimissaan 30 minuuttia vuorokaudessa sisältäen myös alku- ja loppuverryttelyn. Kilpailijan tulee olla hevosensa selässä viimeistään 15 minuuttia ennen arvioitua suoritusaikaa. Ratsastuksen on tapahduttava kansallisissa kilpailuissa stewardin valvonnassa.
  - Näkövammaisille ratsastajille tulee varata mahdollisuus verrytellä turvallisessa paikassa yksin. Ratsastaja käyttää näkövammaisuutta osoittavaa hihanauhaa.
  - Kilpailun järjestäjä voi osoittaa erillisen hevosten juoksutusalueen. Hevosen verryttelyyn voi sisältyä hevosen juoksuttamista ilman ratsastajaa enintään 10 minuuttia, jolloin sivuohjat ja yksi liina sallitaan.

Special Olympics -kilpailut

 • Varaa selkeä-ääninen lukija Special Olympics ratsastajia varten. Tämä ei ole pakollista, mutta toivottavaa ja sujuvoittaa myös kisajärjestelyjä, kun esilukijat eivät vaihdu aina ratsastajan mukana.
   
 • Special Olympics-ohjelmien tulosten laskemisessa voi hyödyntää tuloslaskentapohjaa, joka löytyy täältä: www.ratsastus.fi/materiaalit/pararatsastuksen-kouluohjelmat.
   
 • Special Olympics kilpailuluokissa on suositeltavaa palkita kaikki osallistujat esimerkiksi ruusukkein.

 

Tuloksien julkaiseminen KIPA:ssa

 • Mikäli luokkia yhdistetään vähäisen osanottajamäärän vuoksi, tulee yhdistettävien luokkien lopputulokset laskea excel-taulukossa yhteen. Tämän jälkeen tulokset järjestetään joko Equipessa (mikäli Equipe on kyseisessä kisassa käytössä) tai sijat voi muuttaa Kipassa tulosten lataamiseen jälkeen. Ohje tulosten manuaaliseen muuttamiseen: katso Equipe-ohje MANUAALINEN SIJALUKU. Ohje tulosten muokkaamiseen ja julkaisemiseen Kipassa TÄÄLLÄ. Huom. muista tarkistaa ratsukon sijaluku ja sijoittuneiden määrä, mikäli luokkía on yhdistetty ja palkittu yhdistetyn luokan tuloksien mukaisesti. Yhdistetyn luokan yhteistulokset on suositeltavaa ladata pdf-tiedostona kilpailukutsuun
 • Ohje palkintojen maksuun TÄÄLLÄ

 

Tuomarituki

Tuomarituki haetaan kilpailujen jälkeen tuomarikustannusten kattamiseen todellisten kulujen mukaan, kuitenkin enintään 100 euroa/kilpailu. Kulun korvaamisen ehdot ovat:

 • Tuomarilla on pararatsastustuomarioikeudet.
 • Kilpailu on ollut ajoissa tiedossa ja kilpailukutsu on toimitettu tarkastettavaksi sääntöjen mukaisesti vähintään kuusi viikko ennen kilpailua.
 • Kilpailuissa on tarjolla ohjelmia kaikille pararatsastusryhmille joko omina luokkinaan tai yhdistettyinä ja/tai Special Olympics –ohjelmat käynti-, ravi- ja laukkaratsastajille.
 • Pararatsastusluokissa on yhteensä vähintään viisi osallistujaa. Alue- ja kansallisissa kilpailuissa riittää kolme osallistujaa, jos kilpailu on merkitty KIPA2:en edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä ja muilta osin kilpailu täyttää tuen myöntämisen ehdot.
 • Komitea voi perustelluista syistä myöntää tuen myös kilpailulle, joka ei täytä kaikkia tuen myöntämisen ehtoja.

Tukea haetaan pararatsastuskomitealta täyttämällä tukianomus https://my.surveypal.com/pararatsastuskilpailujen-tuomarituki

 

Lainahevoskilpailut

Kehitysvammaisten Special Olympics-ratsastuskilpailut kilpaillaan aina kilpailunjärjestäjän hankkimilla lainahevosilla. Myös muissa seuratason pararatsastuskilpailuissa on toisinaan tarjolla lainahevosmahdollisuus.

 • Varmista yhteistyötallin kanssa, että käytössä on riittävästi samantasoisia hevosia kilpailijoita varten. Jos järjestäjällä on mahdollisuus antaa ratsastajalle lainaksi hevonen, järjestäjä ilmoittaa tästä kutsussa. Kutsussa tulee olla vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hevosvuokrasta ja sen maksamisesta.
   
 • Lainahevosten pitää olla kilpailuihin sopivia ja taidoiltaan vastata ratsastettavaa luokkaa ja ryhmää. Hevosten jakamisessa ratsastajille tulee turvallisuuteen ja tasapuolisuuteen kiinnittää huomiota.
   
 • Jos mahdollista, järjestä lainahevosella kilpaileville mahdollisuus kokeilla hevosia ennen kilpailua. 
   
 • Varaa riittävästi hevosavustajia sekä hevosten kanssa toimimiseen että kilpailijoiden ohjaamiseen. Mikäli kilpailija tarvitsee henkilökohtaista avustajaa, hän tuo avustajan tullessaan, mutta uudella tallilla ja lainahevosella kilpaillessaan, kilpailija tarvitsee ohjeita ja ohjausta ennen ja jälkeen suorituksensa.
   
 • Avustajalla ja hevosella koodi, numero, väri tai muu tunniste, josta he tunnistavat toisensa.

 

Jos seurassanne on pararatsastaja

 • Kysy ratsastajalta tai hänen huoltajaltaan, haluaisiko ratsastaja osallistua seuranne järjestämiin kilpailuihin, jos tarjolla olisi hänelle sopivia luokkia. Jos kiinnostusta on, jatkakaa suunnittelun kautta toteutukseen.
   
 • Pararatsastajat voivat osallistua myös kisajärjestelyihin seuran käytäntöjen mukaisesti (mahdolliset vamman asettamat rajoitteet huomioiden).
   
 • Jos luokkaan ei tule tarpeeksi osallistujia, jotta se voisi olla virallinen, kannattaa kuitenkin antaa mahdollisuus radan ratsastamiseen ”rataharjoituksena”.