Alueiden puheenjohtajisto (APU)

Alueiden yhteistyöelimenä ja ohjausryhmänä toimii alueiden puheenjohtajisto, jonka muodostavat aluejaostojen puheenjohtajat ja liiton hallituksen nimeämät edustajat. Puheenjohtajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jota kutsutaan aluetoiminnan puheenjohtajaksi. Puheenjohtajisto ohjaa ja koordinoi aluetoiminnan toteutusta liiton strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti tavoitteenaan hyvien käytäntöjen jakaminen.

Alueiden puheenjohtajisto valitsee keskuudestaan edustajat kansallisen urheilun johtoryhmään sekä seura- ja tallipalveluiden johtoryhmään. Alueiden puheenjohtajisto kokoontuu neljästä kuuteen (4-6) kertaa vuodessa. Alueiden puheenjohtajiston kokousmuistio lähetetään liiton hallitukselle. Alueiden puheenjohtajiston aloitteesta aluetoiminnan asiat ovat esillä liiton hallituksen kokousten esityslistalla. Puheenjohtajisto osallistuu liiton kevät- ja syyskokouksiin. Aluetoiminnan puheenjohtaja osallistuu liiton hallituksen suunnittelukokouksiin kaksi kertaa vuodessa (toukokuussa ja elokuussa).

Kokoonpano 2020

Kokoukset 2020: su 26.1, pe 14.2, ke 22.4. (etäkokous) ja syyskokouksen yhteydessä, ajankohta vielä auki.

Lounais-Suomi
Kirsi Siivonen, puheenjohtaja
p. 044 342 4888 
siivonen.kirsi@gmail.com

Etelä-Suomi
Anne Waldén
050 5511990
anne.walden@ratsastus.fi

Häme
Marissa Henttinen
0500 628 822
marissa@sci.fi 

Itä-Suomi
Sanna Ruotsalainen
050 364 7396
ruotsalainen.sanna.m@gmail.com

Kaakkois-Suomi
Titta Ahola
titta.ahola@gmail.com

Keski-Suomi
Heidi Leiniäinen
0400 353277
leidihei@gmail.com

Pohjanmaa
Pirjo Tammela
p. 040 736 3293
pirjo.tammela@kurikka.fi

Pohjois-Suomi
Olli Niskasaari
p. 0400 137 369
olli.niskasaari@pp.inet.fi

Kokousmuistiot Aluetoiminta-sivulla

Siirry puheenjohtajien materiaalipankkiin